Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Fundementele Analyse DSM

woensdag 20 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009827 EUR 19.8 2.37 Ja Short Basismaterialen

DSM profiteert van de omvorming van zijn productenportefeuille naar meer voeding en minder petrochemie. Dit maakt de omzet minder cyclisch gevoelig en de marges stabieler. Door de nieuwe portefeuille efficiënter te maken kan DSM kosten besparen en processen verbeteren. Het concern heeft een sterke positie in de opkomende markten. Ook profiteren DSM’s producten van de trend van de verduurzaming van ingrediënten en productieprocessen.

Wereldwijde producent van voedingsingredienten en high-performancematerialen

Het Nederlandse chemiebedrijf Koninklijke DSM ontwikkelt en produceert hoogwaardige materialen en ingrediënten voor de voedingsindustrie. Bij een omzet van €9,3 mld boekte het bedrijf in 2018 een nettowinst van €1,0 mld. De divisie Voeding was goed voor 66% van de omzet, Materialen voor 32%. Daarnaast heeft het bedrijf een R&D-divisie (‘Innovation Center’, 2% van de omzet) opgezet waar de productontwikkeling plaatsvindt. DSM is wereldwijd actief en haalt 65% van zijn omzet van buiten Europa (20% komt uit China).

Verschuiving naar specialistische activiteiten

Na een aantal acquisities en verkopen van bedrijfsonderdelen is de voedingdivisie nu het belangrijkste onderdeel van DSM. Hier produceert het bedrijf vitaminen en andere voedingsingredienten voor mens – en diervoeding, dranken, babyvoeding en dieetsupplementen. Die zijn minder gevoelig voor economische ups en downs dan de materialendivisie. De materialendivisie is sterk gericht op verduurzaming en op de vervanging van schaarse en gevaarlijke materialen in de productieprocessen van afnemers, bijvoorbeeld in de automobiel- en bouwsector. Nu de verschuiving in de productenportefeuille achter de rug is, wil DSM werken aan de optimalisering van de verschillende divisies en deelnemingen.

Bedrijfsresultaat 4e kwartaal 2018

DSM rapporteerde een omzetgroei van 1,5% jaar-op-jaar (joj) tot €2,2 mld en een winst per aandeel van €1,02, wat 8,6% lager was dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit was beter dan de gemiddelde verwachting van analisten. Bij de voedingsdivisie groeide de omzet met 4%, dankzij sterke verkoopvolumes. Het voordeel van de hogere vitamineprijzen vorig jaar is uitgewerkt. De materialendivisie liep in het vierde kwartaal wat vertraging op. Voorzichtigheid over de wereldeconomie en zwakte op de automarkt maakten inkopers voorzichtig, waardoor de verkoopvolumes met 3% daalden. Betere ‘pricing power’ maakte dit weer goed, waardoor een minimale groei overbleef. De kasstromen verbeterden met 20%, waardoor de nettoschuld daalde naar €133 mln (0,1x EBITDA). Dit maakt een dividendverhoging naar €2,30 per aandeel en een aandeleninkoopprogramma van €1 mld mogelijk dit jaar. Voor 2019 rekent DSM op zo’n 7% groei van de EBITDA (operationele kasstroom).

Waardering boven sectorgemiddelde

Een solide kwartaal, waarbij de onzekerheden over de wereldmarkten maar beperkt lijken door te werken in de resultaten. Ook in de eerste helft van dit jaar kan de materialendivisie nog wat tegenwind verwachten, maar gezien de stabiele doelstellingen lijkt DSM geen grote problemen meer te zien. De dividendverhoging en aandeleninkoop waren te verwachten gezien de gezonde schuldpositie, maar het bedrijf houdt voldoende kapitaal beschikbaar voor nieuwe overnames. De waardering ligt met 17 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden iets boven het langjarig gemiddelde voor het bedrijf en in lijn met de gemiddelde waardering ten opzichte van andere speciaalchemiebedrijven. Met zijn goede positionering, bovengemiddeld sterke balans en prima haalbare doelstellingen, gaat DSM wederom een goed jaar tegemoet.

Kansen

  • Aanhoudende wereldwijde economische groei
  • Verschuiving naar bewuster en gezonder eten
  • Voortzetting product- en procesverduurzaming
  • Verdere specialisering van productportefeuille naar hoogwaardiger producten via M&A.

Risico's

  • Margedruk door prijsconcurrentie of stijgende grondstoffenprijzen
  • Onvoorziene vertragingen in de productie
  • Sterkere euro ten opzichte van valuta’s van andere regio’s waar DSM actief is.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 93 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 68,5. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 105,55 op DSM 11,4 0,97 1,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 100,0 op DSM 5,2 2,16 2,19 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 116,4 op DSM 9,9 1,13 1,16 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 116,4 op DSM 9,9 1,13 1,16 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.