Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse PostNL - Sandd mag worden overgenomen

maandag 25 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0009739416 EUR 6.9 10.72 Ja Long Industriegoederen

Sandd mag worden overgenomen

De afname van het aantal verzonden poststukken zal volgens ons aanhouden. Wij denken dat dit de komende jaren niet volledig gecompenseerd kan worden door prijsverhogingen, kostenbesparingen en een sterke groei van de pakketbezorging.

Een traditioneel postbedrijf

PostNL is ontstaan door de opsplitsing van TNT Post in TNT Express en PostNL. Het bedrijf heeft activiteiten op het gebied van post, pakketten en e-commerce in de Benelux, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Het bedrijf heeft een sterke marktpositie binnen de volledig geliberaliseerde Nederlandse postmarkt.

Digitale post verdringt traditionele post

De sector waarin PostNL voornamelijk opereert, de klassieke postbezorging, zit in een neerwaartse spiraal. Het aantal verzonden poststukken zal ook de komende jaren afnemen. Door de snelle opkomst van het online shoppen groeit de markt voor pakketpost wel snel, maar de concurrentie is in deze markt erg groot en de verdiensten zijn daardoor laag.

Cijfers minder erg dan gevreesd, aankondiging overname Sandd

PostNL heeft zijn omzet in 2018 licht opgevoerd, maar een stuk minder winst gemaakt. Wel heeft het postconcern aan de eigen winstverwachting voldaan. In het vierde kwartaal boekte PostNL een omzet van €794 mln, tegenover €782 mln een jaar eerder. Er werd door analisten gerekend op een omzet van €798 mln. Over heel 2018 realiseerde PostNL een omzet van €2,77 mld, in lijn met de gemiddelde analistenverwachting. In 2017 behaalde PostNL een omzet van €2,72 mld. De postvolumes daalden in het vierde kwartaal met 10,2%, terwijl een daling van 11% werd voorzien. De volumes bij pakketbezorging stegen daarentegen met 20%. Het onderliggende bedrijfsresultaat kwam afgelopen jaar, conform verwachting, uit op €188 mln. Daarmee lag het resultaat binnen de bandbreedte van €160 mln tot €190 mln die PostNL zelf aanhield. Voor dit jaar verwacht PostNL een onderliggend bedrijfsresultaat tussen €170 mln en €200 mln. De gemiddelde analistenverwachting lag hier op €174 mln. Ten slotte kondigde PostNL aan concurrent Sandd te willen overnemen voor €130 mln. De overname is onderhevig aan goedkeuring van toezichthouder ACM.

Een lage waardering, maar onzekere vooruitzichten

De koers-winstverhouding op basis van de verwachte winst in 2019 is minder dan 7. De waardering lijkt aan de lage kant, maar de volumedaling van poststukken zal aanhouden. Wij denken dat dit de komende jaren niet gecompenseerd kan worden door prijsverhogingen, kostenbesparingen en/of een sterke groei van de pakketbezorging.

Kansen

  • De verwachte groei van het te bezorgen aantal kleine pakketjes (onder meer voor webwinkels) is positief.
  • Overname door een concurrent binnen de sector. Consolidatie van de sector is een must om te overleven en er zijn al meerdere pogingen ondernomen.
  • Nu de grote concurrent Sanddd ( onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder ) is overgenomen heeft het concern vrijwel de hele Nederlandse postmarkt in handen en hoeven prijzen niet verder verlaagd te worden.

Risico's

  • Een stijging van de pensioenkosten (verplichte bijstortingen) door een sterk gedaalde dekkingsgraad van het pensioenfonds.
  • Een vrijwel niet houdbaar dividendrendement onder andere vanwege het negatieve eigen vermogen.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 3 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 5,1. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 1,811 op Post NL 11,4 0,16 0,17 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1,7 op Post NL 5,0 0,38 0,39 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 2,297 op Post NL 4,9 0,39 0,40 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 2,297 op Post NL 4,9 0,39 0,40 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen