Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse Total - Total profiteert van hoge olieprijzen

donderdag 7 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120271 EUR 10.6 5.3 Nee Long Energie

Total profiteert van hoge olieprijzen

Total boekte de laatste kwartalen een mooi resultaat. De schuld is fors lager dan een jaar geleden. Daardoor heeft het concern nu mogelijkheden voor acquisities. Daarnaast let het concern goed op de operationele kosten. Wij verwachten dan ook dat gezien de kostenbesparingen, de downstreamdivisie en de projecten die veel gas en olie opleveren, Total de komende jaren een sterke vrije kasstroom kan genereren - zeker bij deze hogere olieprijs.

Grote, geintegreerde oliemaatschappij

Het Franse Total behoort tot de grootste onafhankelijke ‘geïntegreerde’ (met dus zowel winning als verwerking) oliebedrijven ter wereld. Het heeft een relatief grote raffinage- en chemietak (‘downstream’). Total heeft net als andere olie- en gasreuzen moeite om de productie uit te breiden en zijn voorraden op niveau te houden. Total investeert daarom veel kapitaal in de exploratie en winning om de dagelijkse productie (‘upstream’) van meer dan 2,7 mln vaten olie-equivalent per dag te kunnen handhaven en uitbreiden.

Recordcijfers, net als alle andere grote olieproducenten; ook voor 2019 ziet het er goed uit

Total heeft in 2018 een hogere winst en omzet geboekt. Over het hele jaar boekte Total een aangepaste nettowinst van $13,6 mld, in vergelijking met $10,6 mld in 2017. De energiereus profiteerde van de hogere olieprijs vergeleken met een jaar eerder. De gemiddelde analistenverwachting lag op een aangepaste nettowinst van $13,7 mld. In het vierde kwartaal steeg de aangepaste nettowinst naar $3,16 mld (van $2,9 mld in Q4’17), bij een gemiddelde analistenverwachting van $3 mld. De operationele kasstroom steeg in het vierde kwartaal met 24% tot $10,6 mld. In het vierde kwartaal produceerde Total 10% meer vaten olie-equivalenten per dag dan in dezelfde periode een jaar eerder, en kwam uit op een dagelijkse hoeveelheid van 2,876 mln vaten. Over het hele boekjaar steeg de operationele kasstroom met 11% tot $24,7 mld. Over heel 2018 produceerde het bedrijf 2,775 mln vaten olie-equivalent per dag. Een stijging op jaarbasis van 8,1% en een jaarrecord voor Total. Voor 2019 voorziet Total een stijging van de productie van meer dan 9%. De netto-investeringen bedroegen het afgelopen jaar $15,6 mld. Voor 2019 verwacht Total $15 mld tot $16 mld te investeren. Total kocht het afgelopen jaar voor $1,5 mld aan eigen aandelen en is van plan om dit jaar hetzelfde te doen, als onderdeel van zijn aandeleninkoopprogramma van $5 mld voor de periode 2018-2020. Total verhoogt het dividend met 3,1%, wat in lijn is met de doelstelling om tussen 2018 en 2020 het dividend te verhogen met in totaal 10%.

Verslaat analisten op omzetgroei en winst; dividendverhoging van 3,2%

Total heeft over het derde kwartaal van dit jaar een hogere nettowinst geboekt dan analisten vooraf hadden geraamd. De nettowinst kwam uit op $3,96 mld bij een gemiddelde analistenverwachting van $3,84 mld. Vorig jaar in dezelfde periode werd een nettowinst van $2,72 mld behaald. De omzet kwam uit op $ 54,71 mld tegen $43,04 mld een jaar eerder. Total stelt over het derde kwartaal een interim-dividend beschikbaar van €0,64, een stijging met 3,2% ten opzichte van het vorige dividendbedrag. Er werd een operationele kasstroom behaald van $7,09 mld, een stijging van 37%. In het derde kwartaal kwam de productie uit op 2,8 mld vaten olie-equivalent per dag, een stijging van 8,6% op jaarbasis. De downstreamtak haalt naar verwachting zijn doelstellingen voor 2018, terwijl de divisie Upstream volgens Total goed is gepositioneerd om dat ook te gaan doen. Er zal daar volgens het bedrijf de komende maanden worden geprofiteerd van start-ups in Rusland, Nigeria, Italië en Australië. In het gehele jaar zal het concern $16 mld hebben geïnvesteerd, aan de onderkant van de bandbreedte die liep tot $17 mld. Het concern verhoogt het percentage voor de groei van de productie van 7% naar 8%. Ook zal het concern aan het eind van dit jaar voor een bedrag van $1,5 mld aan eigen aandelen hebben ingekocht.

Koers-winstverhoudingen zijn verstoord: alternatief koers-boekwaardeverhouding

De koers-winstverhoudingen binnen de energiesector zijn verstoord door verschillende factoren. Volatiele olieprijs, projecten die nog op gang moeten komen, rendementen die op projecten worden gemaakt en zorgen over dividend. Om een betere vergelijking te kunnen maken tussen de Europese en Amerikaanse majors is er een alternatief. Dat is de prijs-boekwaardeverhouding. Deze verhouding is stabieler dan de koers-winstverhouding. De prijs-boekwaardeverhouding van Total is 1,32. Dit is goedkoper dan Exxon en Chevron.

Kansen

  • Nieuwe projecten: LNG, oliezanden en Russisch gas hebben een lager verval. Dit betekent dat er minder geïnvesteerd moet worden om de productie op een gelijk niveau te houden.
  • Wij verwachten dat Total dankzij kostenbesparingen, zijn positieve resultaten in de downstreamdivisie en dankzij projecten die veel gas en olie opleveren, de komende jaren een sterke vrije kasstroom kan genereren - zeker bij de huidige olieprijzen.

Risico's

  • Meer politieke risico’s dan concurrenten, omdat Total ook produceert in politiek gevoelige landen als Rusland en Libië.
  • Voor de zeer grote oliemaatschappijen wordt het steeds moeilijker om de voorraden op niveau te houden door nieuwe gas- en olievoorraden te ontdekken.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 35 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 50,25. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 40,1 op Total 6,2 7,12 7,14 -0,97 % Koop Sprinter
Sprinter Long 36,5 op Total 4,2 10,47 10,49 -0,66 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 51,9 op Total 3,8 11,72 11,74 +0,51 % Koop Sprinter
Sprinter Short 51,9 op Total 3,8 11,72 11,74 +0,51 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen