Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Test 200-daags gemiddelde

donderdag 7 februari 2019

Het smalle en zeer steil stijgende trendkanaal werd in de afgelopen dagen opwaarts gebroken. Met een forse opwaarts kracht wist de AEX ook door de zone 530 – 534,20 te breken. Een klassieke blow-off fase?

De huidige stijgende kortetermijnbeweging sinds de bodem van eind december is nog steeds niet beëindigd. Deze opwaartse beweging is de laatste dagen steeds steiler gaan verlopen. Sinds eind december zagen we namelijk een steil oplopend trendkanaal, een kanaal van ongeveer 10 punten breed. De laatste test van de onderkant van dit kortetermijntrendkanaal vond op 29 januari plaats met een intraday-bodem bij 511. Vanaf deze bodem is de AEX opwaarts gaan versteilen waarbij twee dagen geleden de steile opwaartse toppenlijn van dit trendkanaal werd gebroken. In ruim een week tijd is de AEX vanaf deze 511-bodem ongeveer 25 punten opgelopen. Daarbij werd ook de belangrijke toppenzone van 530 – 534,20 in de afgelopen dagen gebroken. De huidige beweging stokte gisteren echter met een test van het dalende 200-daags gemiddelde. We zagen vooral in Amerika vergelijkbare testen van dit gemiddelde in de afgelopen dagen. Andere Europese indices bevinden zich in een aanzienlijk minder krachtige opwaartse kortetermijntrend, of hebben deze zelfs al neerwaarts gebroken in de afgelopen week. Is met deze doorbraak boven de zone 530 – 534,20 het neerwaarts gerichte langetermijnbeeld ten einde gekomen? Naar mijn mening niet. Wel werd de sinds juli dalende trend vorige maand al gebroken. Ondanks dat ik deze beweging niet had verwacht, zorgde dit wel voor een krachtige voortzetting van de huidige herstelbeweging. Ik acht de kans echter groot dat de huidige herstelbewegingen zullen zorgen voor een nieuwe lagere top in het langetermijnbeeld in de meeste indices. Deze bewegingen zijn in veel indices ook te zien als klassieke terugtesten naar belangrijke weerstandsniveaus. Wel zal het aanzienlijk langer kunnen duren voordat de 472,20 weer onder druk wordt gezet.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

534,20 / 531 / 530 / 525,70 / 522,50

537,50 / 538,30 / 544 / 551 / 554


Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 6 februari 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Vervolg lange dalende trend realistisch. Technische situatie vergelijkbaar met situatie in 2007. 

De huidige bewegingen vertonen overigens veel overkomsten met de bewegingen die we tijdens de belangrijke topvormingsbewegingen in de jaren 2007-2008 zagen. Destijds werd in 2007 een dubbele top gevormd rond de 564, vergelijkbaar met de drievoudige toppenzone van vorig jaar bij 574. Deze 564 uit 2007 was ook een belangrijk doel van mij in de afgelopen jaren toen de bullmarkt nog intact was. Hierna vond in 2007 een zeer forse terugval plaats tot aan de 400 punten waarna een zeer krachtige herstelbeweging tot bijna de 500 werd ingezet, een beweging die ongeveer 3 maanden duurde. Deze beweging zorgde destijds voor de 1e lagere top in het langetermijnbeeld en een test van het 200-daags gemiddelde. Dit is een vergelijkbare situatie met nu. Ook toen werd de dalende toppenlijn vanaf de 564-top gebroken. Het vervolg na deze vorming van de lagere top bij 500 weten we nog wel, een zeer krachtige vervolgdaling tot net onder de 200 punten in 2009. Ik ga er niet vanuit dat een dergelijke terugval in de komende 2 jaar ook zal plaatsvinden, maar een vervolg van de bearmarkt acht ik wel groot naar lagere bodems. Mijn doelzone blijft vooralsnog liggen bij de 400 – 410. Deze bearmarkt werd vorig jaar ingezet na een duidelijk overgangsjaar en beëindiging van de bullmarkt. We zagen in de meeste indices grote topvormingsprocessen die soms (zoals in de DAX) al in 2017 werden ingezet. In de AEX werd begin vorig jaar het eerste signaal gegeven met de neerwaartse doorbraak onder de vanaf de 2016 bodem (378) stijgende versteilingsfase. In de eerste helft van 2018 werd toen een drievoudige toppenzone gevormd rond de 574 waarbij elke top gepaard ging met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Na de vorming van de laatste top in juli werd het recent opwaarts gebroken dalende trendkanaal ingezet waarbij de AEX uiteindelijk ruim 100 punten terugviel tot aan de bodem van 472,20 op 27 december vorig jaar. Hierna werd de dalende wig vanaf de 530-top van begin december opwaarts gebroken wat het startsignaal betekende van de huidige en zeer krachtige herstelbeweging. Een dergelijke herstelbeweging van deze omvang in een dergelijk kort tijdsbestek hebben we de afgelopen jaren niet meer gezien. Toch is dit naar mijn mening niet de start van een nieuwe duurzame opgaande langetermijntrend.

