Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse: Royal Dutch Shell Royal Dutch Shell - Alle divisies draaien beter dan verwacht; verwachting Q1 iets lager door desinvesteringen

maandag 4 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B03MLX29 EUR 12.1 5.94 Nee Short Energie

Alle divisies draaien beter dan verwacht; verwachting Q1 iets lager door desinvesteringen

Shell heeft de focus op het verlagen van de schuld en kosten en een lage waardering. Ook is het concern gericht op het verhogen van de ROCE (return on capital employed, een maatstaf voor de winstgevendheid) naar 10% in 2019-2021. Wij denken dat Shell de focus legt op de juiste punten in de bedrijfsvoering.

Shell: een van de grootste onafhankelijke olie- en gasmaatschappijen

Shell behoort tot de grootste onafhankelijke ‘geïntegreerde’ (dus ook raffinerende) olie- en gasmaatschappijen ter wereld. Het is een grote speler op het gebied van vloeibaar aardgas (liquefied natural gas, LNG). Met de ervaring die Shell heeft opgedaan in de afgelopen tientallen jaren is het een aantrekkelijke partner voor grote complexe projecten.

Alle divisies draaien beter dan verwacht; verwachting Q1 iets lager gezien desinvesteringen

Zoals analisten al verwachtten, boekte Royal Dutch Shell in het vierde kwartaal van 2018 een hogere kwartaalwinst geboekt, als gevolg van de hogere prijzen van olie, gas en LNG. De zogenoemde CCS-winst, dat wil zeggen de winst op basis van geschatte actuele kosten en exclusief bijzonder posten, kwam afgelopen kwartaal uit op $5,8 mld, duidelijk hoger dan de $4,4 mld in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten rekenden in consensus op $5,3 mld dus $500 mln minder. ‘Downstream’ (raffinage en marketing) was het afgelopen kwartaal goed voor een winst van $2,1 mld bij een gemiddelde analistenverwachting van slechts $1,7 mld; ‘upstream’ voor €1,9 mld bij een gemiddelde analistenverwachting van $1,8 mld. De divisie Integrated Gas droeg $2,4 mld bij, hiervoor was de gemiddelde analistenverwachting $2,3 mld. Shell boekte het afgelopen kwartaal $102,2 mld omzet, tegenover $85,4 mld een jaar eerder. De productie lag in het vierde kwartaal gemiddeld op 3,8 miljoen vaten olie-equivalent per dag. In het vierde kwartaal van 2017 was dat nog 3,6 miljoen vaten olie-equivalent per dag maar in het 3e kwartaal ook al 3,8 miljoen. De operationele vrije kasstroom bedroeg het afgelopen kwartaal $22,0 mld, tegenover $7,3 mld in dezelfde periode vorig jaar. De gearing bedroeg in het vierde kwartaal 20,3%, in vergelijking met 23,1% in het derde kwartaal van 2018 en 25% in het vierde kwartaal van 2017. Shell stelt over het vierde kwartaal een dividend voor van $0,47 per aandeel. Ook kondigde het management de start aan van de derde tranche (ter waarde van $2,5 mld) van het aandeleninkoopprogramma. In het eerste kwartaal van 2019 verwacht het concern dat de productie bij de divisies Integrated Gas en Upstream lager zal zijn met respectievelijk 140.000 tot 170.000 en 10.000 tot 50.000 vaten olie-equivalent per dag. Oorzaken zijn onder andere desinvesteringen, onderhoudswerkzaamheden en de uitputting van velden. Ook de beschikbare raffinagecapaciteit zal naar verwachting in het eerste kwartaal dalen door onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast verwacht de energiereus dat de verkoop van olieproducten in het eerste kwartaal naar verwachting 40.000 tot 70.000 vaten olie-equivalent per dag zal afnemen als gevolg van desinvesteringen in Argentinië.

Koers-winstverhoudingen zijn verstoord: alternatief koers-boekwaardeverhouding

De koers-winstverhoudingen binnen de energiesector zijn verstoord door verschillende factoren, zoals de lage olieprijs, projecten die al dan niet nog op gang moeten komen, rendementen die op projecten worden gemaakt en zorgen over dividenden. Om een betere vergelijking te kunnen maken tussen de Europese en Amerikaanse majors is er een alternatief. Dat is de prijs-boekwaardeverhouding. Deze verhouding is stabieler dan de koers-winstverhouding. De prijs-boekwaardeverhouding van Royal Dutch Shell is 1,30. Dit is goedkoper dan Exxon en Chevron.

Kansen

  • Schaalvoordeel: Shell behoort tot de grootste onafhankelijke geïntegreerde olie en gasmaatschappen ter wereld (winning van olie en gas, verwerking en raffinage van ruwe olie, verkoop van olieproducten).
  • Door de overname van BG zijn de strategische reserves sterk gegroeid.

Risico's

  • Het wordt steeds moeilijker voor de oil majors om hun productie uit te breiden en reserves toe te voegen. De makkelijk bereikbare velden raken uitgeput of vallen toe aan staatsoliebedrijven.
  • Het verlagen van het dividend zou schadelijk zijn voor de reputatie van het bedrijf.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 31,2 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 24,5. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 26,05 op Royal Dutch Shell 10,6 2,68 2,70 -5,28 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 23,2 op Royal Dutch Shell 5,2 5,52 5,54 -2,64 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 30,91 op Royal Dutch Shell 11,6 2,44 2,46 +3,81 % Koop Sprinter
Sprinter Short 31,9 op Royal Dutch Shell 4,8 5,96 5,98 +1,53 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.