Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Opwaartse versteiling afgebroken

maandag 11 februari 2019

De versteiling van de stijgende kortetermijntrend werd afgelopen vrijdag neerwaarts gebroken. Hiermee lijkt er sprake te zijn geweest van een blow-off fase en een overshoot. Bevestiging is echter nog nodig. 

De sinds eind december aanwezige stijgende kortetermijntrend is nog niet beëindigd. Daarvoor moet een structureel slot plaatsvinden onder de vanaf de 472,20-bodem stijgende bodemlijn. Deze opgaande herstelbeweging startte op 27 december en zorgde voor een stijging 66 punten in ongeveer anderhalve maand tijd. Dit is de krachtigste stijging in een dergelijk kort tijdsbestek in de afgelopen jaren. Ondanks dat ik eind vorig jaar na de vorming van deze bodem een krachtige herstelbeweging had verwacht, is de huidige opwaartse beweging aanzienlijk krachtiger dan ik had voorzien. Daarbij werd 2 weken geleden ook de bovenkant van het sinds juli dalende trendkanaal gebroken. Dit zorgde voor een krachtig vervolg waarbij zowel een beweging naar de toppenzone 530 – 534,20 evenals het dalende 200-daags gemiddelde niet mochten worden uitgesloten. Hiermee is de krachtige steile neerwaartse beweging wel beëindigd, maar de dalende langere trend nog niet. De kans is groot dat hiermee een minder steile dalende trend in 2019 zal worden vervolgd. Ik acht de kans nog steeds groot dat de bodems van eind vorig jaar bij 472,20 zullen worden verlaagd naar lagere niveaus. Als we kijken naar het technische beeld van de afgelopen twee weken dan zagen we vanaf de laatste test van de sinds 27 december stijgende bodemlijn een versteiling van de trend. Deze bodem werd twee weken geleden geplaatst bij 511 waarna een stijging plaatsvond van 27 punten. Daarbij werd de bovenkant van het 10-punten brede steil stijgende trendkanaal opwaarts gebroken, wat zorgde voor de recente versteiling naar het dalende 200-daags gemiddelde. Deze versteilingsfase werd afgelopen vrijdag gebroken met een beweging onder de vanaf 511 stijgende bodemlijn.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

525,50 / 517- 516 / 511 / 505,30

534,20 / 538,10 / 538,60 / 544 / 551

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 8 februari 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Veel indices braken eind vorige week onder hun sinds eind vorig jaar stijgende bodemlijn van deze krachtige herstelbeweging

Ondanks de zeer krachtige herstelbeweging is de langere dalende trend nog steeds intact. In veel indices was deze herstelbeweging te zien als terugtest naar de voormalige zeer lange (sinds 2009) stijgende bodemlijnen danwel richting de neklijn van grote toppatronen die in het afgelopen jaar werden afgerond. In de AEX zagen we in 2018 ook de vorming van een groot topvormingsproces. Dit proces duurde uiteindelijk 9 maanden en werd afgerond met de doorbraak onder de onderkant van dit proces bij 516- 517. In de eerste 6 maanden van 2018 werd verder een drievoudige toppenzone gevormd bij 574. Daarbij ging elke top gepaard met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover gevormd. Hiermee werd eigenlijk de 2007-top (564 en een voormalig langetermijndoel) getest. De eerste verzwakking werd al begin 2018 gevormd met de doorbraak onder de sinds 2016 stijgende bodemlijn. Dit was een versteilingsfase in de stijgende langetermijntrend waarbij we de euforie steeds verder zagen toenemen. In een tijdsbestek van 2 jaar werd zonder forsere correcties een stijging bewerkstelligd van ruim 50%. De AEX bevindt zich al enige tijd in een bearmarkt en ondanks deze herstelbeweging verwacht ik een vervolg dit jaar naar lagere bodems. Mijn doelzone blijft vooralsnog bij 400 – 410 liggen. We zien de laatste 2 weken de euforie onder beleggers en analisten ook weer steeds verder toenemen waarbij de technische indicatoren voor het eerst in lange tijd weer een forse overbought conditie bereikten. Dit gaf ook aan dat de herstelbeweging in zijn eindfase was aanbeland. De AEX brak daarbij nog niet zijn sinds 27 december stijgende bodemlijn, maar veel andere indices braken hier in de afgelopen week al wel onder wat het eindsignaal van deze herstelbeweging betekende. De Duitse DAX laat daarbij een van de zwakste bewegingen zien. Tijdens deze herstelbeweging bleef hij ruim onder zowel zijn 200-daags gemiddelde evenals onder zijn neklijn van het vorig jaar afgeronde zeer grote hoofd-schouderpatroon.

Bevestiging van een lagere top in het middellangetermijnbeeld onder de stijgende bodemlijn van nu 525,50 

In meerdere indices zagen we vorige week een test van het dalende 200-daags gemiddelde. Ook in de AEX werd dit gemiddelde medio vorige week getest met de vorming van een top tot op heden bij 538,60. Pas een structureel slot hierboven zorgt voor mee opwaartse ruimte waarna de kans groot is dat voor een langere periode in 2019 een meer zijwaartse marktbeweging zal ontstaan. In dat scenario ontstaat namelijk ruimte naar 551 – 554. Toch werd afgelopen vrijdag de opwaartse versteilingsfase afgebroken, de zogenoemde blow-off fase. Hiermee lijkt de kans groot te zijn geworden dat een volgende top in zowel het korte- als middellangetermijnbeeld is gevormd bij 538,60. Deze opwaartse versteiling startte twee weken geleden bij 511. Ook werden eind vorige week voor het eerst sinds eind vorig jaar grote ‘rode’ candlesticks op de borden gezet. We zagen sinds eind vorig jaar bijna dagelijks alleen maar ‘witte’ positieve candlesticks waarbij het dagslot boven de openingskoers ligt. Dit zorgde in de weekgrafiek ook voor de vorming van een zeer grote ‘shooting star’, een toppatroon. Ondanks de afronding van de versteilingsfase in het kortetermijnbeeld (blow-off fase) is echter nog wel bevestiging nodig onder de sinds 27 december stijgende bodemlijn. Deze bodemlijn loopt dagelijks ruim 1,5 punt op en is vandaag bij 525,50 te vinden. Zolang deze bodemlijn niet wordt gebroken, blijft de kans bestaan op een vervolg van de opwaartse kortetermijntrend. Ook zou in dat scenario een hertest van de recente top en 200-daags gemiddelde mogelijk blijven. Onder de 525,50 lijkt de volgende lagere top in het langere technische beeld definitief te zijn gezet en mag in de komende weken meer neerwaartse druk worden verwacht richting in eerste instantie de 511. Onder de opgaande bodemlijn van 525,50 ligt de eerstvolgende steunzone bij de oude bekende 516 – 517. Weerstand is te vinden bij 534,20, het dalende 200-daags gemiddelde bij 538,10 en de top van vorige week bij 538,60.

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 515,1 op AEX 9,9 5,77 5,79 -2,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,35 op AEX 5,0 11,46 11,48 -1,29 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 627,52 op AEX 9,9 5,76 5,78 +2,49 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,1 11,19 11,20 +1,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 11 februari 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.