Forse overbought-conditie en versteiling van de opgaande kortetermijnbeweging

Hoe nu verder in het kortetermijnbeeld? Met de doorbraak door de belangrijke toppenzone van eind vorig jaar bij 530 – 534,20 ontstond ruimte naar het dalende 200-daags gemiddelde dat gisteren alweer bijna werd getest. Een structurele doorbraak hierboven zou meer opwaartse ruimte vrijmaken voor een vervolgstijging naar aanzienlijk hogere niveaus. De huidige herstelbeweging zorgt er wel voor dat de dalende langetermijntrend aanzienlijk minder steil zal verlopen, maar ik zie deze beweging nog steeds als vorming van een lagere top in het langeretermijnbeeld. Boven het 200-daags gemiddelde is de kans wel groot dat in het lopende jaar een meer zijwaartse (langer durende) trend zou ontstaan. Als we echter naar deze beweging kijken dan valt als eerste op dat de euforie onder de beleggers volledig terug is, net als in 2017 - 2018. De gehele beweging vanaf de 472,20 ging daarbij gepaard zonder grotere terugvallen. Bijna elke dag werd verder een ‘witte’ candlestick (slotkoers ligt boven de openingskoers) gevormd. Als we kijken naar de technische indicatoren dan zien we een zware overboughtconditie waarbij de RSI de toppen van de afgelopen jaren test. De kans op een neerwaartse draai rond het 200-daags gemiddelde is dan ook groot. We moeten daarbij alert blijven op de vorming van toppatronen. Eerste indicatie dat deze nieuwe versteiling ten einde komt, treedt op onder de steilere opgaande bodemlijn sinds eind januari. Deze ligt vandaag bij 531 en loopt dagelijks bijna 3 punten op. Een onhoudbare opwaartse versteiling. Pas onder de opgaande bodemlijn sinds eind december van nu 522,50 lijkt de top daadwerkelijk te zijn gezet en kan de neerwaartse druk weer verder toenemen. Een belangrijke lagere langetermijntop lijkt dus in de maak en de eindfase van deze herstelbeweging (ondanks dat hij veel krachtiger is dan verwacht) lijkt te zijn ingegaan. Boven het 200-daags gemiddelde (538,30) lijkt een verder herstel richting de zone 551 – 554 mogelijk. Zodra zowel de versteilingsfase (531 bodemlijn) en de zone 530 – 534,20 weer neerwaarts worden gebroken in de komende dagen lijkt de huidige blow-off beweging slechts een tijdelijke overshoot te zijn geweest.

 

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 495,77 op AEX 10,0 5,44 5,46 -2,85 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 440,78 op AEX 5,0 10,95 10,97 -1,35 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 602,51 op AEX 10,0 5,50 5,52 +2,61 % Koop Sprinter
Sprinter Short 644,0 op AEX 5,3 10,45 10,46 +1,36 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 7 februari 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.