Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Top gezet?

maandag 11 maart 2019

Na de eerdere neerwaartse doorbraken eind februari trad eind vorige week de bevestiging op dat een top lijkt te zijn geplaatst bij 544,90. We zien deze neerwaartse vervolg bewegingen in bijna alle belangrijke aandelenindices.    

In de afgelopen weken zagen we al een duidelijke afvlakking van de eerdere zeer krachtige opgaande trend sinds eind december. Deze opgaande beweging zorgde voor een stijging van ongeveer 72 punten vanaf de jaarbodem van 2018 bij 472,20. Deze bodem werd eind december op de borden gezet waarna een in december ontwikkelde dalende wig opwaarts werd gebroken. Ondanks dat destijds een krachtig herstel mocht worden verwacht, bleek dit herstel aanzienlijk krachtiger dan ik had voorzien. Ik had rond de zone 511 – 517 al de vorming van een top verwacht. De AEX brak eind januari hierboven wat ook betekende dat de eerdere dalende toppenlijn vanaf de juli-top van 576,90 opwaarts werd gebroken. Dit zorgde voor een krachtig verder vervolg. Toch zorgde dit niet voor een verandering van mijn langetermijnvisie. Vanuit deze visie verwacht ik een vervolg van de vorig jaar ingezette dalende langere trend. Door de recente en 2 maanden durende herstelbeweging heeft er wel een verandering plaatsgevonden in de neerwaartse trendmatigheid. De steilheid van deze neerwaartse trend zal aanzienlijk verminderen waarbij de kans wel realistisch is dat een volgende belangrijke top in de maak is, danwel al gezet in de afgelopen weken. Ik acht de kans op een vervolg in de loop van dit jaar naar de eerdere bodem van 472,20 realistisch. De opgaande beweging van 72 punten in slechts 2 maanden tijd blijkt een van de krachtigste opgaande bewegingen in een dergelijk tijdsbestek van de afgelopen jaren. Dit zorgde er ook voor dat de euforie onder beleggers en analisten weer helemaal terug is naar niveaus die we in de eerste helft van 2018 ook zagen. De eerste neerwaartse richtpunten voor de komende weken liggen bij het 50-daags gemiddelde van 519,50 en de oude bekende zone van 516 – 517.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

530 / 526,70 / 519,50 / 517-516

535,60 / 537-538 / 543 / 544,90

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 8 maart 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Klassieke terugtest naar het 200-daags gemiddelde, vergelijking met periode 2007 - 2008 

In het langetermijnbeeld blijkt 2018 een belangrijk overgangsjaar te zijn geworden tussen de bijna 10 jaar durende bullmarkt en een nieuwe bearmarkt. Een opgaande trend gaat namelijk niet oneindig door. Tussentijdse en soms krachtige bearmarkten treden eens in de zoveel jaar op. We zagen in de eerste 9 maanden van vorig jaar een duidelijk topvormingsproces in de AEX. Veel andere indices lieten de vorming van grote hoofd-schoudertoppatronen zien. De AEX vormde een drievoudige toppenzone in de eerste zes maanden van 2018 rond de 574. Hiermee werd mijn voormalige koersdoel in het opgaande langetermijnbeeld bij 564 (top van 2007) ruimschoots behaald. Elke top rond de 574 ging verder gepaard met de vorming van een groot toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover gevormd. In het laatste kwartaal van 2018 werd zowel het grote topvormingsproces neerwaarts afgerond evenals de sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek gebroken. Dit zorgde voor een duidelijke verzwakking en afronding van een bullmarkt in het langetermijnbeeld. Eerdere terugvallen, zoals in 2015 waren forser dan de terugval in de 2e helft van vorig jaar. In 2015 wist de AEX echter boven zijn stijgende langetermijnbodemlijn te blijven. Opvallend is de vergelijking die momenteel te maken is met de situatie in 2007- 2008. Destijds werd na de vorming van een meervoudige top rond de 564 een krachtige neerwaartse beweging gestart (waarbij ook de lange stijgende bodemlijn werd gebroken) die zorgde voor een terugval naar de 400 punten. Hierna vond in 2008 een zeer forse herstelbeweging plaats naar de 500 punten. Deze beweging zorgde destijds ook voor een tijdelijke en kortstondige doorbraak boven het 200-daags gemiddelde. Deze situatie zien we momenteel ook, waardoor de recente herstelbeweging te zien is als terugtest naar het nog steeds dalende 200-daags gemiddelde. Inmiddels sloot de AEX eind vorige week weer onder zijn 200-daags gemiddelde. Dit gemiddelde is momenteel te vinden bij 535,60. De enorm gestegen euforie onder beleggers (na de zeer forse daling in de 2e helft van vorig jaar) is ook een contrair signaal  wat niet wijst op een nieuwe en volgende bullmarkt. De opgaande beweging was te zien als tegenreactie op de te grote afstand die ontstaan was tussen de koers eind vorig jaar en het 200-daags gemiddelde. Zodra deze afstand boven de 10% ligt, is de kans op en krachtige tegenreactie groot. Eind vorig jaar was in veel indices deze afstand opgelopen tot ongeveer 15%.

Op weg naar lagere niveaus in de komende weken 

Sinds 7 februari zagen we al de eerste vermoeidheidsverschijnselen ontstaan. De AEX wist daarna niet meer de bovenkant van het slechts 10 punten brede opgaande kortetermijntrendkanaal te bereiken. Ook werd sinds die dag de vorming zichtbaar van een stijgende wig. Dit zijn geregeld toppatronen waarbij de bodems sneller oplopen dan de toppen. Zowel de onderkant van deze wig evenals de sinds eind december stijgende bodemlijn werden eind februari neerwaarts gebroken. De beweging eind vorige week onder de bodemzone van 533 – 534 zorgde voor de bevestiging van de eerder gevormde top bij 544,90. Pas een duidelijk slot hierboven zorgt voor een verder opwaarts potentieel maar deze kans is aanzienlijk afgenomen. Tegelijk met de vorming van de stijgende wig zagen we ook duidelijke negatieve divergentie ontstaan in de RSI en een neerwaartse crossing in de MACD. Beide indicatoren bereikten enkele weken geleden al de toppen van de afgelopen jaren. Weerstand is nu te vinden bij het 200-daags gemiddelde van 535,60. Overige weerstanden zijn te vinden bij 537 – 538, de 543 en bij 544,90. Aan de onderkant ligt nu als eerste steun de oude decembertop van 530 en de februaribodem van 526,70. Daaronder ligt als eerste belangrijke richtpunt het 50-daags gemiddelde van nu 519,50. Toch acht ik de kans groot dat de AEX in de komende weken een verdere daling zal doormaken waarbij herstelbewegingen normaal zijn voor de vorming van lagere toppen.

.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 489,29 op AEX 9,9 5,48 5,50 +17,81 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 435,77 op AEX 5,0 10,83 10,85 +8,29 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 594,69 op AEX 10,1 5,35 5,37 -13,69 % Koop Sprinter
Sprinter Short 644,0 op AEX 4,9 11,11 11,12 -7,03 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 11 maart 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.