Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen China start congres met verlaging groeiverwachting

dinsdag 5 maart 2019

China start congres met verlaging groeiverwachting, Chinese beurzen omhoog

Goedemorgen. Laat ik meteen maar beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag. China heeft de groeiverwachting voor de economie voor dit jaar verlaagd. Om de economie te stimuleren gaan de belastingen omlaag, en dat konden Chinese beleggers wel waarderen.

China verlaagt groeiverwachting

China verlaagt de groeiprognose naar een bandbreedte van 6%-6,5% en kondigt tegelijkertijd belastingverlagingen aan om de economie te stimuleren. Eerder werd nog gestreefd naar een groei van 6,5%. Dit is vanmorgen bekendgemaakt door premier Li Keqiang bij de opening van het jaarlijkse nationale congres in Beijing. Op zich is dit niet verrassend, omdat een lagere groei al werd verwacht. Gisteren sijpelden al berichten door over de aangekondigde belastingverlaging. Door Bloomberg geraadpleegde analisten verwachten voor dit jaar gemiddeld een groei van 6,2%. 

Chinese beurzen sluiten hoger

De reactie op de Chinese beurzen is vanmorgen dan ook lauw. De beurs van Hongkong noteert iets boven het slot van gisteren. De beurs van Shanghai staat op een winst van 0,9% en de beurs van Shenzhen koerst ruim 1% hoger. Dat is best opvallend, gelet op de iets tegenvallende Chinese inkoopmanagersindices die vanmorgen door nieuwsdienst Caixin zijn bekendgemaakt. De Chinese inkoopmanagersindex van de dienstensector is vorige maand gedaald van 53,6 naar 51,1 punten (53,5 verwacht) en de samengestelde index van de productie- en dienstensector is gedaald van 50,9 naar 50,7 punten. Er wordt door beleggers dus veel verwacht van de nieuwe stimuleringsmaatregelen en er is hoop op een handelsakkoord met de VS.

Meeste Aziatische beurzen in het rood

De meeste andere Aziatische beurzen staan op kleine verliezen. De Nikkei-index in Tokio is met een verlies van 0,4% gesloten en de Kospi-index noteert 0,7% lager. De Japanse inkoopmanagersindex van de dienstensector is vorige maand gestegen van 51,6 naar 52,3 punten, wat wijst op aantrekkende economische groei. De samengestelde index daalde daarentegen licht van 50,9 naar 50,7 punten. De futures op de Amerikaanse aandelenindices schommelen rond het slot van gisteren, maar vanwege het lagere slot van Wall Street gisteravond verwacht ik straks een iets lagere opening van de Europese beurzen.  

Europese aandelen licht hoger

Gisteren overheerste op de Europese beurzen nog optimisme over een spoedig handelsakkoord tussen de VS en China. De positieve stemming werd gesteund door een hoger dan verwachte stand van de index van het beleggersvertrouwen. Deze Sentix-index is deze maand gestegen van -3,7 naar -2,2 punten, iets hoger dan de verwachte -3,1 punten. Verder werden er geen richtinggevende macrocijfers gepubliceerd. Ondertussen lijkt er maar weinig schot in de brexit te zitten, terwijl de tijd begint te dringen. Toch sloot de Stoxx Europe 600-index met een winst van 0,2%. Tegen het slot van de handel werd er iets van de winst ingeleverd door een negatieve stemming op Wall Street. De FTSE 100-index in Londen boekte een winst van 0,4%, net als de AEX-index. De DAX-index verloor aan het einde van de handelsdag 0,1% na vrijwel de hele dag op winst te hebben gestaan.

Duitse 10-jaarsrente daalt

Op de obligatiemarkten daalden risicopremies op bedrijfsobligaties licht, maar daalde ook de Duitse 10-jaarsrente met 3 basispunten naar 0,16%. Een tegengestelde beweging dus (‘risk-on’ tegenover ‘risk-off’). Beleggers kunnen maar moeilijk richting vinden en zijn in afwachting van meer duidelijkheid over de mogelijke handelsdeal tussen de VS en China en ander richtinggevend nieuws.     

Stemming op Wall Street slaat om

Op Wall Street begonnen beleggers nog opgewekt aan de nieuwe handelsweek, maar na een paar uur draaide de stemming om. Er is wat twijfel over hoe snel een 'deal' met China kan worden gesloten en ook zijn er wat meer cijfers die wijzen op een groeivertraging in de VS. Zo werd gisteren bekend dat de bouwuitgaven in december met 0,6% zijn gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Er werd gerekend op een stijging van 0,1%. Beleggers maakten een pas op de plaats, de S&P 500-index sloot met een min van 0,4%, terwijl de Nasdaq 0,2% verloor. Niet heel schokkend allemaal.

Amerikaanse rentecurve weer iets vlakker

Aandelen uit de sector gezondheidszorg droegen de rode lantaarn met een gemiddeld verlies van 1,34%. Aandelen uit de sector basismaterialen wonnen gemiddeld 0,45% en stonden bovenaan de lijst met winnaars. Oliegerelateerde aandelen stegen gemiddeld 0,2% door een iets hogere olieprijs. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar 2,72% en de 2-jaarsrente daalde met 1 basispuntje naar 2,54%, waardoor de curve vervlakte naar 18 basispunten.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere inkoopmanagersindices van een aantal eurolanden en de eurozone als geheel. Verder krijgen we definitieve Italiaanse groeicijfers over het vierde kwartaal van 2018 en winkelverkoopcijfers van de eurozone in januari. Wat betreft het laatste wordt een stijging van 1,3% verwacht ten opzichte van december. Uit de VS krijgen we onder andere inkoopmanagersindices die ons een belangrijke indicatie geven voor het economisch momentum in de VS. Verwacht wordt dat de ISM Non Manufacturing-index van de dienstensector vorige maand is gestegen van 56,7 naar 57,4 punten. Ook staan er cijfers over de verkoop van nieuwe woningen in december op de agenda. Die zijn veel minder interessant, want oud nieuws.

Het belangrijkste item op de agenda van vandaag is natuurlijk de returnwedstijd tussen Real Madrid en Ajax in de Champions League. Laten we hopen dat het een mooie wedstrijd wordt, met Ajax als winnaar!  


Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 514,99 op AEX 10,0 5,66 5,68 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,25 op AEX 5,0 11,35 11,37 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 614,0 op AEX 10,2 5,58 5,59 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,0 11,32 11,33 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 5 maart 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.