Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX: Smal en steil stijgend trendkanaal

dinsdag 5 februari 2019


De AEX beweegt al ruim een maand binnen de grenzen van een smal en zeer steil stijgend kortetermijntrendkanaal. De vraag is nu waar en wanneer een volgende top wordt gevormd. De opwaartse ruimte lijkt beperkt.
De huidige opwaartse beweging is een van de steilste en krachtigste opwaartse bewegingen in een dergelijk kort tijdsbestek van de afgelopen jaren. Toch acht ik de kans klein dat hiermee een volgende belangrijke langetermijnbodem is gevormd rond de 472 als startpunt van een volgende en langdurige stijgende trend. Vorig jaar werden in de meeste indices belangrijke steunpunten gebroken en werd de bijna 10 jaar durende bullmarkt afgebroken. We zien in meerdere indices momenteel een (bijna) test van zeer belangrijke terugtestniveaus danwel de eerste duidelijke verslechteringen in het kortetermijnbeeld. De vraag is nu tot waar de huidige herstelbeweging door zal zetten en een volgende top gevormd zal worden. De huidige beweging is daarbij al wel aanzienlijk krachtiger dan ik had verwacht. Enkele weken geleden ging ik namelijk uit van een herstelbeweging tot maximaal de zone 511 – 517. Deze brede zone werd echter zonder moeite doorbroken. Tijdens deze herstelbeweging zien we overigens ook een fors toenemende euforie onder beleggers, een duidelijk risicosignaal. Ook is de stijging van ruim 53 punten gepaard gegaan zonder grotere terugvallen. De gehele beweging sinds eind december bestaat bijna alleen uit ‘witte’ candlesticks waarbij de slotkoers boven de openingskoers ligt. Toch zal pas een eerste verslechtering optreden in het kortetermijnbeeld zodra de onderkant van het steile opgaande kortetermijntrendkanaal neerwaarts wordt gebroken. Deze stijgende bodemlijn loopt dagelijks ruim 1,5 indexpunt op en is vandaag alweer bij 519,20 te vinden. Daarbij moeten we ook zeer alert zijn op de vorming van toppatronen als eerste signaal van een draai in de markt. Zolang dat niet gebeurt, blijft een verdere stijging in de komende dagen/week mogelijk. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

519,20 / 516 / 513,70 / 511 / 509,30

529,10 / 530 / 534,20 / 537 / 538,50

Grafiek AEX-index op dagbasis

Ondanks krachtige herstelbeweging blijft de neerwaartse langere trend intact 

De huidige oplevingen in de meeste indices zijn te zien als zeer forse maar normale terugtest naar voormalige belangrijke steunniveaus. Daarbij valt ook het 200-daags gemiddelde op. Bij dit gemiddelde zijn er 2 belangrijke punten te onderkennen. Als eerste de richting van dit gemiddelde. De richting van het 200-daags gemiddelde is neerwaarts en het is zeer lang geleden dat de aandelenmarkten zowel onder dit gemiddelde noteerden evenals dat dit gemiddelde een neerwaartse richting had. Een 2e punt is de afstand tot dit gemiddelde. In de afgelopen jaren heb ik meermaals beschreven dat zodra een index 10% tot 12% boven dit gemiddelde noteerde de kans op een forsere terugval realistisch was. Dit gold natuurlijk in de stijgende langere trend. Met de huidige neerwaarts gerichte trend zagen we eind december een stand van veel indices die tussen de 15% en 20% onder dit gemiddelde lag. De kans was toen ook groot op een krachtige opwaartse beweging richting dit gemiddelde. In de Amerikaanse indices zien we momenteel bijna een terugtest naar dit gemiddelde. In veel Europese indices is deze afstand aanzienlijk groter. In de AEX ligt het dalende 200-daags gemiddelde momenteel bij 538,50. Ondanks de kracht van het huidige herstel is de trend in het langetermijnbeeld dus nog steeds negatief en is deze herstelbeweging te zien als terugtest voor de vorming van een volgende belangrijke top. Daarbij was 2018 te zien als belangrijk overgangsjaar tussen een bullmarkt en een bearmarkt. Ik acht de kans dan ook groot dat de aandelenmarkten onder de bodems van eind december terecht zullen komen. Doordat enkele indices hun sinds de zomer dalende toppenlijnen hebben gebroken, zal de trendmatigheid echter wel afnemen van deze dalende trend waardoor het langer zal duren voordat de bodems weer onder druk gezet zullen worden. In het laatste kwartaal van 2018 rondde de AEX een groot topvormingsproces af onder de zone 516 – 517 en brak uiteindelijk zijn sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Begin 2018 werden de eerste signalen al gegeven met de doorbraak onder de sinds 2016 stijgende versteiling. Daarna werd een drievoudige toppenzone gevormd rond de 574 die telkens gepaard ging met de vorming van een belangrijk toppatroon in de maandgrafiek. In veel andere Europese indices zagen we juist grote hoofd-schouderpatronen waarbij de huidige herstelbeweging te zien is als terugtest naar de neklijn van dit patroon. In deze indices werd ook al eerder dan in de AEX de sinds 2009 stijgende bodemlijn gebroken. Met al deze langere en neerwaarts gerichte signalen en de huidige krachtige herstelbeweging als terugtest, lijkt er in het neerwaarts gerichte langetermijnbeeld dus nog niet veel aan de hand. 

Overbought-conditie en beperkte opwaartse ruimte


Een week geleden werd in de AEX de belangrijke en meervoudig geteste dalende toppenlijn sinds juli vorig jaar gebroken. Hiermee werd meer opwaartse ruimte vrijgemaakt richting de toppen van november/december in de zone 530 – 534,20. Deze doorbraak zorgt overigens wel voor een afname van de steilheid van de neerwaartse trendmatigheid. Pas een duidelijke slot boven de 534,20 en het genoemde 200-daags gemiddelde zal ervoor kunnen zorgen dat in het middellangetermijnbeeld een meer zijwaartse trendmatigheid zal ontstaan. Zolang er geen verslechteringen in het kortetermijnbeeld optreden, blijft een test van deze weerstanden mogelijk in de komende week. Toch zien we ook de technische indicatoren op hoge niveaus (‘overbought’) noteren en lijkt vanuit deze indicatoren ook een top in de markt dichtbij. We moeten dus alert blijven op zowel de vorming van een toppatroon, een plotselinge en krachtige neerwaartse draai en de oplopende kortetermijnbodemlijn die vandaag bij 519,20 is te vinden. Daaronder ontstaat direct ruimte naar de zone 510 – 510 tot mogelijk al de openstaande gap en dubbele bodem bij 500,50 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 520,18 op AEX 10,0 5,77 5,79 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 471,0 op AEX 5,0 11,50 11,51 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 631,86 op AEX 10,1 5,69 5,71 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 677,0 op AEX 5,0 11,49 11,50 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 5 februari 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.