Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Boven het 200-daags gemiddelde

maandag 18 februari 2019

De kracht in het opwaartse kortetermijnbeeld is nog steeds niet ten einde gekomen. Het toppatroon van medio vorige week werd afgelopen vrijdag weer opgeheven waarbij de AEX ook boven het 200-daags gemiddelde sloot.  

De opwaartse beweging sinds eind december bedraagt inmiddels bijna 70 punten. Deze beweging vindt plaats in een steile rechte lijn. Sinds twee weken werden daarbij voor het eerst sinds 27 december meerdere grotere neerwaartse ‘rode’ candlesticks op de borden geplaatst. In de afgelopen anderhalve maand was er bijna dagelijks een ‘witte’ candlestick te zien waarbij de slotkoers boven de openingskoers lag. Toch heeft dit nog niet tot een verzwakking in de stijgende kortetermijntrend geleid. Integendeel, de kracht blijft nog steeds aanwezig in de huidige opwaartse beweging. Daarbij is deze stijging zonder grotere tegenreacties een van de grootste en krachtigste opwaartse bewegingen in een dergelijk kort tijdsbestek van de afgelopen jaren. Vorige week leek de top te zijn gezet rond het 200-daags gemiddelde bij de zone 538 – 538,80. Een van de gevormde topsignalen, een bearish engulfing werd echter afgelopen vrijdag weer opgeheven. Vrijdag werd de sinds 27 december stijgende kortetermijnbodemlijn nog wel getest en onder druk gezet, maar niet doorbroken. Zolang deze verslechteringen niet plaatsvinden, blijft de opwaartse druk intact. De kans bleef daarbij aanwezig dat een vervolgstijging in deze trend werd gestart met een slotbeweging boven het 200-daags gemiddelde. Deze verdere voorzetting had ik echter niet verwacht, maar zorgt wel voor meer opwaartse ruimte richting de zone 551 – 554. Tussenliggend is nog de voormalige bodem van juni vorig jaar bij 544 te vinden. Deze steile opgaande beweging is echter niet vol te houden en ook zien we duidelijke negatieve divergentie in de technische indicatoren. Dit zijn de eerste waarschuwingssignalen voor het einde van een trend. Zolang er echter geen verzwakkingen vanuit de grafiek zelf optreden, blijft de opwaartse kracht intact.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutral

Short

538 / 533 - 534 / 530 / 526,70

541,30 / 543,50 / 544 / 551 / 554


Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 15 februari 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Ondanks krachtig herstel, is deze beweging in veel indices te zien als klassieke terugtest in de langere dalende trend 

In het langeretermijnbeeld is met de zeer krachtige opwaartse beweging wel de steile neerwaartse trend sinds juli vorig jaar ten einde gekomen. Toch acht ik de kans klein dat hiermee een einde is gekomen aan het neerwaartse langetermijnbeeld en dat eind december een belangrijke langetermijnbodem voor de komende jaren bij 472,20 op de borden is gezet. We zien in meerdere indices terugtesten naar voormalige neerwaartse uitbraakniveaus, neklijnen, de voormalige stijgende langetermijnbodemlijn danwel het 200-daags gemiddelde. De AEX brak eind vorige op slotbasis voor het eerst door dit gemiddelde wat een verdere verbetering opleverde in het kortetermijnbeeld. Ik vergelijk de huidige opleving geregeld met de bewegingen die we in 2007 – 2008 zagen. Destijds werd eerst een top gevormd bij 564 in 2007 waarna een krachtige neerwaartse beweging zorgde voor een bodem bij 400. Dit was het startpunt van een zeer krachtig herstel van 100 punten naar ongeveer 500. Dit was destijds ook te zien als terugtest naar het 200-daags gemiddelde. Daarbij brak de AEX destijds korte tijd boven dit gemiddelde voordat een volgende belangrijke lagere top werd gevormd in het langetermijnbeeld. De neerwaartse snelheid is wel uit de dalende tendens gehaald met deze krachtige herstelbeweging. Toch acht ik de kans groot dat net als in 2008, deze opwaartse beweging niet zorgt voor een verdere en nieuwe bullmarkt. In het laatste kwartaal van vorig jaar werd de bijna 10 jaar durende bullmarkt beëindigd waarbij 2018 te zien was als klassiek overgangsjaar. Na een 2 jaar durende versteiling binnen de grenzen van de stijgende langetermijntrend vanaf de 378-bodem werd begin 2018 deze versteiling beëindigd wat ook het startpunt was van een 9 maanden durend topvormingsproces. Tijdens deze 2 jaar durende versteiling steeg de AEX ruim 50%. In 2018 zagen we de vorming van een drievoudige toppenzone rond de 574 (net boven mijn voormalige langetermijnkoersdoel en voormalige top uit 2007). Deze drievoudige toppenzone ging telkens gepaard met de vorming van toppatronen in de maandgrafiek. De huidige herstelbeweging zorgt er wel voor dat de steilheid uit de dalende trend wordt gehaald, maar ik acht de kans nog steeds groot dat een lagere top in het langetermijnbeeld wordt geplaatst waarna de neerwaartse weg wordt vervolgd. Deze zal wel aanzienlijk minder steil verlopen waardoor de kans kleiner is geworden dat in het komende halfjaar de bodem bij 472,20 al onder druk gezet zal worden. Een doorbraak hieronder acht ik nog steeds een mogelijk in de loop van dit jaar naar lagere niveaus.

Negatieve divergentie in de RSI, maar verzwakking treedt pas onder de zone van nu 533 - 534 

Hoe nu verder in het kortetermijnbeeld? De trend sinds eind december is nog steeds opwaarts gericht. Destijds werd na een vrije val van 60 punten een dalende wig opwaarts gebroken wat het startpunt begin januari van de huidige herstelbeweging betekende. Wel zagen we steeds meer verbeteringen, zoals de opwaartse doorbraak door de sinds juli vorig jaar dalende toppenlijn en de doorbraken door de gemiddelden. De huidige eendaagse doorbraak boven het 200-daags gemiddelde kan net als in 2008 zorgden voor een kortstondig verder herstel voordat een draaipunt optreedt. Belangrijke topvormingsignalen komen nog steeds vanuit de technische indicatoren. Daar zien we duidelijke negatieve divergentie. Anderhalve week geleden testten zowel de RSI als de MACD hun toppen van de afgelopen jaren. We zien momenteel een duidelijke afvlakking op hoog niveau in de MACD en een lagere top ontstaan in de RSI. Dit zijn waarschuwingssignalen in het kortetermijnbeeld. De omkeersignalen moeten echter uit de grafiek zelf komen en zolang de sinds eind december stijgende bodemlijn niet wordt gebroken, blijft een verdere stijging in de komende week realistisch. Weerstand is nu te vinden bij 544 en de toppenlijn van het stijgende trendkanaal bij 543,50. Daarboven ligt verder nog de voormalige toppenzone bij 551-554. Aan de onderkant is het belangrijk dat de AEX weer snel onder het 200-daags gemiddelde terecht komt, net als in 2008 het geval was. Een duidelijke verslechtering treedt op zodra de stijgende bodemlijn bij 534 structureel wordt gebroken met bevestiging onder de bodemzone van vorige week bij 533 – 533,50. Pas in dat scenario lijkt de top te zijn gezet in het kortetermijnbeeld en kan de neerwaartse druk weer snel toenemen. Zolang dat niet gebeurt, blijft de opwaartse druk intact.

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 499,35 op AEX 10,1 5,46 5,48 -1,62 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 444,58 op AEX 5,0 10,94 10,96 -0,73 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 608,66 op AEX 9,6 5,74 5,76 +1,23 % Koop Sprinter
Sprinter Short 653,0 op AEX 5,0 11,05 11,06 +0,73 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 18 februari 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.