Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Meevallende economische cijfers duwen rentes en (meeste) beurzen omhoog

vrijdag 1 maart 2019

Meevallende economische cijfers duwen rentes en (meeste) beurzen omhoog

Goedemorgen. Het is vandaag alweer maart en dat betekent dat de meteorologische lente is begonnen. Ik vind het heerlijk dat de dagen weer wat langer worden en veel mensen denken er vast net zo over. Laat ik dan ook beginnen met goed nieuws. 

Meevallende cijfers over Japanse economie…
 
Ondanks alle zorgen die er zijn, gaan zaken soms beter dan verwacht of gevreesd. Zo is de inflatie in Japan vorige maand met 0,6% gestegen ten opzichte van een jaar eerder, iets meer dan de verwachte +0,4%. Daarnaast is de Japanse inkoopmanagersindex van de productiesector in februari gestegen van 48,5 naar 48,9 punten. Goed nieuws dus over de Japanse economie. 

… en over de Chinese economie

Nog veel belangrijker voor het beleggerssentiment is de onverwacht sterke stijging van de Chinese inkoopmanagersindex van de productiesector. De index van nieuwsdienst Caixin is in februari gestegen van 48,3 naar 49,9 punten, terwijl er werd gerekend op een veel kleinere stijging naar 48,5 punten. Dit staat in schril contrast met de officiële inkoopmanagersindex, waarvan gisteren bekend werd dat deze gedaald is van 49,5 naar 49,2 punten. Het lijkt er op dat de fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid en centrale bank vruchten beginnen af te werpen. De vrees voor een harde landing van de Chinese economie lijkt ons dan ook onterecht. Ook de goed verlopende handelsbesprekingen tussen de VS en China zijn een steun in de rug voor het sentiment. Ook de laatste cijfers over de Amerikaanse economie wijzen niet op een hele sterke groeivertraging. Daar kom ik zo op terug.

Beurzen Azië in de plus

In reactie op de positieve macro-economische cijfers staan de meeste beurzen in Azië vanmorgen op winst. Mede door een iets zwakkere yen staat de Nikkei-index in Tokio op een winst van 1%. De beurs van Seoel is gesloten vanwege een feestdag. De Hang Seng-index in Hongkong noteert 0,5% hoger en de beurs van Shanghai is, na een sprintje in het laatste handelsuur, 1,8% hoger gesloten. Ook de futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment ruim in de plus. Voor de Europese beurzen verwachten we straks dan ook een hogere opening. Een mooi begin van de nieuwe maand. Als de groei- en winstverwachtingen van bedrijven nu ook nog eens wat positiever worden, zit er voor beleggers, na de rally van de afgelopen maanden, misschien nog wel wat meer in het vat.

Rentes stijgen op hogere inflatiecijfers

Iets hoger dan verwachte inflatiecijfers uit Duitsland zetten gisteren wat druk op de obligatiekoersen. De inflatie is bij onze oosterburen in februari met 0,5% gestegen ten opzichte van januari. Op jaarbasis bedroeg de prijsstijging 1,6%. Beide cijfers lagen 0,1% boven de verwachting van analisten. Volgens de EU-normering bedroeg de stijging 0,5% (+0,6% verwacht) respectievelijk 1,7% (1,7% verwacht). Franse inflatiecijfers waren iets lager dan verwacht, maar Spaanse inflatiecijfers waren weer iets hoger dan verwacht. Mede door de iets hogere inflatiecijfers uit Duitsland en meevallende Amerikaanse groeicijfers over het vierde kwartaal, liep de Duitse 10-jaarsrente met 3 basispunten op naar 0,18%. Dat is het hoogste niveau sinds eind januari. Ook rentes van andere kernlanden uit de eurozone liepen op. De Italiaanse 10-jaarsrente daalde daarentegen met 3 basispunten naar 2,75%. Beleggers zijn dus bereid om weer iets meer risico te nemen.

Europese aandelen sluiten nipt hoger

Dat laatste zagen we ook terug op de Europese aandelenmarkten. Na een lagere opening trad een voorzichtig koersherstel op. Na de publicatie van de Amerikaanse groeicijfers om 14.30 uur en positieve berichten over de handelsbesprekingen tussen de VS en China, liepen de aandelenkoersen richting het einde van de dag steeds verder op. De Stoxx Europe 600-index sloot uiteindelijk met een winst van 0,1%, onder aanvoering van aandelen uit de financiële sector (+0,8%) die profiteerden van de hogere rentes. Aandelen uit de sector basismaterialen stonden met een verlies van 0,8% onderaan, in reactie op de tegenvallende cijfers uit China eerder op de dag. Vandaag verwacht ik hier een herstel door de beter dan verwachte cijfers van vandaag.

Economie VS groeit harder dan verwacht…
 
De Amerikaanse economie is in het laatste kwartaal van 2018 met 2,6% gegroeid (omgerekend naar jaarbasis). Dat is meer dan de verwachte plus van 2,2%. De consumentenbestedingen droegen iets minder bij dan verwacht, maar de investeringen stegen juist iets meer. Per saldo heeft de grootste economie van de wereld het eind vorig jaar veel beter gedaan dan werd gevreesd. We verwachten wel dat de groei in het eerste kwartaal van dit jaar wat zal afnemen. Toch zijn de laatste cijfers niet slecht. Sterker nog: de inkoopmanagersindex van Chicago is in februari gestegen van 56,7 naar 64,7 punten. Dat is het hoogste niveau sinds eind 2017! En veel hoger dan de verwachte 57,5 punten. Een teken dat de Amerikaanse economie ondanks alle zorgen nog behoorlijk draait. 

… maar Wall Street sluit in het rood

Toch overheerste op Wall Street de onzekerheid over de afloop van de handelsbesprekingen en de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie en bedrijven. De S&P 500-index leverde, net als de Nasdaq-index, 0,3% in. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 3 basispunten naar 2,72%. We verwachten dat deze nog wel iets verder kan oplopen, mits de economische cijfers niet tegenvallen.              
Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse winkelverkoopcijfers en inkoopmanagersindices van een aantal eurolanden en de eurozone als geheel. Verder krijgen we Italiaanse groeicijfers over 2018 en inflatiecijfers van de eurozone. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere inflatiecijfers, inkoopmanagersindices en de vertrouwensindex van de universiteit van Michigan. Genoeg cijfers om de markten in beweging te zetten. Kwartaalcijfers krijgen we onder andere van IMCD, WPP, Man Group en Footlocker. 
 
Alvast een heel goed weekend en tot maandag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 514,99 op AEX 10,0 5,66 5,68 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,25 op AEX 5,0 11,35 11,37 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 614,0 op AEX 10,2 5,58 5,59 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,0 11,32 11,33 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 1 maart 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.