Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse: ASML Holding ASML Holding - Cyclische vertraging zichtbaar, maar niet schokkend

woensdag 6 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0010273215 EUR 29.2 1.16 Ja Short Informatie Technologie

Cyclische vertraging zichtbaar, maar niet schokkend

De verwachte groei van de lithografiemarkt en de zeer sterke marktpositie die ASML hierin heeft, zijn redenen voor enthousiasme over deze beleggingscase. Wel is de waardering altijd fors en zijn de eindmarkten cyclisch. Nieuwe technologie (EUV) zou de eerstvolgende cyclische neergang moeten beperken. Recente resultaten laten uitstel van investeringen bij klanten zien.

Wereldwijd marktleider in lithografie

Met een marktaandeel van bijna 90% is ASML wereldwijd marktleider op het gebied van chipproductie-apparatuur. Het bedrijf is gespecialiseerd in lithografische technieken voor het etsen van elektronische circuits op zogenoemde ‘wafers’ (onderdeel van die apparatuur). De ontwikkeling van de nieuwe productietechnologie op basis van extreem ultraviolet licht (EUV) ligt op schema en biedt perspectief voor verdere groei in omzet en marktaandeel. Chipmakers Intel, Samsung en TSMC zijn grote klanten en tevens aandeelhouder. In 2018 werd op een omzet van €10,9 mld een nettowinst behaald van €2,6 mld.

Uniek in de subsector

ASML heeft in de afgelopen 25 jaar een ijzersterke positie in de lithografiemarkt opgebouwd en heeft tegenwoordig een marktaandeel van ruim 85%. Als de volgende generatie lithografiesystemen (extreme ultraviolet lithography, oftewel EUV) de beloftes kan waarmaken, kan het marktaandeel nog verder omhoog, richting de 100%.

Resultaten iets boven verwachting; omzet- en margeverwachting Q1?19 duidelijk lager dan verwacht

Zowel de omzet (+22,7% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder) als de winst per aandeel (WPA, +25,6%) over het vierde kwartaal van 2018 was hoger dan analisten hadden verwacht. De hogere omzet werd echter meer dan teniet gedaan door een lagere brutomarge (44,3% waar 48,1% was verwacht). Het bedrijf heeft de slepende rechtszaak met Nikon geschikt en zal in het eerste kwartaal €150 mln betalen. Daar is in het vierde kwartaal een voorziening voor genomen, waardoor de operationele winst lager uitviel dan verwacht. Door een lagere belastingdruk en een aantal eenmalige meevallers viel de WPA per saldo hoger uit dan verwacht. Er waren boekingen ter waarde van €2,2 mld in het vierde kwartaal, inclusief vijf nieuwe extreme ultraviolet (EUV)-systemen. De vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2019 zijn wat betreft omzet (circa €2,1 mld) duidelijk lager dan verwacht (€2,73 mld) door uitstel van een aantal projecten van klanten naar de tweede helft van het jaar, maar ook door een brand bij een toeleverancier. Die combinatie heeft ook een duidelijk negatief effect op de brutomarge die volgens het bedrijf rond 40% gaat uitkomen, waar analisten op 47,3% rekenden. De operationele winst kan in het eerste kwartaal daardoor zomaar 70% lager uitkomen dan werd verwacht. Het bedrijf verwacht nog steeds dat de behoefte aan EUV-systemen voor productievolumes kan opgevangen worden met een capaciteit (en geplande verkoop) van circa 30 systemen in 2019. Het dividend gaat met 50% omhoog naar €2,10 per aandeel, wat veel meer is dan verwacht.

Waardering bovengemiddeld

De waardering is bovengemiddeld (ruim 26x de verwachte winst over 2019, met een beperkt dividendrendement). Er wordt ook wel een bovengemiddelde winstgroei (van gemiddeld ruim 20% per jaar) verwacht in de komende jaren, na nulgroei in 2019. De waardering valt daardoor terug naar 15x de verwachte winst over 2021.

Kansen

  • De onderneming is zeer innovatief en is mondiaal marktleider op het gebied van lithografie.
  • De diepgaande technische kennis, nodig om de nieuwste lithografische machines te kunnen maken, creëert een hoge toetredingsdrempel tot deze markt.
  • ASML is het enige bedrijf dat EUV-machines kan maken.

Risico's

  • ASML is afhankelijk van slechts enkele klanten. In theorie vormt dit een relatief groot afbreukrisico.
  • ASML is voor belangrijke onderdelen afhankelijk van een beperkt aantal zeer gespecialiseerde toeleveranciers.
  • De onderneming is afhankelijk van de vraag van de zeer cyclische sector van chipproducenten, waardoor grote winstschommelingen kunnen optreden.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 179,3 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 125. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 176,21 op ASML 9,8 1,98 1,99 +0,76 % Koop Sprinter
Sprinter Long 167,5 op ASML 5,0 3,91 3,92 +0,64 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 200,8 op ASML 8,6 2,25 2,26 -1,96 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 232,5 op ASML 4,9 3,93 3,94 -1,13 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een aanzienlijke deelneming (>1%) in ASML Holding.