Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Geen stunt in Amsterdam, positieve stemming over handelsbesprekingen

donderdag 14 februari 2019

Helaas, net geen stunt in Amsterdam gisteravond. Ajax moet over drie weken de 1-2 nederlaag van gisteravond tegen Real Madrid goedmaken. Dat lijkt een lastige opgave te worden. Beter nieuws was er over de handelsbesprekingen tussen de VS en China. 

Mogelijk uitstel ‘wapenstilstand’ VS-China 

Volgens berichten zou president Trump bereid zijn om de invoering van extra importtarieven op Chinese goederen met 60 dagen uit te stellen. Onderhandelingen in Beijing gaan vandaag en morgen verder. We verwachten in ieder geval wel iets van een 'deal' maar nog geen allesomvattend akkoord. Dat zal naar verwachting nog wel wat meer tijd vergen.

Chinese export onverwacht sterk gestegen

Ondertussen krijgen we wel wat betere macro-economische cijfers uit China. De export is in januari met 9,1% (jaar-op-jaar) gestegen, terwijl analisten rekenden op een daling van 3,3%. De import nam met 1,5% af, waar een daling van ruim 10% werd verwacht. Dat is goed nieuws voor de Chinese economie. Mogelijk zijn de cijfers wat vertekend door de viering van het Chinese Nieuwjaar. Volgende maand hebben we wat meer duidelijkheid. 

Gemengd beeld op Aziatische beurzen

Op de Chinese beurzen wordt lauw gereageerd op de cijfers. De Hang Seng-index in Hongkong noteert 0,3% lager, de beurs van Shanghai schommelt rond het slot van gisteren en de beurs van Shenzhen staat op een plus van 0,6%. Ook op de andere Aziatische beurzen is het beeld gemengd. De Kospi-index staat in Seoel op een winst van 0,4%, maar de Nikkei-index is in Tokio vrijwel onveranderd gesloten. Voorlopige Japanse groeicijfers over het vierde kwartaal van 2018 vielen licht tegen (+0,3% ten opzichte van het derde kwartaal, tegenover +0,4% verwacht). Mede door meevallende cijfers en vooruitzichten van het Amerikaanse Cisco, dat gisteravond nabeurs de kwartaalcijfers bekendmaakte, staan de futures op de Amerikaanse aandelenbeurzen licht hoger. Ik verwacht straks dan ook een iets hogere opening van de Europese beurzen.

Europese aandelen wederom omhoog

Nog even terug naar gisteren. Met uitzondering van de Spaanse beurs, sloten alle Europese beurzen in de plus. De Stoxx Europe 600-index steeg voor de derde dag op rij en won 0,6%, onder aanvoering van aandelen uit de sector basismaterialen (+1,15%), mede door goed ontvangen cijfers van Akzo Nobel (+3,3%). Beursgenoteerde vastgoedaandelen (-0,56%) en aandelen uit de sector nutsbedrijven (-0,26%) sloten lager. 

Positiever op nutsbedrijven, minder op financials

Deze week hebben we besloten om het gewicht van aandelen uit de sector nutsbedrijven in de beleggingsstrategieën te verhogen van onderwogen naar neutraal. Dit gaat ten koste van aandelen uit de sector financiële waarden, die van overwogen zijn teruggebracht naar neutraal. De belangrijkste reden hiervoor is dat we verwachten dat rentes langer laag zullen blijven. Meer achtergrondinformatie, een uitgebreide toelichting en onze beleggingsvisie vind je in het Maandbericht beleggen van februari.  

Tegenvallende industriële productie eurozone

Ondanks de hogere aandelenkoersen, was er van een echte ‘risk-on’ dag gisteren geen sprake. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 1 basispunt naar 0,12% in reactie op tegenvallende cijfers over de industriële productie in de eurozone. Die is in december namelijk met 0,9% gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Er werd een daling van 0,4% verwacht. Op jaarbasis bedroeg de daling zelfs 4,2%, de sterkste daling sinds 2009. Geen goed einde van 2018 dus. Bovendien zijn er weinig signalen die wijzen op een sterk herstel aan het begin van 2019. De euro werd iets zwakker op 1,128 tegenover de dollar. De verwachting is dat de ECB de rente nog lang laag zal houden, een renteverhoging dit jaar lijkt uitgesloten.

Kleine plussen op Wall Street

Het optimisme over een handelsakkoord met China was ook gisteren een belangrijke drijfveer achter het optimisme op Wall Street. De S&P 500-index sloot met een winst van 0,3% en de Nasdaq-index boekte een winstje van 0,1%. De koerswinsten waren eerder op de dag nog iets groter, maar werden gedrukt door een tweet van senator Marco Rubio. Hij wil een wetsvoorstel indienen om belasting te heffen op het inkopen van eigen aandelen door bedrijven. Vergelijkbaar met dividendbelasting. Op de obligatiemarkt steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente met 1 basispuntje naar 2,70%.        

Gematigde inflatie in VS… 

Ook steunden gematigde inflatiecijfers over januari de positieve stemming op Wall Street. De consumentenprijsinflatie in de VS is vorige maand niet gestegen ten opzichte van december, terwijl er werd gerekend op een stijging van 0,1%. Op jaarbasis bedroeg de inflatie 1,6% (+1,5% verwacht) en steeg de kerninflatie (exclusief de volatiele voedings- en energieprijzen) met 2,2% (2,1% verwacht). 

… betekent niet dat Fed rente niet hoeft te verhogen

Beleggers verwachten dat de Fed op basis van deze cijfers geen haast zal maken om de beleidsrente snel verder te verhogen. Toch zijn wij hier niet zo zeker van. Als de arbeidsmarkt zo krap blijft als hij nu is en lonen verder stijgen, zal de inflatiedruk verder toenemen. In dat geval zal de Fed toch genoodzaakt zijn de rente verder te verhogen, zeker nu de financiële condities ten opzichte van eind vorig jaar weer flink zijn verbeterd. Een renteverhoging sluiten we dit jaar dan ook zeker niet uit.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere Nederlandse inflatiecijfers en Duitse groeicijfers over het vierde kwartaal van 2018. Ik zie net op mijn Bloombergscherm dat er, volgens voorlopige cijfers, geen groei is geweest bij onze oosterburen ten opzichte van het derde kwartaal. Geen groei dus, maar ook geen recessie. Op jaarbasis bedroeg de groei 0,9%, iets hoger dan de verwachte +0,8%. Later deze ochtend krijgen we ook nog Nederlandse groeicijfers en groeicijfers van de eurozone als geheel. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere producentenprijsinflatiecijfers, de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering en winkelverkoopcijfers. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Gemalto, Commerzbank, DSM, Cap Gemini, Crédit Agricole, SBM Offshore, NN Group, Credit Suisse, KBC, Nestlé, Aegon, Vivendi, Coca Cola en Nvidia. Een druk dagje voor onze analisten.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3104,42 op EURO STOXX 50 9,1 3,80 3,82 -3,30 % Koop Sprinter
Sprinter Long 2890,0 op EURO STOXX 50 5,1 6,82 6,84 -1,73 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3824,81 op EURO STOXX 50 9,6 3,61 3,63 +2,84 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3939,69 op EURO STOXX 50 7,3 4,77 4,79 +2,36 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 14 februari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.