Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Chinese beleggers lopen vooruit op goede afloop handelsbesprekingen

vrijdag 22 februari 2019

Chinese beleggers lopen vanmorgen vooruit op een goede afloop van de onderhandelingen over een handelsakkoord, gezien de sterke stijging van Chinese aandelen. In Europa en de VS sloten de beurzen gisteren lager, mede door enkele tegenvallende economische cijfers. 

Handelsbesprekingen lijken te vlotten

Aandelenmarkten begonnen de dag gisteren nog voorzichtig positief. Azië was overwegend hoger gesloten op nieuws van het handelsfront tussen de VS en China. Amerikaanse en Chinese onderhandelaars schijnen te werken aan intentieverklaringen die de basis moeten vormen voor een definitief akkoord. Ook werd bekend dat China een voorstel heeft gedaan om voor $30 miljard extra agrarische producten van de VS te kopen, waaronder sojabonen, mais en tarwe. 

ECB kijkt naar verlenging bankfinanciering

In de loop van de dag ebde de positieve stemming echter weg en belandden aandelenmarkten in de rode cijfers. Dat kam mede door de notulen van de ECB die werden gepubliceerd. Het belangrijkste nieuws hierin betrof de langlopende leningen voor banken, ook wel bekend als TLTRO's. Beleidsmakers willen dat er snel een analyse komt of deze leningen moeten worden verlengd. Volgend jaar loopt namelijk voor meer dan €700 miljard van deze leningen af. Het besluit hiernaar te kijken heeft te maken met de toenemende risico's voor de vooruitzichten voor de eurozone, waaronder de handelsperikelen en de dreiging van een harde brexit.  

Ondernemersvertrouwen eurozone neemt iets toe…

Positief economisch nieuws uit de eurozone was er zeker ook, maar dat kon de markten niet echt hoger zetten. Nadat het consumentenvertrouwen en de ZEW-index, de Duitse beleggersbarometer, op woensdag al beter waren dan verwacht, bleek ook de inkoopmanagersindex van de eurozone gestegen naar 51,4 deze maand, van 51 in januari. Dit wijst dus nog steeds op economische groei, weliswaar in een lager tempo, in het eerste kwartaal. Een kanttekening is echter ook op z'n plaats: de deelindex van de productiesector daalde naar 49,2, wat voor het eerst in bijna zes jaar een krimp van de industrie impliceert. Hiertegenover staat een groter dan verwachte stijging van de deelindex voor de dienstensector, van 51,2 naar 52,3. 

… maar Duitsland blijft nog zorgenkindje

De Duitse productiesector is het zorgenkindje op dit moment en vormt een belangrijk neerwaarts risico voor de eurozone. De orders voor auto's en de vraag vanuit China waren zwak. Verrassend positief was de sterke stijging van Franse index naar 49,8. De negatieve impact van de gele hesjes lijkt af te nemen. Al met al zijn deze cijfers een plus. Echter, met het wat mindere cijfer voor de productiesector en risico's zoals de afzwakkende groei in de eurozone, brexit en de handelsoorlog, zal de ECB haar voorzichtige verwachtingen voor het rentebeleid waarschijnlijk niet wijzigen.

Overwegend tegenvallende macrocijfers in VS

In de VS kwamen gisteren ook enkele macro-economische cijfers uit. De wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering waren iets beter dan verwacht met 216.000 (verwacht 228.000). De orders voor duurzame goederen over december (+1,2% t.o.v. 1,7% verwacht), de inkoopmanagersindex van Markit voor de productiesector in februari (53,7 t.o.v. 54,8 verwacht), de index van leidende indicatoren over januari (-0,1% t.o.v. 0,1% verwacht) en de verkopen van bestaande woningen in januari (-1,2% t.o.v. 0,1% verwacht) vielen echter allemaal tegen. Van de laatste twee werden de cijfers over de voorgaande maand wel wat naar boven bijgesteld. 

Beurzen VS en Europa sluiten lager

Mede door deze cijfers belandden aandelenmarkten in de min. De S&P 500-index daalde 0,4%, de grootste daling in twee weken. De Dow Jones-index en Nasdaq-index daalden even hard. Ook Europese beurzen eindigden de dag per saldo licht lager, de Stoxx Europe 600-index daalde 0,3%. De MSCI World Index (net return in euro) is sinds Kerstmis ruim 15% gestegen, voornamelijk op positief nieuws over het handelsconflict en vooruitzichten van minder verkrappend beleid van centrale banken. Risico's zijn er echter nog steeds, en aandelenmarkten zullen niet in dit tempo doorstijgen. 

Chinese beurzen anticiperen op goede afloop handelsbesprekingen

Beleggers in Azië waren vanmorgen verdeeld. In Japan is de Nikkei-index 0,2% lager gesloten, maar de Chinese markten hadden een sterke spurt richting het slot, anticiperend op een goede afloop van de handelsbesprekingen die vandaag starten in de VS. De beurs van Shanghai ging 1,9% omhoog, de beurs van Shenzen steeg 2,25%. De Hang Seng-index in Hongkong noteert 0,4% hoger. De futures in de VS en Europa wijzen op een vlakke opening in Europa.

Agenda van vandaag

Een redelijk rustige agenda vandaag. De definitieve cijfers over de groei van de Duitse economie in het vierde kwartaal van 2018 komen uit. Belangrijker is het Duitse ondernemersvertrouwen in februari, gemeten via de Ifo-index. Verwacht wordt een daling naar 98,9, wat wijst op een afkoeling van de Duitse economie. Verder krijgen we het cijfer van de consumentenprijsinflatie in de eurozone in januari en bedrijfscijfers van Telecom Italia.
 
Fijn weekend!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 515,1 op AEX 9,9 5,77 5,79 -2,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,35 op AEX 5,0 11,46 11,48 -1,29 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 627,52 op AEX 9,9 5,76 5,78 +2,49 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,1 11,19 11,20 +1,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 22 februari 2019, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.