Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Fundementele Analyse: Sanofi

dinsdag 12 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120578 EUR 13 4.2 Nee Long Gezondheidszorg

De omzetgroei van Sanofi heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan in de komende jaren door een moeilijke diabetesmarkt in de Verenigde Staten. Om dit op te vangen heeft het bedrijf twee grote overnames gedaan. Het ontwikkelen van nieuwe kaskrakers blijft echter lastig. De waardering is daarom lager dan gemiddeld.

Franse farmaciespeler met internationale aanwezigheid

Sanofi behoort tot de grotere farmacieconcerns ter wereld. Het heeft medicijnen tegen kanker, hart- en vaatziekten, zenuwaandoeningen en diabetes en vaccins tegen onder meer griep, hiv en hersenvliesontsteking. Merkmedicijnen zijn goed voor circa 64% van de omzet; vaccins, consumentenproducten en overige producten voor 36%. De VS en Europa leveren gecombineerd een omzetaandeel van circa 60%. De overige omzet komt voor het overgrote deel uit de opkomende markten. In 2018 werd op een omzet van €35,7 mld een nettowinst behaald van €5,5 mld.

Bedrijfsresultaat 4e kwartaal 2018

Over het vierde kwartaal rapporteerde Sanofi een omzetgroei van 3,5% jaar-op-jaar naar €9,0 mld. De winst per aandeel kwam uit op €1,10, wat 3,7% hoger is dan in het vierde kwartaal van 2017. De cijfers waren ongeveer in lijn met de gemiddelde verwachting van analisten. De omzet in de farmaciedivisie groeide licht, maar vooral bij de vaccins was de vraag stevig dankzij het griepseizoen. De consumentendivisie had last van nadelige wisselkoersen. Hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling (‘R&D’) en andere uitgaven drukten de winst. In navolging van andere farmaciebedrijven gaat ook Sanofi zijn productontwikkeling opschudden. Het bedrijf stopt 25 onderzoeksprojecten en gaat zich meer richten op oncologie, zeldzame ziektes en hematologie. Diabetes, een belangrijk aandachtsgebied in de afgelopen jaren, lijkt geen onderdeel van de nieuwe plannen. Voor 2019 verwacht het bedrijf een groei van de winst per aandeel met zo’n 4%, waarvan de helft voortkomt uit meevallende wisselkoersen.

Waardering lager dan sectorgemiddelde

Dat ook Sanofi meegaat in de beweging richting immuno-oncologie viel te verwachten. Het bedrijf heeft zelf aangegeven de boot te hebben gemist in dit nieuwe ontwikkelgebied. Sanofi zal dus, net als zijn concurrenten, de markt op moeten om veelbelovende producten aan zijn pijplijn toe te voegen. De waardering ligt met 13,2 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden rond het langjarig gemiddelde van het bedrijf en ruim onder het gemiddelde voor wereldwijde farmaciebedrijven. Na een paar uitdagende jaren is de waarderingskorting ten opzichte van de sector opgelopen. Verbeterde focus in de productontwikkeling zou voor herstel kunnen zorgen. Maar dan moet het bedrijf meer laten zien dan alleen plannen in die richting.

Kansen

  • De brede medicijnportefeuille en positionering in vaccins en consumentenproducten sluit goed aan bij de groeiplannen in opkomende markten.
  • Groeiende bijdragen van tweetal recent overgenomen medicijnen
  • De biotechdivisie Genzyme versterkt het groeiperspectief en de winstmargeontwikkeling.

Risico's

  • De succesvolle afronding van een medicijnontwikkelingstraject en de lancering op de markt is geen gegeven. Hier kan een tegenvaller tussen zitten.
  • Een relatief groot deel van de omzet komt uit de opkomende markten; daardoor is Sanofi meer dan gemiddeld gevoelig voor valutaschommelingen.
  • Druk op diabetesactiviteiten blijft een fors risico; 15% van de omzet is hier afhankelijk van.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 66 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 94. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 71,5 op Sanofi 9,1 8,05 8,15 +4,11 % Koop Sprinter
Sprinter Long 65,6 op Sanofi 5,5 13,55 13,65 +2,49 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 85,7 op Sanofi 4,1 18,08 18,18 -1,79 % Koop Sprinter
Sprinter Short 85,7 op Sanofi 4,1 18,08 18,18 -1,79 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Sanofi bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.