Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Handelsakkoord weer stap dichterbij; zon schijnt voor beleggers

maandag 25 februari 2019

Handelsakkoord weer stap dichterbij; zon schijnt voor beleggers

Goedemorgen. Ik kan me de laatste keer niet herinneren dat we al zo vroeg in het jaar hebben kunnen genieten van zulk prachtig voorjaarsweer, heerlijk! Ook voor beleggers schijnt de zon en zijn de eerste maanden van dit jaar prima verlopen. En er lijkt nog geen einde aan het optimisme te komen. 

‘Wapenstilstand’ VS en China verlengd

President Trump heeft dit weekend namelijk bekendgemaakt dat de 'wapenstilstand' met China wordt verlengd. De gesprekken over een handelsakkoord verlopen positief, waardoor er op 1 maart geen extra importheffingen op Chinese goederen worden ingevoerd. Dit weekend is er in Washington verder overleg geweest tussen Amerikaanse diplomaten en, onder andere, de Chinese vicepremier Liu He. En die zijn goed verlopen. Waarschijnlijk zullen president Trump en president Xi Jinping elkaar eind maart treffen in de VS om de laatste puntjes op de i van een handelsakkoord te zetten. Dit betekent niet dat de handelsoorlog voorbij is, maar het einde lijkt in zicht. En dat is heel goed nieuws voor beleggers! Zeker nu de centrale banken de voet van de rem hebben gehaald en er vooralsnog geen (verdere) renteverhogingen worden verwacht.

Chinese aandelenmarkt schiet omhoog

Chinese beleggers reageren vanmorgen uitgelaten op het laatste nieuws over de handelsbesprekingen en het uitstel van hogere importtarieven. De aandelenbeurzen op het vasteland van China koersen op dit moment rond de 4% hoger. In Hongkong zijn beleggers iets terughoudender. De Hang Seng-index schommelt rond het slot van vrijdag. De Nikkei-index in Tokio koerst 0,5% hoger en de Kospi-index wint 0,1% in Seoel. De futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren op dit moment rond de 0,30% hoger dan de slotstand van vrijdag. Ik verwacht straks ook een hogere opening van de Europese beurzen.  
 
Uiterlijk 12 maart stemming brexitdeal

We krijgen op de Europese beurzen dus waarschijnlijk een vervolg op het positieve slot van vrijdag. Er zal opgelucht worden gereageerd op het positieve verloop van de handelsbesprekingen. Alle onzekerheid over het verloop van de brexit lijkt dit feestje niet te gaan verstoren. Premier May wil nu uiterlijk op 12 maart een 'nieuwe' brexitdeal met de Europese Unie (EU) ter stemming brengen in het Britse Lagerhuis, om zo de druk op goedkeuring van 'haar' deal te verhogen. Het is ook nog mogelijk dat de deadline van 29 maart wordt uitgesteld. We zullen zien. Beleggers lijken ondertussen een beetje brexitmoe. Aandelen in de Engelse FTSE 100-index trekken zich weinig aan van het politieke gestuntel en staat dit jaar op een winst van bijna 7%. Dat is net iets minder dan de winsten op de andere Europese beurzen.

Mogelijk ook handelsakkoord tussen VS en EU

In reactie op positieve berichten over de handelsbesprekingen tussen de VS en China eindigden de Europese aandelenbeurzen vrijdag hoger. Ook het bericht dat de EU mogelijk voor het einde van dit jaar een handelsakkoord met de VS zou kunnen sluiten, zorgde voor een positieve stemming. Een iets lager dan verwachte stand van de index van het Duitse ondernemersvertrouwen kon het positieve sentiment nauwelijks drukken. De Ifo-index is deze maand verder gedaald van 99,1 naar 98,5 punten (98,9 verwacht). Definitieve Inflatiecijfers van de eurozone weken niet af van een eerdere schatting. De inflatie is in januari met 1,4% gestegen (jaar-op-jaar), de kerninflatie met 1,1%. Voor de ECB zullen deze matige inflatiecijfers geen aanleiding zijn om een krapper monetair beleid te gaan voeren, eerder een ruimer beleid. De Stoxx Europe 600-index boekte vrijdag een winst van 0,2%, de DAX-index sloot 0,3% hoger. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar 0,10% in reactie op de lage inflatiecijfers. De euro sloot vrijwel onveranderd op 1,135 tegenover de dollar.

S&P 500 voor vierde week op rij omhoog
 
Ondanks tegenvallende kwartaalcijfers van Kraft Heinz (-27,5%) sloot de S&P 500-index met een winst van 0,64%. De Nasdaq-index boekte een winst van 0,9%. De positieve stemming over een mogelijk handelsakkoord met China overheerste vrijdag op Wall Street. Voor de vierde week op rij sloot de S&P 500-index met winst. De index staat nu ruim 11% hoger dan eind vorig jaar. 

Opvallende daling 10-jaarsrente VS

Er waren vrijdag geen richtinggevende macro-economische cijfers uit de VS. Opvallend genoeg was er op de obligatiemarkt geen sprake van een risk-on stemming. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 2,65% en ook rentes op staatsobligaties met kortere looptijden gingen omlaag. Vooralsnog overheerst de gedachte dat lagere rentes goed zijn voor (hogere) aandelenwaarderingen en is er (nog) geen sprake van angst voor een afkoelende Amerikaanse economie. We zien hier niet snel verandering in komen, maar het heeft wel onze aandacht. Een spoedig handelsakkoord kan een mogelijke renteverhoging door de Fed namelijk weer op de kaart zetten. Elk voordeel heeft een nadeel.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere cijfers over de Spaanse producentenprijzen en de activiteitenindex van de Chicago Fed. Kwartaalcijfers krijgen we onder andere van Bank of Ireland en The Mosaic Company.

Fijne week!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2694,26 op S&P 500 10,1 2,61 2,64 -4,37 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2390,11 op S&P 500 5,0 5,32 5,35 -2,02 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3207,0 op S&P 500 9,0 2,93 2,96 +4,99 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3456,0 op S&P 500 5,1 5,22 5,25 +2,95 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 25 februari 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.