Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse: Boskalis Westminster Boskalis Westminster

vrijdag 8 maart 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000852580 EUR 26.6 4.5 Ja Short Industriegoederen

De volumes en prijzen staan onder druk. Dit brengt onzekere vooruitzichten met zich mee. Ook voor 2019 is het bedrijf niet erg positief.

Boskalis een toonaangevende internationale dienstverlener

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren en inland-infrastructuur, en offshore-energie. Via SMIT is het bedrijf actief op het gebied van sleepdiensten en scheepsbergingen. Het levert wereldwijd totaaloplossingen voor grote maritieme uitdagingen. Boskalis concentreert zich op projecten in de markt voor energie en de markt voor havens. De voornaamste opdrachtgevers zijn oliemaatschappijen, havenexploitanten, overheden, rederijen, internationale projectontwikkelaars, verzekeraars en mijnbouwbedrijven. Het concern behaalde in 2017 €2,3 mld aan omzet.

Boskalis opereert in meerdere sectoren

Boskalis opereert in de offshore-energiemarkt. De energiesector staat onder druk door de relatief sterk gedaalde olieprijs. De oliemaatschappijen boeken door een relatief lagere olieprijs een lagere winst en investeren daarom ook minder. Dat heeft gevolgen voor de orders van de verschillende divisies van Boskalis. Bij Dredging & Inland Infra ziet Boskalis voor de korte termijn 'een redelijk werkvolume' in de markt. Met de opdrachten in portefeuille is een goed deel van de vloot voor 2018 bezet, hoewel tegen lagere marges dan in voorgaande jaren. Het beeld van de Offshore Energymarkt is ongewijzigd. Bij Heavy Marine Transport raken de contracten uit het verleden afgerond en is Boskalis steeds meer afhankelijk van de zeer concurrerende spotmarkt. Bij Offshore Installatie en Interventie is de portefeuille beter gevuld en verwacht Boskalis 'een redelijk jaar'. Bij de Towage-activiteiten zijn de marktvolumes relatief stabiel, maar is de concurrentie in sommige havens toegenomen met lagere marges als gevolg, voegde de maritieme dienstverlener toe.

Slechte cijfers en vooruitzichten

Boskalis heeft in 2018 meer omzet weten te realiseren, maar de winstontwikkeling bleef duidelijk onder druk, zo bleek 7 maart voorbeurs uit de jaarcijfers. De daling van het resultaat komt vooral door de sterke teruggang van de resultaten van de divisie Offshore Energy, die in het eerste halfjaar 2018 operationeel verlieslatend was. De groepsomzet steeg naar €2,57 mld, waarvoor de gemiddelde analistenverwachting slechts €2,39 mld was. Het orderboek bevatte eind 2018 voor €4,3 mld aan orders, tegenover een analistenverwachting van €3,88 mld. Eind 2017 was dat nog €3,50 mld. Boskalis leed in 2018 een nettoverlies van €436 mln, terwijl in 2017 nog een winst werd behaald van €150,5 mln. Het verlies kwam niet als een verrassing. Bij de halfjaarcijfers kondigde Boskalis al een flinke afschrijving aan. De maritieme dienstverlener nam toen voor €397 mln aan buitengewone lasten: hoofdzakelijk afschrijvingen op de oude Dockwise-vloot. Minder vraag, in combinatie met veel nieuwe concurrentie uit Azië, leidde ertoe dat deze activiteiten inmiddels verlieslatend zijn. Op de havensleepdiensten werd over 2018 in totaal circa €200 mln afgeschreven. Rekening houdend met de bovenstaande afschrijvingen, behaalde Boskalis een operationele winst van €82,8 mln. Analisten rekenden op een operationele winst van €94 mln. Boskalis stelt een dividend over 2018 voor van €0,50 per aandeel (analistenverwachting: € 0,60). In 2017 en 2016 was het dividend nog €1,- per aandeel. De vooruitzichten voor 2019 wijken niet fundamenteel af van die voor 2018. Het zichtbare werkvolume trekt slechts in beperkte mate aan, waardoor de druk op de prijzen en marges aanhoudt.

Koers-winstverhouding hoger dan 10-jaarsgemiddelde

De koers-winstverhouding van Boskalis op basis van de gemiddelde analistenverwachting voor de winst in 2019 is 22 en is daarmee lager dan het gemiddelde van de laatste jaren. Voor de komende jaren verwacht men een flink lagere waardering.

Kansen

  • Boskalis haalt zijn omzet uit meerdere segmenten: baggeren en grondverzet, haven- en terminaldiensten, sleepdiensten, berging en zwaar transport. Hierdoor is het bedrijf minder kwetsbaar dan wanneer het alleen als baggerbedrijf actief zou zijn.
  • Boskalis heeft een goede reputatie op het gebied van overnames. Dit is positief voor aandeelhouders.
  • Boskalis keert een groot deel van de winst uit aan de aandeelhouders, over 2017 is dit 87%.

Risico's

  • Boskalis heeft blootstelling aan de markt voor offshore-energieprojecten. Door de relatief lage olieprijs wordt in deze markt minder omzet gerealiseerd, doordat veel opdrachten van energiemaatschappijen niet doorgaan.
  • Doordat oliebedrijven door de relatief lage olieprijzen minder investeringen doen, is er de komende jaren niet constant werk voor de schepen van Boskalis.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 29 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 20,7. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 20,8 op Boskalis 10,6 1,89 1,99 -11,82 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 17,68 op Boskalis 5,7 3,63 3,73 -6,60 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 26,62 op Boskalis 3,7 5,66 5,76 +6,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 26,62 op Boskalis 3,7 5,66 5,76 +6,53 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.