Fundementele Analyse: BinckBank BinckBank - Kosten hoger dan verwacht, belastingvoordeel maakt winst voor het kwartaal goed

maandag 4 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000335578 EUR 20.5 2.44 Nee Short Financiële waarden

Kosten hoger dan verwacht, belastingvoordeel maakt winst voor het kwartaal goed

Binck verschuift het business model steeds meer richting vermogensbeheer. Dit moet voor een stabieler, breder en robuuster bedrijfsprofiel zorgen. De sterke kapitaalbuffer biedt op termijn goede vooruitzichten voor verhoogde uitkering aan de aandeelhouders. Bovendien lijkt de strategische transformatie inmiddels meer concrete vormen aan te nemen. Het kan echter nog wel even duren voordat de resultaten van deze transformatie zichtbaar worden in de resultaten. Ondertussen houdt het implementatierisico aan. Saxo Bank heeft een vriendelijk overnamebod gedaan dat wordt gesteun door de raad van bestuur.

Online broker schuift op richting vermogensbeheer

BinckBank (Binck) is voornamelijk actief als internetbroker voor particulieren in Nederland, België en Frankrijk. Sinds de overname van Alex is Binck marktleider in Nederland. De bank zet in combinatie met Alex in op een grotere nadruk op vermogensbeheer. Naast de services voor particulieren biedt Binck ook bankdiensten en effectenhandel aan institutionele klanten.

Vriendelijk overnamebod van Saxo Bank

Op 14 december werd nabeurs bekendgemaakt dat het Deense Saxo Bank een vriendelijk overnamebod heeft gedaan van € 6,35 per aandeel, volledig in kontanten. Dit bedrag is inclusief nog uit te keren dividend. De raad van commissarissen en de raad van bestuur hebben het bod reeds unaniem geaccepteerd. Het bod is het resultaat van onderhandelingen tussen Binck en Saxo Bank die al een aantal maanden gaande waren. De combinatie moet schaal- en synergievoordelen opleveren terwijl de merknaam BinckBank in Nederland en België zal blijven bestaan. In Italië zullen de activiteiten onder de naam van Saxo Bank vallen en in Frankrijk moet nog besloten worden onder welke naam de combinatie verder zal gaan. Voordat de transactie gesloten kan worden, zal er nog wel toestemming gegeven moeten worden door de toezichthouder. De aanvraag hiervoor zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 ingediend worden bij de AFM. Vervolgens zal het biedingsproces naar verluidt in het tweede kwartaal van 2019 afgerond worden. Wij verwachten dat dit overnamebod een reële kans van slagen heeft en dat de koers, naarmate er meer zekerheid komt, dichter naar het niveau van het bod zal bewegen.

Resultaten Q4'18: kosten hoger dan verwacht, belastingvoordeel maakt winst voor het kwartaal goed

Binckbank opende de boeken over het vierde kwartaal van 2018 en rapporteerde een aangepaste winst per aandeel (WPA) van €0,12, een daling van 25% jaar-op-jaar (joj). Gecompenseerd voor het belastingvoordeel van ongeveer €6 mln in het vierde kwartaal kwam de WPA uit op €0,05. De kosten stegen met 5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal naar €32,4 mln. Dat was meer dan verwacht. Daarmee kwamen de totale kosten voor 2018 boven het door management gestelde doel uit (€110 mln beoogd; €115 mln gerealiseerd). De omzet uit transacties daalde, mede door de introductie van een nieuwe kostenstructuur en gratis transacties in de Binck Turbo’s, maar dit werd gecompenseerd door hogere fee-inkomsten. Het beheerde vermogen liet een daling zien van 12% ten opzichte van het derde kwartaal, waarbij Binckbank geen informatie gaf over de netto instroom van vermogen in het tweede halfjaar van 2018. De kapitaalratio daalde met 10 basispunten ten opzichte van het voorgaande kwartaal, maar is met 31,8% nog steeds uiterst robuust.

Waardering volledig

De resultaten vielen licht tegen bij de verwachtingen, maar hadden minimale invloed op de koers. Veel belangrijker voor de koersontwikkeling is het bod van Saxo Bank van €6,35 (cum-dividend), waarvan de transactie naar verwachting nog voor het tweede kwartaal van 2019 wordt gesloten. De regel dat het management elk kwartaal verplicht uit persoonlijke middelen aandelen moest aanschaffen is afgekondigd. Er is besloten dat het aandeelhoudersbelang van het management voldoende in lijn is gebracht door de reeds opgebouwde posities. Het management gaf geen financiële toekomstverwachtingen voor 2019. Het aandeel noteert op 15,82 keer de verwachte winst en tegen een tastbare boekwaarde van 1,8. Dit is fors boven het gemiddelde van de Europese bankensector van respectievelijk 8,5 en 0,9. Gezien de grote kans van slagen van het lopende bod van €6,35 (cum-dividend), zien wij geen ruimte voor herwaardering, positief noch negatief.

Kansen

  • Met de spaarpropositie diversifieert Binck zijn aanbod en maakt het de inkomsten minder afhankelijk van het marktsentiment.
  • Binck verschuift het business model steeds meer richting vermogensbeheer, waardoor de bank een stabieler en robuuster bedrijfsprofiel krijgt.
  • De kapitaalpositie is uiterst solide en biedt ruimte voor hogere uitkering van kapitaal aan de aandeelhouders.

Risico's

  • Door de grillige uitvoering van de strategische intenties geeft BinckBank de indruk steeds meer moeite te hebben om een consequent beleid te ontwikkelen en dit uit te voeren.
  • Het beheerd vermogen van Alex staat sterk onder druk door de tegenvallende rendementen, met claims als gevolg. Gezien het matige succes van eerdere initiatieven verwachten we dat de markt eerst concrete successen wil zien.
  • Indien de overname door Saxo Bank niet doorgaat, ontstaat er ruimte voor een terugval van de koers naar de oude (lagere) waardering.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 5,7 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 4,1. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen