Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Fundementele Analyse AkzoNobel

dinsdag 19 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0013267909 EUR 25.2 2.5 Ja Long Basismaterialen

AkzoNobel heeft sterke marktposities in Europa en de opkomende markten. Het bedrijf zit middenin een herpositionering van de activiteiten. De chemietak is verkocht, waardoor het bedrijf zich volledig kan richten op verf en coatings. AkzoNobel gaat de winstgevendheid bij deze divisies de komende jaren verbeteren, maar stijgende grondstoffenprijzen en andere uitdagingen maken deze plannen met het kwartaal ambitieuzer. Bovendien lijkt de waardering uit te gaan van een perfecte operationele uitvoering.

Wereldwijd actieve verf- en coatingproducent

Het Nederlandse AkzoNobel produceert decoratieve verf en coatings voor industriële toepassingen. Bij een omzet van €9,3 mld boekte het bedrijf in 2018 een nettowinst van €544 mln. De industriële coating-divisie zorgde voor 60% van de omzet, decoratieve verven voor 40%.

Aandacht naar verf en coatings

AkzoNobel is vooral bekend van zijn decoratieve verven, met merken als Flexa en Hammerite. Dit segment is echter zeer competitief en kent lage marges. Een stijging van grondstoffenprijzen is hier lastig door te berekenen, gezien de prijsgevoeligheid van de afnemers. Binnen de divisie industriële coatings vallen verven en coatings voor schepen, vliegtuigen, industrie en machines. Hierin heeft het bedrijf een sterke positie opgebouwd, met name in Azië. Van beide divisies is de winstgevendheid lager dan bij concurrenten. AkzoNobel wil dit verschil in 2020 weggewerkt hebben. De kasstroom uit de verkoop van de speciaalchemiedivisie is via aandeleninkoop en een speciaal dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Bedrijfsresultaat 4e kwartaal 2018

Over het vierde kwartaal rapporteerde Akzo Nobel een omzet van €2,3 mld, 1% hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De winst per aandeel kwam uit op €0,48. De cijfers kwamen iets hoger uit dan de analistenverwachting. De divisie voor decoratieve verf rapporteerde 3% omzetgroei. Dit was niet dankzij China, waar de volumes jaar-op-jaar daalden met 7%. In Latijns Amerika lukte het Akzo Nobel beter om zijn positie te verdedigen en de prijzen te verhogen. De coating-divisie zorgde voor het goede nieuws. Zwakte in het autosegment (omzet -2%) werd ruimschoots opgevangen door het marine coating-segment (5% omzetgroei). De duurdere grondstoffen en nadelige wisselkoersen namen een hap uit de inkomsten, waardoor de operationele marge dit kwartaal niet verder verbeterde. De netto kasstoom steeg met 6% en de netto schuldpositie veranderde in een netto spaarsaldo van €5,9 mld, dankzij de inkomsten van de verkoop van de speciaalchemiedivisie. Dit kasgeld wordt uitgekeerd in de vorm van €4,50 aan speciaal dividend en een aandeleninkoopprogramma ter waarde van €2,5 mld. Het bedrijf houdt zijn doelstelling van 15% operationele marge in 2020 ongewijzigd. Over zijn overnameplannen blijft het bedrijf stil.

Waardering loopt voor op operationele uitvoering

Akzo Nobel zet alle zeilen bij om de doelstellingen te behalen en heeft, ondanks de uitdagingen in de markt dit jaar, toch een margeverbetering kunnen neerzetten en prijsverhogingen doorgevoerd. Herstel bij het marine coating-segment is bemoedigend, maar het moet nog blijken of dit beklijft. Hogere grondstoffenprijzen blijven drukken op de marge, maar naar verwachting minder dan vorig jaar. 2020 komt dichterbij en het bedrijf zal dit jaar een aanzienlijke verbetering in de winstgevendheid moeten laten zien om van 10,6% operationele marge eind 2018 naar 15% te komen. Met een waardering op 26 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden lijkt de margeverbetering ruimschoots in de koers te zijn verwerkt. De gevoeligheid voor een tegenvaller neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Kansen

  • Sterke positionering in Europa en Azië
  • Structurele operationele verbeteringen in de verf- en coatingdivisies
  • Doorzetten herstel in industriële coatings

Risico's

  • Aanhoudende stijging grondstoffenprijzen
  • Tegenvallende uitwerking operationele verbeteringen
  • Sterkere concurrentie
  • Overname van een kleinere concurrent tegen hoge prijs

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 63,1 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 83. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 79,55 op Akzo Nobel 10,3 8,38 8,48 +1,57 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 69,74 op Akzo Nobel 4,8 18,18 18,28 +0,72 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 90,8 op Akzo Nobel 8,3 10,42 10,52 -1,51 % Koop Sprinter
Sprinter Short 90,8 op Akzo Nobel 8,3 10,42 10,52 -1,51 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.