Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Hoe snel de stemming onder beleggers kan omslaan

woensdag 13 februari 2019

Goedemorgen. Het blijft fascinerend om te zien hoe snel stemmingswisselingen plaatsvinden op de financiële markten. Zo zijn beleggers pessimistisch omdat ze een recessie zien opdoemen, en zo zijn ze bijna euforisch omdat alle mogelijke problemen lijken verdwenen. En dat in niet meer dan zes weken tijd. 

Zijn alle zorgen dan verdwenen?

Hoe kan dat nu? Een begrijpelijke vraag, waarop het antwoord simpel maar misschien wat onbevredigend is. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, heeft een enorme draai gemaakt door erop te hinten dat de geldkraan vooralsnog niet verder wordt dichtgedraaid. Daarnaast lijken de handelsbesprekingen tussen de VS en China goed te verlopen. Gisteren opperde president Trump om de deadline van 1 maart voor het verhogen van de importtarieven eventueel uit te stellen als de besprekingen goed verlopen. Verder lijkt een akkoord aanstaande over een budget voor de grensbewaking tussen de VS en Mexico, waardoor het Amerikaanse schuldenplafond omhoog kan. Tot slot zijn de zorgen over de brexit wat naar de achtergrond verschoven. Vooral dat laatste is opvallend, omdat de tijd toch echt begint te dringen en de brexitdeal met de EU nog niet is goedgekeurd in het Britse parlement. 

Optimisme vooral gebaseerd op hoop

We zien nog weinig tekenen die duiden op een aantrekkende economische groei. Met uitzondering van de VS, waar we overigens ook wat minder sterke cijfers zien, neemt het economisch momentum wereldwijd toch echt af. Het optimisme van beleggers is vooral gebaseerd op hoop. Hoop op een handelsakkoord, hoop op een 'zachte' of geen brexit, betere economische cijfers en blijvende monetaire stimulering door centrale banken. De verwachtingen zijn inmiddels hooggespannen; er is maar weinig ruimte meer voor tegenvallers. Waarderingen zijn inmiddels alweer flink opgelopen. Nu maar hopen dat de hoop geen uitgestelde teleurstelling blijkt te zijn.

‘Risk-on’ op Europese beurzen…

Vooralsnog is de stemming op de beurzen opperbest. Zonder richtinggevend macro-economisch nieuws, maar gedreven door hoop op een snel handelsakkoord tussen de VS en China, sloten alle Europese beurzen gisteren hoger. De Stoxx Europe 600-index ging nog eens 0,46% omhoog. De FTSE 100-index in Londen sloot nipt hoger terwijl de exportgevoelige DAX-index in Frankfurt 1% winst boekte. Alleen aandelen uit de sector communicatiediensten (-0,36%) en vastgoedaandelen (-0,34%) sloten lager. Op de obligatiemarkt steeg de rente op de Duitse Bund met 1 basispuntje naar 0,13% en daalden de risicopremies op bedrijfsobligaties. ‘Risk-on’ dus. De euro werd iets sterker op 1,132 tegenover de dollar. 

… net als op Wall Street

De stemming op Wall Street was zo mogelijk nog beter. Hoop op een spoedig handelsakkoord liet de champagnekurken knallen. Figuurlijk dan natuurlijk. Ondanks een lager dan verwachte stand van de vertrouwensindex van het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf (van 104,4 naar 101,2 punten, 103 verwacht) steeg de S&P 500-index met 1,3% naar het hoogste niveau in tien weken. De Nasdaq-index kreeg er 1,46% bij. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg 3 basispunten naar 2,69%.

Allocatie naar aandelen op laagste niveau sinds 2016

Op de Amerikaanse aandelenmarkten zijn belangrijke technische weerstandniveaus inmiddels doorbroken en lijkt de weg omhoog open te liggen. Dit kan nog wel eens versterkt worden door het relatief grote bedrag aan liquiditeiten dat door beleggers nog aan de kant is gehouden. Volgens een onderzoek van Bank of America Merrill Lynch onder fondsmanagers is de allocatie naar aandelen op het laagste niveau sinds 2016 en de overweging van cash in de portefeuilles het hoogste sinds 2009. Dit lijkt een mooi contrair signaal. Als de koersen verder oplopen zullen spijtoptanten snel moeten bijkopen, waardoor er een zelfversterkend effect ontstaat. Dan moeten er natuurlijk geen tegenvallende berichten komen… En hiervan zijn we niet helemaal overtuigd. We voelen vooralsnog geen enkele drang om de hogere koersen na te jagen en handhaven daarom de neutrale weging van aandelen in de beleggingsstrategieën.

Ook in Azië is de stemming opperbest

Ondertussen staan bijna alle Aziatische beurzen vanmorgen ook op ruime winsten. Het optimisme krijgt vandaag dus een vervolg. De Nikkei-index is in Tokio 1,3% hoger gesloten en de Hang Seng-index noteert in Hongkong 1,1% hoger. De beurs van Shanghai wint 1,8%. De futures op de Amerikaanse aandelenbeurzen staan rond 0,5% hoger. Ik verwacht straks dan ook een hogere opening van de Europese beurzen.   

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit het VK, industriële productiecijfers uit de eurozone en inflatiecijfers uit de VS. Kwartaalcijfers krijgen we onder andere van Koninklijke Vopak, Heineken Holding, Akzo Nobel, ABN Amro, Unibail Rodamco en Cisco Systems. 

Fijne dag en veel plezier vanavond met de wedstijd Ajax-Real Madrid!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 515,1 op AEX 9,9 5,77 5,79 -2,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,35 op AEX 5,0 11,46 11,48 -1,29 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 627,52 op AEX 9,9 5,76 5,78 +2,49 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,1 11,19 11,20 +1,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 13 februari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.