Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse: Alphabet Alphabet - Zoekmachine als basis voor advertentieverkoop

woensdag 6 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US02079K1079 USD 20.8 0 nee Long Communicatiediensten

Zoekmachine als basis voor advertentieverkoop

Alphabet blijft de sterkste speler in een nog steeds snel groeiende markt. Het heeft nauwelijks concurrentie in zijn kernactiviteit: zoekopdrachten koppelen aan advertentie-inkomsten. De waardering is bovengemiddeld maar wat lager geworden, de verwachte groei is dat ook. Investeringen zijn hoog om de toekomstige groei te genereren.

Grootste internetbedrijf ter wereld

's Werelds grootste internetbedrijf en meest populaire zoekmachine (Google) met de videosite YouTube, besturingssysteem Chrome en het mobiele besturingssysteem Android. Wereldwijd is Google met ruim 80% marktaandeel de grootste zoekmachine. De omzet bestaat vooral uit reclameprovisie. Uitbreidingen zijn onder meer Gmail, Google Maps, Google Earth, Google Finance en het softwareplatform voor mobiele telefoons Android. Via Waymo is er een serieuze speler in autonome auto's neergezet. Ruim de helft van de omzet komt van buiten de Verenigde Staten (VS). In 2018 werd op een omzet van $137 mld een nettowinst geboekt van $30 mld. Het bedrijf had eind 2018 een nettokaspositie van $105 mld.

Reclamemarkt laat gezonde groei zien

Ruim meer dan de helft van alle onlinereclamebestedingen komt bij Alphabet/Google terecht. De vraag naar zoekopdrachten die werken is nog steeds groot: ruim 15% groei per jaar. De mobiele markt groeit daarbij het snelst. Omdat op kleinere schermen minder reclames kunnen worden getoond, staat de gemiddelde verkoopprijs per reclame-uiting wel structureel onder druk.

Hoger dan verwachte omzet en winst per aandeel; operationele kosten stijgen sneller dan verwacht

De omzetgroei (+23% jaar-op-jaar, joj) was 2 procentpunten hoger dan verwacht en breed gedragen. De EBITDA-groei (+13% joj) is in het vierde kwartaal iets lager dan de gemiddelde analistenverwachting uitgekomen, door een sterke kostengroei door investeringen in YouTube, de cloud-activiteiten en personeelsgroei (+23%). De operationele marge daalde van 24% in hetzelfde kwartaal van 2017 naar 21% (22,1% verwacht) door de eerdere genoemde kostengroei. De belastingdruk kwam fors lager uit dan verwacht (11% waar 15% werd verwacht), er werd voor $2,7 mld aan eigen aandelen ingekocht ($2 mld verwacht) en er was een buitengewone herwaarderingsbate van $1,3 mld. Door al deze factoren viel de winst per aandeel 18% hoger uit dan verwacht. Vorig jaar was er een verlies door een last van $9,9 mld voor de repatriëring van kasgeld buiten de VS. Alphabet geeft alleen GAAP-cijfers waardoor de uitslagen groter worden. Een verwachting wordt traditioneel niet gegeven. Er was ultimo 2018 $105 mld netto in kas, en er komt een nieuw aandeleninkoopprogramma van $12,5 mld.

Licht bovengemiddelde waardering en bovengemiddelde groei

De omzetgroei gaat door, maar het groeitempo begint wel terug te lopen. Zowel de operationele kosten als de investeringen in nieuwe markten (cloudhosting) gaan voorlopig nog wel door. Een daling van de marges is daardoor waarschijnlijk en logisch. Alphabet blijft, ondanks die verwachte vertraging, een van de sterker groeiende (omzet en wpa +15-20%) grote IT-bedrijven in de komende jaren. De waardering is redelijk is (24,5x de verwachte winst per aandeel voor 2019) gezien de groeiverwachting. Alphabet keert geen dividend uit, maar koopt wel eigen aandelen in.

Kansen

  • Dominante marktleider in de nog steeds groeiende zoekmachinemarkt, waarbij zijn historie een duidelijke toegevoegde waarde heeft.
  • Een sterke kasstroom en een riante kaspositie maken overnames relatief eenvoudig.
  • Veel kennis over klantenvoorkeuren en advertentiemethodes. De benadering van het MKB is daarbij uniek.

Risico's

  • Veel en hoge investeringen kunnen druk zetten op de marge.
  • Veel nieuwe initiatieven met aanzienlijke opstartverliezen kunnen de winstgroei onder druk zetten.
  • Discussies (en boetes) over marktmisbruik, desinformatie en kwetsende beelden leiden tot extra controle en daarmee hogere kosten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 786,15 op Alphabet (Google C) 2,7 42,37 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 786,15 op Alphabet (Google C) 2,7 42,37 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen