Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse: ExxonMobil ExxonMobil - Sterke cijfers; hogere productie, hogere vergelijkbare winst; investeringen omhoog

maandag 4 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US30231G1022 USD 18.7 4.16 Nee Long Energie

Sterke cijfers; hogere productie, hogere vergelijkbare winst; investeringen omhoog

ExxonMobil rapporteerde al twee kwartalen van meevallende cijfers. Beleggers willen dat Exxon van zijn kasstroom eigen aandelen inkoopt, maar het olieconcern is nog niet van plan om dit op korte termijn te gaan doen. Wel verhoogde het concern de investeringen.

Grootste en efficientste olie- en gasbedrijf

Exxon is de grootste, efficiëntste en best gemanagede ‘geïntegreerde’ olie- en gasmaatschappij ter wereld. Het concern zoekt, produceert, raffineert en verkoopt dus gas en olie (-producten). Het heeft een bovengemiddeld rendement op het geïnvesteerde vermogen, een bovengemiddelde vrije kasstroom, sterke balans en een goede corporate governance. Het bedrijf produceert al jaren bijna 4 mln vaten olie-equivalent per dag. Exxon is als concern bovendien de grootste olieraffinaderij ter wereld.

Energiesector draait weer op volle toeren

De grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde oil majors, letten de afgelopen jaren extra op de kosten. Er wordt meer focus gegeven aan rendabele investeringen en zij geven meer aan hun aandeelhouders via dividendverhoging en de inkoop van eigen aandelen. De energiesector stond lang onder druk door de sterk gedaalde olieprijs, en boekte daardoor jarenlang een lagere winst. Exxon is door de sterke balans en grote projecten met minder verval goed bestand tegen lagere olieprijzen. Toch moet het met de huidige, hogere olieprijs meer kunnen laten zien dan het op dit moment doet.

Sterke cijfers; hogere productie, hogere vergelijkbare winst; investeringen omhoog

ExxonMobil heeft in het vierde kwartaal van 2018 beter dan verwachte resultaten geboekt, zo bleek 1 februari. Het olieconcern boekte een nettowinst van $6 mld, een daling ten opzichte van de $8,4 mld in dezelfde periode een jaar eerder. Toen zat er echter een positief effect van bijna $6 mld in het resultaat vanwege de belastinghervormingen in de VS. Gecorrigeerd voor belastingwijzigingen en afschrijvingen liep de winst in het vierde kwartaal op van $3,7 mld naar $6,4 mld. De nettowinst per aandeel zakte op jaarbasis van $1,97 naar $1,41 dollar. De gemiddelde analistenverwachting lag hier op $1,08. De omzet steeg van $66,5 mld in het vierde kwartaal van 2017 naar $71,9 mld. De gemiddelde analistenverwachting lag hier op $72,5 mld. Over het gehele jaar boekte het bedrijf een winst van $20,8 mld, oftewel $4,88 per aandeel. De operationele cashflow kwam uit op $40,1 mld. De productie bedroeg het afgelopen kwartaal 4,01 mln vaten olie-equivalent per dag, tegenover 3,99 mln het jaar daarvoor. Het concern, dat in 2018 $25,9 mld uitgaf aan investeringen, verhoogt deze uitgaven in 2019 naar $30 mld. Hiermee is Exxon een van de weinige grote oliebedrijven die van plan is de investeringen op te voeren.

Koers-winstverhoudingen zijn verstoord: alternatief koers-boekwaardeverhouding

De koers-winstverhoudingen binnen de energiesector zijn verstoord door verschillende factoren, zoals de lage olieprijs, rendementen die op projecten worden gemaakt en zorgen over dividenduitkeringen. Om een betere vergelijking te kunnen maken tussen de Europese en Amerikaanse majors is er een alternatief. Dat is de prijs-boekwaardeverhouding. Deze verhouding is stabieler dan de koers-winstverhouding. De prijs-boekwaardeverhouding van Exxon is 1,69 hoger dan die van Royal Dutch Shell, Total en Chevron. Wij vinden deze premie terecht, vanwege het hogere rendement op eigen vermogen en de sterke balans. Bovendien ligt de huidige premie in lijn met de historische premie.

Kansen

  • Exxon heeft naar onze mening als geen ander de expertise en ervaring in huis om ieder project aan te kunnen, ongeacht de omvang, complexiteit, duur en kapitaalsintensiviteit.
  • Exxon heeft sterke operationele activiteiten en een sterke financiële conditie. Wel heeft ratingbureau Standard & Poor's de AAA-rating verlaagd naar AA+.

Risico's

  • Exxon heeft activiteiten over de hele wereld, dus ook in minder veilige landen.
  • Voor de oil-majors wordt het steeds moeilijker om de voorraden op niveau te houden door nieuwe gas- en olievoorraden te ontdekken.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 71,5 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 105. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 62,0 op Exxon Mobil 5,7 1,11 0,00 -0,89 % Koop Sprinter
Sprinter Long 62,0 op Exxon Mobil 5,7 1,11 0,00 -0,89 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen