Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Positieve stemming dankzij Fed, brexit en handelsbesprekingen

donderdag 21 februari 2019

Goedemorgen. Ik zie steeds meer berichten over goed verlopende handelsbesprekingen tussen de VS en China. Volgens berichten op Bloomberg wordt er hard gewerkt aan een handelsakkoord tussen beide landen. Ook vorderen de onderhandelingen over een aangepast brexitakkoord en werden de notulen van de Fed positief ontvangen.

Notulen Fed bevestigen afwachtende houding

Behalve van berichten over de goed verlopende handelsbesprekingen, krijgt het sentiment op de beurzen steun van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed. Hieruit blijkt dat alle bestuursleden nog dit jaar willen stoppen met het afbouwen van de balans van de centrale bank en een afwachtende houding aannemen ten aanzien van verdere rentestappen. Dit betekent niet dat de eerstvolgende stap een renteverlaging wordt, en ook niet dat er dit jaar geen renteverhoging meer komt. Geen verrassingen dus, maar een bevestiging van wat al eerder door de Fed is gecommuniceerd.

Gemengd beeld op Aziatische beurzen

Het beeld op de Aziatische beurzen is vanmorgen gemengd. De Nikkei-index in Tokio staat op een winst van 0,15%, ondanks een tegenvallende stand van de Japanse inkoopmanagersindex van de productiesector in februari. Deze is gedaald van 50,3 naar 48,5, wat wijst op een vertraging van de groei. De Hang Seng-index in Hongkong noteert 0,2% hoger, terwijl de beurzen van Shanghai en Shenzhen in de laatste handelsuren hun winsten hebben ingeleverd en enkele tienden van procenten lager staan. De Kospi-index in Seoel verliest op het moment van schrijven 0,1%. Al met al lijkt toch de grootste angst bij beleggers op dit moment verdwenen en durven ze weer met een positieve blik naar de toekomst te kijken.

Schot in brexitonderhandelingen

De futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren op dit moment rond 0,2% hoger. Ik verwacht straks een hogere opening van de Europese beurzen. De stemming op de Europese beurzen kan een steun in de rug krijgen door berichten over constructieve besprekingen tussen de EU en Britse onderhandelaars over een iets aangepast brexitakkoord dat wel de goedkeuring kan krijgen van het Britse lagerhuis. Het gaat dan vooral om afspraken over de Ierse grenskwestie.  

Positieve stemming op Europese beurzen

Europese beleggers waren gisteren vooral in afwachting van de publicatie van de Fed-notulen. Ook trokken ze zich op aan positieve berichten over de handelsbesprekingen tussen de VS en China en optimistische geluiden over de brexitonderhandelingen. Onder aanvoering van hogere aandelenkoersen van, onder andere, handelsgevoelige autofabrikanten, steeg de Stoxx Europe 600-index met 0,7%. Ondanks een verdere daling van het Nederlandse consumentenvertrouwen, dat voor de eerste keer in vier jaar negatief is, sloot de AEX-index met een winst van 0,4%. De DAX-index sloot 0,8% hoger en was daarmee de best presterende Europese beurs.

Vertrouwen eurozone valt iets mee

Ondanks de afname in Nederland, is de index van het consumentenvertrouwen in de eurozone in februari gestegen van -7,9 naar -7,4 punten. Dat is iets beter dan de verwachte -7,7 punten. Op de obligatiemarkt was per saldo weinig beweging. De Duitse 10-jaarsrente sloot een half basispunt lager op 0,10%. Iets meer beweging was er bij Italiaanse staatsobligaties. De Italiaanse 10-jaarsrente steeg met 7 basispunten naar 2,86% en is veel beweeglijker dan de rente op de Duitse Bund. 

S&P 500 voor derde dag op rij omhoog

Na de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed liepen de aandelenkoersen op Wall Street gisteravond voorzichtig op. Met een stijging van 0,2% boekte de S&P 500-index voor de derde dag op rij winst. Aandelen uit cyclische sectoren zoals basismaterialen (+1,7%) sloten hoger. Aandelen uit meer defensieve sectoren, zoals vastgoedaandelen (-0,7%) en gezondheidszorg (-0,13%), sloten daarentegen met verlies. Die laatste sector werd mede gedrukt door tegenvallende kwartaalcijfers van CVS Health (-8,1%). De Nasdaq-index sloot vrijwel onveranderd en de Dow Jones Industrial-index won 0,24%. 

Rente VS vrijwel onveranderd, olieprijs flink gestegen

Op de Amerikaanse obligatiemarkt werd lauw gereageerd op de notulen van de Fed. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 1 basispuntje naar 2,64%. Als de macro-economische cijfers uit de VS de komende tijd iets beter worden, wat we zeker niet uitsluiten, kunnen rentes wat verder oplopen. Bij tegenvallende cijfers kunnen lange rentes nog iets verder dalen. Ondertussen is de olieprijs de afgelopen weken wel flink opgelopen. Een vat ruwe olie van Brentkwaliteit kost inmiddels iets meer dan $67. Dat is ruim 30% meer dan eind december. Dit zal leiden tot iets hogere inflatiedruk en dus iets meer druk op de rente, zeker als de vlucht naar veilige havens van beleggers iets afneemt als de geopolitieke onzekerheden wat naar de achtergrond verdwijnen.  

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere definitieve inflatiecijfers uit Duitsland en Frankrijk van januari. Verder kijken we uit naar voorlopige inkoopmanagersindices van Frankrijk, Duitsland en de eurozone. Voor de eurozone wordt deze maand voor de samengestelde index een stijging verwacht van 51 naar 51,1 punten. Dit zou wijzen op een stabilisatie van het economisch groeimomentum, gedreven door een voorzichtig herstel van de dienstensector. Uit de VS verwachten we onder andere cijfers over de orders voor duurzame goederen (+1,7% verwacht), inkoopmanagersindices van onderzoeksbureau Markit en de index van leidende indicatoren. Voor die laatste wordt een stijging van 0,1% verwacht. Ten slotte worden er cijfers over de verkopen van bestaande woningen in januari bekendgemaakt.
 
Kwartaalcijfers verwachten we vandaag van onder andere RELX, Galapagos, Orange, Atos, Swiss Re, AXA, Telefonica, Veolia, Henkel, Bouygues, Barclays, Anglo American, Deutsche Telecom, ASM International, Hewlett Packard en Kraft Heinz.

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 2781,0 op S&P 500 9,9 2,71 2,74 -2,50 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2414,7 op S&P 500 5,0 5,35 5,38 -1,47 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3199,0 op S&P 500 9,9 2,70 2,73 +1,88 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3448,0 op S&P 500 5,4 5,03 5,06 +1,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 21 februari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.