Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse: Ahold Delhaize Ahold Delhaize - Cijfers beter dan analisten hadden verwacht; vooruitzichten voor 2019 goed

woensdag 27 februari 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011794037 EUR 12.8 3.59 Ja Long Dagelijkse consumentengoederen

Cijfers beter dan analisten hadden verwacht; vooruitzichten voor 2019 goed

Ahold heeft Delhaize met name overgenomen om verder te kunnen groeien op de Amerikaanse markt. Het Nederlandse supermarktconcern heeft al sterke posities aan de oostkust van het land en kan de 'witte vlekken' invullen met de winkels die het Belgische bedrijf exploiteert. Zo wordt het fusiebedrijf vrijwel overal aan de Amerikaanse oostkust de grootste partij. Het concern lijkt aan Amazon een stevige concurrent te krijgen, al is dat nog niet te merken aan de cijfers. Die zijn al enkele kwartalen uitstekend.

Profiel

Koninklijke Ahold Delhaize is een internationale groep van vooraanstaande supermarktbedrijven in de Verenigde Staten (VS), Nederland, België en Centraal- en Zuid-Europa. Het concern heeft in totaal 6500 winkels. De formule Albert Heijn is marktleider in Nederland en Delhaize heeft een groot marktaandeel in België. In de Verenigde Staten (VS) opereert het bedrijf onder meer met de namen Food Lion, Hannaford, Martin’s, Peapod, Stop&Shop/Giant-Landover en Giant-Carlisle; allemaal winkels in het oosten en noordwesten van de VS. Ahold is verder een voorloper op het gebied van e-commerce, met Bol.com, Peapod en bfresh.

Cijfers beter dan analisten hadden verwacht; vooruitzichten voor 2019 goed

Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2018 boven de verwachting van analisten gepresteerd, zo bleek 27 februari bij de presentatie van kwartaalcijfers. De operationele winst kwam uit op €691 mln tegenover €631 mln een jaar eerder. De gemiddelde analistenverwachting hiervoor was €675 mln. De winst per aandeel kwam uit op €0,45 bij een gemiddelde analistenverwachting van €0,41. De operationele winstmarge van Ahold Delhaize bedroeg 4,2%, waar analisten rekenden op 4%. In de VS bedroeg deze marge 4,3%, in Nederland 4,9% en in België 2,9%. De rest van Europa behaalde een gemiddelde marge van 1,9%. Voor Ahold Delhaize als geheel bedroeg deze marge in het vierde kwartaal van 2017 nog 4%. De nettowinst kwam afgelopen kwartaal uit op €517 mln. Dit was een jaar eerder nog €744 mln, maar hierin zat een belastingmeevaller uit de VS. In het vierde kwartaal van 2018 kwam Ahold Delhaize, zoals eerder dit jaar al was aangekondigd, uit op een omzet van €16,54 mld, een stijging op jaarbasis van 5%. Het winkelconcern stelt een dividend over 2018 voor van €0,70 per aandeel, 11,1% hoger dan het dividend over 2017. Het management van Ahold Delhaize bevestigde de outlook voor 2019, waarin het synergievoordeel denkt te kunnen realiseren ter waarde van €750 mln. Ook verwacht het concern dat in het lopende boekjaar €540 mln kan worden bespaard met het kostenbesparingsprogramma, dat loopt van 2019 tot en met 2021 en een doelstelling heeft van in totaal €1,8 mld. Verder voorziet het bedrijf een groei van de onderliggende winst per aandeel uit voortgezette activiteiten van 5 tot 9%. De vrije kasstroom komt in 2019 naar verwachting uit op €2 mld, terwijl de investeringen, voornamelijk in modernisering (van vooral de Amerikaanse formules) en digitalisering worden verhoogd naar €2 mld.

Waardering

De koers-winstverhouding van Ahold Delhaize is op dit moment ruim 13,5 keer de winst voor het lopende jaar, lager dan het gemiddelde van de laatste jaren. Ook vergeleken met de concurrenten heeft het kruideniersconcern op het moment een lage waardering. Terwijl het toch al enkele jaren goede cijfers kan melden.

Kansen

  • Veel extra mogelijkheden sinds de overname van Bol.com. In veel winkels zijn afhaalbalies gekomen voor het afhalen van op het internet bestelde goederen. Hierdoor zullen veel nieuwe klanten naar de winkels komen.
  • In Nederland doet Albert Heijn (AH) het redelijk en profiteert het van zijn positie van marktleider en zijn sterke huismerken. AH verhoogde de penetratie van zijn huismerken de laatste jaren ten koste van de A-merken. Die vertegenwoordigen nu gemiddeld 50% van de producten in de winkels.

Risico's

  • Op dit moment ziet het concern geen mogelijkheden om de gestegen productkosten volledig door te berekenen aan de consument. Zou men dit wel doen, dan is de kans groot dat klanten overstappen naar concurrenten.
  • Het concern moet veel tijd steken in het invoegen van Delhaize in de organisatie, het is belangrijk dat men daarbij de operationele zaken niet vergeet.
  • Nu Amazon in de VS ook in stenen winkels actief is, kan dit een forse pijsdruk gaan geven in de supermarktbranche.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 18,3 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 25. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Ahold Delhaize bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.