Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse TomTom - Routekaart voor de toekomst wordt kleiner

vrijdag 8 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000387058 EUR 40.7 0 Ja Long Duurzame consumentengoederen

Routekaart voor de toekomst wordt kleiner

De cijfers over het afgelopen kwartaal vielen zeker niet tegen, maar de vooruitzichten voor 2019 doen dat wel. Opnieuw is er een winstdaling te verwachten, maar dat komt niet als een verrassing. Hopelijk verschaft TomTom snel duidelijkheid over de extra opbrengsten van de nieuwe deal met Microsoft, en wat het verwacht te doen met het deel van de opbrengst van Telematics dat niet wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Van de opbrengst van €910 mln gaat €750 mln naar de aandeelhouders. Het bedrijf is voor ongeveer 45% in handen van de oprichters. Het zou ons niet verbazen als die met de opbrengst en met de verdiensten van de oorspronkelijke beursgang het bedrijf van de beurs halen. TomTom is vooral interessant voor speculanten, niet voor beleggers.

Zakendoen met iedereen

TomTom is Europa’s grootste ontwikkelaar van navigatiesystemen. Behalve dat TomTom navigatiekastjes produceert, levert het ook aan bijna alle grote autofabrikanten inbouwnavigatie. De producten van TomTom worden in veel landen verkocht, zowel via een netwerk van retailers als online. Het concern behaalde in 2017 €903 mln omzet.

Vooruitzichten komend jaar wisselvallig; winstgevendheid na verkoop Telematics omlaag

TomTom heeft het afgelopen jaar weer winst geboekt, maar zag de omzet dalen ten opzichte van vorig jaar. Dit werd veroorzaakt door een teruggang in de inkomsten uit consumentenproducten, waar de omzet daalde met 25%. Wel zag het bedrijf de winstmarge aanzienlijk verbeteren. De nettowinst bedroeg €44,8 mln, terwijl in 2017 nog een verlies werd geleden van €194,4 mln. Dat werd toen met name veroorzaakt door een afschrijving op de consumentendivisie. TomTom behaalde in 2018 een omzet van €860,6 mln, tegen €902,9 mln een jaar eerder. De brutowinstmarge kwam uit op 71%, in lijn met de analistenverwachting. Die marge was in 2017 nog 63%. De automotive-divisie deed het met een omzetstijging van 12% erg goed. Deze divisie, die digitale kaarten, verkeersinformatie en navigatiesoftware voor automakers maakt, wordt gezien als belangrijk voor de toekomst van TomTom. In die activiteiten gaat de kaartenmaker meer investeren. TomTom verkocht onlangs zijn divisie Telematics, die zich bezighoudt met voertuigvolgsystemen, aan Bridgestone. Deze divisie werd verkocht voor ongeveer 10% minder dan verwacht. De omzet over het vierde kwartaal kwam uit op €218 mln, bij een gemiddelde verwachting van €209 mln, terwijl de winst voor belastingen en afschrijvingen uitkwam op €43,6 mln. Hier lag de gemiddelde analistenverwachting op €36 mln. Er was een nettowinst van €1,4 mln. Analisten hadden een verlies van €2 mln verwacht. Voor 2019 verwacht TomTom dat de omzet van de overgebleven activiteiten verder afneemt naar €675 mln. Dat was vorig jaar €687 mln. De inkomsten van de automotive-divisie gaan echter met zo'n 15% omhoog en de winstmarge blijft boven de 70%. TomTom wil €55 mln uitgeven aan investeringen. De aangepaste winst per aandeel halveert ten opzichte van 2018.

Waardering

Op de huidige koers betalen beleggers voor TomTom 23 keer de winst voor het lopende jaar, de laagste waardering sinds jaren. Maar in absolute bedragen wordt het bedrag wel ieder jaar kleiner. De mogelijk af te splitsen activiteiten zijn redelijk winstgevend, wat de winstgevendheid van de achterblijvende onderdelen onder druk zet.

Kansen

  • TomTom levert aan meerdere autofabrikanten navigatiesystemen. Aangezien veel van deze fabrikanten ook bezig zijn met ‘autonomous driving’ (zelfrijdende auto’s), kan TomTom een voorrangspositie krijgen bij het leveren van software voor deze toekomstige manier van autogebruik.
  • Ondanks de krimpende markt van navigatiekastjes groeit de winstgevendheid van het bedrijf nog steeds, de brutomarge zal in 2019 weer rond de 70% liggen.

Risico's

  • De groep consumenten die nog steeds kiest voor een navigatiekastje (in plaats van een pda of smartphone), kiest veelal een goedkoper product van de concurrent. Of gebruikt een gratis product via de smartphone.
  • In Europa krijgt het concern te maken met concurrentie van het samenwerkingsverband met daarin o.a. de grote Duitse automobielfabrikanten HERE, hun navigatieapp heeft dezelfde kwaliteit als de kaarten van TomTom.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 7,3 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 10,6. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 8,984 op TomTom 8,1 1,21 1,24 +28,27 % Koop Sprinter
Sprinter Long 9,2 op TomTom 5,5 1,80 1,83 +17,48 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 11,622 op TomTom 5,9 0,96 0,00 -14,29 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 11,622 op TomTom 5,9 0,96 0,00 -14,29 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een aanzienlijke deelneming (>1%) in TomTom.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.