Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Verwacht: nieuwe ronde goedkoop ECB-geld voor banken eurozone

donderdag 7 maart 2019

Goedemorgen. Bij gebrek aan richtinggevende cijfers bepaalden gisteren vooral de neerwaarts bijgestelde economische-groeiverwachtingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de stemming op de Europese beurzen. Naar verwachting zal vandaag ook de Europese Centrale Bank (ECB) haar groei- en inflatieverwachtingen voor de eurozone verlagen. 

ECB maakt vandaag nieuw rentebesluit bekend…

Daarbij merk ik wel op, dat de ervaring leert dat veel officiële instanties hun verwachtingen aanpassen aan de beursontwikkelingen en dus deels achter de feiten aanlopen. Verder werd gisteren vanuit de ECB 'gelekt' dat er waarschijnlijk een nieuwe ronde komt van het programma van langlopende, goedkope leningen door de ECB aan commerciële banken in de eurozone, TLTRO genaamd. Misschien komt de aankondiging vandaag al, op de persconferentie na de ECB-beleidsvergadering over onder andere het rentebesluit, en anders misschien na die van volgende maand. Het wordt sowieso wel weer een interessant vragenuurtje met ECB-voorzitter Mario Draghi. 

… maar wij verwachten geen wijziging beleidsrente

Overigens verwachten wij geen rentewijziging van de ECB. Sterker nog: de beleidsrente zal naar onze mening niet voor eind volgend jaar worden verhoogd. Hoewel een nieuwe ronde TLTRO al werd verwacht, reageerden obligatiebeleggers positief. Gesteund door lagere groeiverwachtingen van de OESO stegen de koersen van staatsobligaties uit de eurozone. De Duitse tienjaarsrente (de ‘Bund’ in jargon) zakte 4 basispunten naar 0,13%. Maar vooral in de zuidelijke eurolanden daalden de rentes flink. De Italiaanse 10-jaarsrente daalde 12 basispunten naar 2,59%. Onder andere Italiaanse banken kunnen profiteren van TLTRO-kapitaal en de lagere obligatierentes. De hoofdindex in Milaan, FTSE MIB, steeg 0,7%, mede dankzij hogere koersen van bankaandelen. De IBEX in Madrid bood een vergelijkbaar beeld. Bankaandelen uit de noordelijke helft van Europa lagen juist onder druk door berichten over witwaspraktijken. De Stoxx Europe 600-index sloot gisteren vrijwel onveranderd, net als de euro-dollarkoers.

Grootste handelstekort VS sinds 2008 door politiek van Trump

Het handelstekort van de VS is in december gestegen met $59,8 miljard, meer dan de verwachte $57,9 miljard. Over heel 2018 kwam het tekort uit op $621 miljard, het hoogste niveau sinds 2008. En hoewel president Trump het tekort juist wilde verkleinen omdat het 'oneerlijk' zou zijn, is het zijn eigen schuld dat het tekort juist is opgelopen. Met de stimuleringsmaatregelen, waaronder belastingverlagingen, heeft hij vooral de binnenlandse consumptie aangejaagd. Op zich is dat prima om de economische groei aan te jagen. Maar dan moet je wel zelf al je spullen ook in eigen land maken, anders vergroot je de import en het handelstekort als daar geen groeiende export tegenover staat. 

Trump onder druk om snel tot handelsakkoord te komen met China 

De import is echter sterker gestegen dan de export. Sowieso geloven we er niet in dat de regering-Trump in staat is om alle productie weer naar de VS te halen. Daar produceren is veel te duur. Ook de door Trump ingestelde importheffingen helpen daar niet bij en zijn evenmin goed voor de export. Vandaar dat Donald Trump op een snel handelsakkoord met China aandringt om de economisch groei van de VS niet verder te laten vertragen.

ADP: niet 213.000 maar 300.000 banen erbij in januari

Op Wall Street overheerste gisteren een licht negatief sentiment. In afwachting van een deal met China namen beleggers wat winst. Verder was het arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP in lijn met de verwachting. ADP meldde 183.000 nieuwe banen in februari, iets minder dan de verwachte 190.000. Maar het cijfer over januari werd wel bijgesteld van 213.000 naar 300.000. Met de Amerikaanse arbeidsmarkt gaat het dus nog prima. Morgen weten we meer, na de publicatie van het officiële arbeidsmarktrapport. De S&P 500-index sloot 0,7% lager en de Nasdaq verloor 0,9%. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar 2,69%.

Aziatische beurzen: verdeeld beeld; licht lagere opening in Europa te verwachten

Ook op de meeste Aziatische beurzen wordt vanmorgen wat winst genomen. De Nikkei-index in Tokio is 0,7% lager gesloten en de Kospi-index in Seoel daalde 0,5%. De Chinese beurzen tonen vanmorgen een gemengd beeld: de Hang Seng-index in Hongkong staat op het moment van schrijven op een verlies van 0,6% maar de beurs van Shanghai wint 0,5% en de beurs van Shenzhen koerst een heel procent hoger. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment licht lager. We verwachten straks dan ook een iets lagere opening van de Europese beurzen. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Nederlandse inflatiecijfers van februari, definitieve vierdekwartaalgroeicijfers van de eurozone (+0,2% verwacht, kwartaal op kwartaal) en het rentebesluit van de ECB. Ik ben vooral benieuwd naar de toelichting door ECB-voorzitter Mario Draghi en de Q&A met hem, die om 14.30 uur begint. Uit de VS verwachten we vandaag onder andere de wekelijkse hoeveelheid nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering (225.000 verwacht).  

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 514,99 op AEX 10,0 5,66 5,68 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,25 op AEX 5,0 11,35 11,37 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 614,0 op AEX 10,2 5,58 5,59 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,0 11,32 11,33 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 7 maart 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.