Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse ASM International - Kleinere producent van halfgeleider-productieapparatuur met cyclische gevoeligheden

maandag 25 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000334118 EUR 16.7 1.77 Ja Long Informatie Technologie

Kleinere producent van halfgeleider-productieapparatuur met cyclische gevoeligheden

ASM International heeft door reorganisaties de front-end-activiteiten, na jaren van verlies, goed winstgevend gekregen. Vooruitzichten waren de afgelopen twee kwartalen beter dan verwacht. De (deels verkochte) back-end-activiteiten bewegen mee met de mondiale halfgeleidercyclus die waarschijnlijk even geen groei laat zien.

Alleen front-end zichtbaar in cijfers na deconsolidatie

ASM International is producent van productieapparatuur voor de chipindustrie en maakt apparatuur voor zowel ‘front-end’-processen (de eerste fasen van het productieproces) als ‘back-end’-processen (de assemblage en verpakking van chips). Door de vermindering van het belang in ASM PT tot onder de 50% is de omzet van de back-end-apparatuur sinds 2013 niet langer geconsolideerd (verwerkt in de operationele resultaten). In 2017 is het belang op 25% gekomen door verdere verkopen. In 2018 werd op een omzet van €818 mln een genormaliseerde nettowinst gerealiseerd van €121 mln.

Operationele resultaten in het 4e kwartaal redelijk, nieuwe orders opnieuw sterk

De omzet in het vierde kwartaal van 2018 steeg met 24% jaar-op-jaar, en dat was ruim boven verwachting. De brutomarge viel wat lager uit door een iets andere productmix. Met hoger dan verwachte operationele kosten en een veel kleiner dan verwachte bijdrage van ASM PT kwam de nettowinst ruim 15% lager uit dan verwacht. De grote meevaller in het hele verhaal is de indicatie van 22% omzetgroei in de eerste helft van 2019, en dat was absoluut niet verwacht, en ook duidelijk anders dan indicaties van sectorgenoten. Nieuwe orders (+49% joj, +17% kok) waren dan ook een kwart hoger dan vewacht. Terwijl sectorbreed angst heerste voor een verdere verzwakking, is ASMI er juist in geslaagd om sterke groei te laten zien in de segmenten Logic en Foundry. Door de sterke groei in nieuwe orders ontwikkelt 2019 zich dan ook beter dan werd gevreesd.

Waardering gemiddeld binnen de sector

Met een waardering van 14x de verwachte winst over 2019 en 12x over 2020 lijkt de waardering gemiddeld ten opzichte van het sectorgemiddelde. Dat is in onze ogen een mix van het feit dat het bedrijf en de sector zeer gevoelig zijn voor de golfbewegingen in de vraag (cyclisch), en van het beter dan gemiddelde groeipotentieel. De winstverwachtingen zijn per saldo toch vrij onzeker. Het dividendrendement is niet bijzonder hoog: 1,9%.

Kansen

  • Structurele kostenverlaging door de overbrenging van productie naar Azië.
  • Apparatuur op basis van dunne film (atomic layer deposition, ALD) is noodzakelijk voor een verdere verkleining van rekenchips, dit product groeit goed.
  • De 25%-deelneming ASM Pacific is de grootste en (normaalgesproken) meest winstgevende producent van back-end-apparatuur ter wereld.

Risico's

  • Door de relatief geringe omvang van het bedrijf hebben de front-end-activiteiten last van een kostennadeel ten opzichte van grotere producenten van chipproductieapparatuur.
  • De onderneming is actief in een zeer cyclische markt.
  • ASMI blijft afhankelijk van het al dan niet overnemen van zijn technieken door de chipproducenten.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 32 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 58. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 55,72 op ASMI 9,8 6,03 6,13 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 49,42 op ASMI 4,8 12,33 12,43 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 62,35 op ASMI 16,1 3,64 3,74 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 62,35 op ASMI 16,1 3,64 3,74 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen