Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse Volkswagen - Op naar de 22 mln elektrische voertuigen in 2028

dinsdag 12 maart 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0007664039 EUR 5.8 3.8 Nee Long Duurzame consumentengoederen

Op naar de 22 mln elektrische voertuigen in 2028

Opnieuw een verhoging van de doelstelling van het aantal elektrische auto’s dat het concern wil leveren. Dit gaat Volkswagen tientallen miljarden aan investeringen kosten, maar aan de andere kant ook miljarden aan uitstootboetes schelen. De voortrekkersrol die het concern daarmee op zich neemt, is ook echt nodig na de reputatieschade die het heeft opgelopen door de dieselfraude.

Duitse autogigant

Het Duitse concern Volkswagen AG (Volkswagen Aktiengesellschaft, VAG) is een van de grootste autoproducenten ter wereld. Het concern produceert en verkoopt wereldwijd tal van merken en typen personen- en bedrijfsauto’s. De merkenrange loopt van de goedkopere merken zoals Skoda en Seat, de luxere merken VW en Audi, en de bedrijfsvoertuigmerken Scania en MAN, tot de luxe automerken Lamborghini, Bentley en Bugatti. Zelfs het merk Ducati (motorfietsen) maakt deel uit van VAG. Het concern behaalde in 2018 €235 mld omzet.

Cijfers niet echt geweldig, vooruitzichten wel iets beter.

Volkswagen AG (Volkswagen) boekte in 2018 een recordwinst dankzij de sterke prestaties van Porsche en Scania. Ook Seat presteerde goed. Daarmee werden de kosten van het CO2-emissieschandaal, de hoge kosten voor de ontwikkeling van elektrische auto's en een daling van de winst bij Audi gecompenseerd. Dit meldde de Duitse autoproducent 12 maart op de beleggersdag. Het concern boekte een omzetstijging van 6,8% tot €84,6 mld. De operationele winst kwam uit op €13,92 mld, slechts 0,7% hoger dan een jaar eerder, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van €14,53 mld. De operationele winstmarge kwam uit op slechts 3,8%, terwijl dit vorig jaar nog 4,2% was. De enorme investeringen in elektrische auto’s zijn hiervan de oorzaak. Volkswagen streeft nu naar meer geïntroduceerde elektrische-automodellen in 2028 dan eerder gepland. Daarmee wil het concern zijn ecologische voetafdruk verkleinen. De directie verwacht nu de komende tien jaar 22 miljoen elektrische auto's te produceren in plaats van de 15 miljoen voertuigen waar het eerder op mikte. Het concern wil daarmee per 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Het management herbevestigde zijn outlook voor het lopende boekjaar en voorziet een stijging van de omzet van maximaal 5%. De operationele winstmarge moet tussen de 6,5% en 7,5% uitkomen in 2019. Volkswagen verwacht verder dat de eerste helft van 2019 moeizamer zal zijn dan de tweede helft van het jaar.

Waardering

Volkswagen is op de huidige koers van 5,3 keer de winst voor het lopende jaar de goedkoopste van de Duitse autofabrikanten. Zolang er nog geen zekerheid is over de hoogte van de verschillende boetes, vanwege lopende rechtszaken, kunnen we nog geen duidelijke mening over deze waardering geven. Het dividendrendement is met 3,3% gelijk aan het gemiddelde dividendrendement in de sector.

Kansen

  • VW heeft veel merken en modellen, een continue reeks introducties van nieuwe en vernieuwde auto's, is marktleider in veel segmenten van de automarkt en heeft een enorme voorraad kasgeld voor ontwikkeling, investeringen, marketinguitgaven en eventuele dividendverhogingen.
  • De aanwezigheid van Volkswagen in de diverse mondiale markten vermindert de afhankelijkheid van één regio en verbetert de groeivooruitzichten. De opkomende markten compenseren de minder gunstige vooruitzichten in de volwassen markten.

Risico's

  • Volkswagen heeft een relatief klein marktaandeel in de automarkt in de VS, waardoor het moeilijk is om ooit de allergrootste ter wereld te worden.
  • Doordat VW uit veel verschillende merken bestaat, zijn de marketing- en distributie-uitgaven relatief hoger dan die van de sterkste concurrentie.
  • De groeiende groep Chinese autofabrikanten die tegen lage kosten produceren, kan op termijn de omzetgroei vertragen.
  • Reputatieschade. Een nieuw schandaal kan VW na de dieselfraude niet meer aan.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 125 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 185. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf heeft de richtlijnen van de Global Compact overtreden. Dit zijn richtlijnen voor multinationale ondernemingen voor goed gedrag. Conform ons bewust beleggen beleid, beleggen we niet in ondernemingen die deze regels hebben overtreden.  Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 148,0 op Volkswagen 8,1 1,83 1,93 -34,72 % Koop Sprinter
Sprinter Long 139,0 op Volkswagen 5,5 2,73 2,83 -26,65 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 191,0 op Volkswagen 3,0 5,12 5,22 +24,58 % Koop Sprinter
Sprinter Short 191,0 op Volkswagen 3,0 5,12 5,22 +24,58 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen