Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Dubbele top in de maak?

donderdag 14 februari 2019

De opgaande kortetermijntrend sinds eind december is nog steeds intact. De AEX testte opnieuw het 200-daags gemiddelde en zijn meest recente top. Wordt er een dubbele top gevormd, of weet hij hierboven te breken? 

Een week geleden vond de eerste test van het 200-daags gemiddelde plaats waarbij een intraday-top bij 538,60 werd geplaatst. Deze top maakte toen deel uit van een sinds eind januari aanwezige opwaartse versteiling. Na de vorming van deze top werd de versteiling neerwaarts afgebroken wat zorgde voor de 1e ‘grotere’ terugtest van 2019. Deze terugtest duurde slechts enkele dagen en zorgde voor een neerwaartse beweging van bijna 12 punten, een zeer kleine tegenreactie. De AEX wist toen boven de sinds 27 december stijgende kortetermijnbodemlijn te blijven. Ik gaf eerder deze week al aan dat deze opgaande steunlijn gebroken moest worden voor een verdere verzwakking in het kortetermijnbeeld. Vandaag ligt deze opgaande bodemlijn alweer bij de 531 puntengrens. Dagelijks loopt hij ruim 1,5 indexpunt op. Binnen enkele handelsdagen zal de AEX dus een vervolgbeweging moeten kiezen voor de komende periode.  Een structurele doorbraak boven de zone 538 – 538,60 zou meer opwaartse ruimte vrijmaken voor een verdere vervolgstijging richting 551 – 554. In dat scenario zou ook een meer zijwaartse handelsfase voor de komende maanden kunnen ontstaan. Naar mijn mening blijft de kans echter groot dat deze zeer steile en langdurige opgaande kortetermijntrend binnenkort ten einde komt. We zien in veel indices namelijk klassieke terugtesten naar voormalige uitbraakniveaus, ofwel voormalige stijgende langetermijnbodemlijnen danwel de neklijn van grote toppatronen die vorig jaar neerwaarts werden gebroken. De kracht in de markt is echter zeer groot waarbij we een verdere vervolgstijging zeker niet mogen uitsluiten. De huidige herstelbeweging is een van de krachtigste en steilste opgaande bewegingen in jaren in een dergelijk kort tijdsbestek. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

531 / 530 / 526,70 / 517- 516 / 511

538 - 538,60 / 541 / 544 / 551 / 554

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 13 februari 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Overeenkomst met de herstelbeweging in 2007 – 2008 voor de vorming van een belangrijke lagere top rond het 200-daags gemiddelde 

De huidige opgaande beweging sinds eind december bedraagt inmiddels ongeveer 66 punten. Hiermee is al een groot deel van de dalende beweging sinds juli vorig jaar goedgemaakt. Eind januari werd tegen mijn verwachting in de sinds juli vorig jaar dalende toppenlijn gebroken wat een krachtige verdere stijgingsfase startte. Deze doorbraak vond rond de zone 511 – 516 plaats. In het langetermijnbeeld is de sinds 2009 stijgende trend (bijna 10 jaar durende bullmarkt) echter wel beëindigd in het laatste kwartaal van vorig jaar. Het jaar 2018 werd daarbij een klassiek overgangsjaar waarbij een drievoudige toppenzone rond de 574 werd gevormd. Dit kwam ongeveer overeen met mijn voormalige langetermijnkoersdoel van 564. Hier ligt de top uit 2007 wat destijds het startpunt van een zeer forse bearmarkt was die de AEX tot onder de 200 puntengrens terugbracht. We zien daarbij overigens nog steeds veel overeenkomsten met die periode. Destijds steeg de AEX ook eerst zeer fors (van 400 naar ongeveer 500) waarmee een volgende belangrijke lagere top werd gevormd. Die stijging zorgde ook voor een terugtest tot aan het 200-daags gemiddelde, waarbij zelfs een kortstondige overshoot (doorbraak) boven dit gemiddelde plaatsvond. De huidige herstelbeweging is dus normaal na de eerdere forse daling en zorgt dus zeker niet voor het einde van de naar mijn mening nieuwe bearmarkt voor het komende jaar. Het zal echter wel aanzienlijk duren voordat de AEX weer zijn bodem van 472,20 onder druk zal zetten. Deze bodem werd pas anderhalve maand geleden op de borden gezet na een vrije val beweging van ongeveer 60 punten in de maand december. Wat verder opvalt is de hoge mate van euforie in de markt onder beleggers. De emotionele volatiliteit is zeer hoog de laatste maanden. Dezelfde mate van euforie zagen we ook in de eindfase van de voormalige bullmarkt (2017 – begin 2018). Ook in die periode steeg de AEX krachtig en werd elke kleine tegenreactie van enkele procenten gezien als ‘zware’ correctie. Deze euforie zorgde begin 2018 voor een laatste versteiling voordat de top bij 574 werd geplaatst en de sinds begin 2016 (bodem 378) stijgende versnellingsfase in het langeretermijnbeeld neerwaarts werd gebroken. Een periode van paniek hebben we in de afgelopen maanden overigens nog niet gezien, wat ook wijst naar mijn mening op een voortzetting van de dalende langere trend in het komende jaar. De kans is echter wel groter geworden dat er eerste een langere periode van brede zijwaartse consolidatie zal worden gevormd, voordat de krachtige neerwaartse trend weer wordt hervat.

Zit de herstelbeweging in zijn eindfase? Meer bevestiging onder de sinds eind december stijgende bodemlijn bij 531 

We zien momenteel een aantal signalen die wijzen op potentiele topvorming in het kortetermijnbeeld. Zo werd vorige week afgesloten met een shooting star, een toppatroon. Ook is de kans aanwezig dat de AEX in de komende dagen een dubbele top rond de zone 538 – 538,60 zal vormen, of mogelijk zelfs een kortstondige overshoot hierboven. Dit zou tevens een geslaagde terugtest van het dalende 200-daags gemiddelde betekenen. Verder zien we negatieve divergentie ontstaan. Recent testte de RSI de toppen van de laatste jaren, maar de huidige test van het 200-daags gemiddelde gaat momenteel gepaard met een lagere RSI-stand. Het is echter nog wachten op bevestiging. Daarvoor moet de sinds eind december stijgende bodemlijn worden gebroken (531) waarna bevestiging moet worden gegeven met een beweging onder de meest recente bodem van 526,70. Ook moeten we alert blijven op de vorming van nieuwe toppatronen in de daggrafiek. De huidige herstelbeweging werd ingegeven door de afronding begin dit jaar van een grote dalende wig die in december werd gevormd. Ook zagen we toen dat de afstand tot aan het 200-daags gemiddelde was opgelopen tot ongeveer 15%, een afstand die in het verleden vaak tot een krachtige tegenreactie leidde. Een meerdaags slot boven zowel de recente top van 538,60 evenals het 200-daags gemiddelde zou meer opwaartse ruimte vrijmaken waarmee de huidige herstelbeweging nog niet ten einde is gekomen. Maar de kans is realistisch dat de herstelbeweging in zijn eindfase zit. 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 498,07 op AEX 9,9 5,58 5,60 -1,58 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 443,34 op AEX 5,0 11,05 11,07 -0,90 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 603,87 op AEX 10,4 5,27 5,29 +1,54 % Koop Sprinter
Sprinter Short 653,0 op AEX 5,0 11,06 11,07 +0,82 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 14 februari 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.