Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse: BP BP - Beter dan verwachte winstcijfers, uitstekende olieproductiecijfers; gearing inmiddels boven 30%

maandag 11 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB0007980591 GBp 13.6 5.44 Ja Long Energie

Beter dan verwachte winstcijfers, uitstekende olieproductiecijfers; gearing inmiddels boven 30%

De focus van BP op kostenbesparingen is goed. BP verwacht dat bij een olieprijs vanaf $50 het dividend betaald kan worden uit de vrije kasstroom. Ook moet BP nog rekening houden met uitgaven door de nasleep van het ongeluk met het boorplatform in de Golf van Mexico. De risico’s van BP zijn, vergeleken met die van concurrent Total, dan ook hoger. Dit komt doordat betalingen hoger kunnen uitvallen dan verwacht, maar ook doordat het concern een groot belang heeft in de Russische oliemaatschappij Rosneft. Dit laatste brengt meer risico’s met zich mee dan een belang in een Europese of Amerikaanse oliemaatschappij.

Grote, geintegreerde oliemaatschappij

BP is een van de vijf grootste ‘geïntegreerde’ oliemaatschappijen ter wereld, met zowel de exploratie en winning, als de raffinage en verkoop van gas- en olie(producten). Door de explosie en de daarop volgende olieramp in 2010 met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico is de reputatie van het bedrijf ernstig beschadigd. Bovendien heeft de financiële nasleep (boetes en schadeclaims) veel aandeelhouderswaarde laten verdampen.

Beter dan verwachte winstcijfers, uitstekende olieproductiecijfers; gearing inmiddels boven 30%

BP heeft in het vierde kwartaal van 2018 weer winst geboekt en presteerde beter dan verwacht, dankzij sterke operationele prestaties in vrijwel alle segmenten. Het olieconcern produceerde het afgelopen jaar 3,7 mln vaten olie-equivalenten per dag. De zogeheten replacement cost profit, een veelgebruikte maatstaf voor de winsten in de olie-industrie die ook rekening houdt met de fluctuaties in de olieprijs, kwam afgelopen kwartaal uit op $2,7 mld. Een jaar eerder was dit nog $583 mln. Na eenmalige posten kwam de onderliggende winst uit op $3,48 mld, tegen $2,1 mld een jaar eerder. De gemiddelde analistenverwachting lag op een onderliggende winst van $2,64 mld. De totale omzet steeg met 9,8% tot $76,9 mld, terwijl de operationele kasstroom $7,1 mld was. Gedurende 2018 stootte BP $3,5 mld aan bezittingen af. De oliereus is van plan om meer dan $10 mld aan desinvesteringen te doen in de komende twee jaar en wil een dividend over het vierde kwartaal uitkeren van $0,1025 per aandeel, in lijn met eerdere kwartalen. BP mikt op een aantrekkende onderliggende productie dit jaar ten opzichte van 2018, vanwege nieuwe projecten. De daadwerkelijk gerapporteerde productie zal afhangen van de timing van onder meer overnames en desinvesteringen. BP stelde dat betalingen gerelateerd aan de olieramp in 2010 in de Golf van Mexico uitkwamen op $3,2 mld en dat het vrijwel klaar is met de nasleep van de ramp. Dit heeft het concern ongeveer $70 mld gekost.

Koers-winstverhoudingen zijn verstoord: alternatief koers-boekwaardeverhouding

De koers-winstverhoudingen binnen de energiesector zijn verstoord door verschillende factoren, zoals de volatiele olieprijs, nog niet volledig operationele projecten en verschillen tussen de rendementen die op projecten worden gemaakt. Om toch een vergelijking te maken tussen de Europese en Amerikaanse ‘supermajors’ is er een alternatief: de koers-boekwaardeverhouding. Deze is stabieler dan de koers-winstverhouding. De koers-boekwaardeverhouding van BP is met 1,40 op het moment in lijn met die van vrijwel alle andere grote oliemaatschappijen.

Kansen

  • BP kan volop profiteren van de kostendeflatie omdat het relatief meer dure projecten heeft die jaren geleden zijn opgestart.
  • Dankzij nieuw opgestarte projecten ligt de verwachte productiegroei boven het sectorgemiddelde (3,4% per jaar).
  • Sterke marktpositie in raffinage en petrochemie in de VS.

Risico's

  • BP heeft een grote blootstelling aan Rusland via het samenwerkingsverband met Rosneft; nieuwe westerse sancties kunnen dan ook een negatief effect hebben.
  • BP heeft de ontwikkeling van schalieolie en -gas in de VS zo goed als volledig gemist en heeft veel gas in de productiemix.
  • De schuldafbouw verloopt trager dan bij andere oliereuzen, wegens de nog steeds hoge schadeclaims die het moet betalen als gevolg van de olieramp uit 2010 - al zullen de bedragen wel lager worden de komende jaren.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 365 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 525. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 188,0 op BP 1,5 3,81 0,00 +2,42 % Koop Sprinter
Sprinter Long 188,0 op BP 1,5 3,81 0,00 +2,42 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen