Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Vandaag belangrijke stemming: ‘harde’ brexit of niet?

woensdag 13 maart 2019

Goedemorgen. Wat een verrassing! Juventus, dat de eerste wedstrijd met 2-0 had verloren, gaat ten koste van Atletico Madrid door naar de kwart finale in de UEFA Champions League. Dankzij een knappe 3-0 overwinning gisteravond thuis in Turijn.

Mislukken deal May niet leuk voor betrokkenen

Veel minder verrassend was de grote nederlaag van de Britse premier Theresa May gisteravond in het Lagerhuis. Geheel volgens verwachting werd de ietsjes aangepaste brexitdeal die zij sloot met de 27 overige EU-leden, wederom met een grote meerderheid weggestemd. De positie van May wordt met de dag zwakker en de Britse politiek met de dag chaotischer. Misschien van buiten af vermakelijk om naar te kijken, maar niet leuk als je in het Verenigd Koninkrijk woont of er zaken doet. Vandaag volgt de stemming over wel/niet een 'harde’ brexit, dus zonder overgangsregeling. 

Wordt vervolgd…

Ook het voorstel om zonder regeling het lidmaatschap van de EU te verbreken, zal naar verwachting worden weggestemd. Daarna wordt morgen gestemd over uitstel van de brexit. Hiervoor is in het Lagerhuis waarschijnlijk wel een meerderheid te vinden, waarna er bij de ‘EU27’ een officieel verzoek daartoe moet worden ingediend. En dat zal, naar verwachting, onder voorwaarden worden aanvaard, omdat ook de EU niet op een 'harde brexit' zit te wachten. Die zou onder andere tot chaos aan de grenzen en verstoring van de bevoorradingslogistiek leiden. Kortom: de onzekerheid duurt voort en de soapserie wordt vervolgd.

Britse economie draait zo slecht nog niet: industriële productie groeit

Vooruitlopend op de Lagerhuisstemming was er weinig koersbeweging op de Europese aandelenbeurzen. De meest koersen sloten met een klein verlies. De Londense hoofdindex FTSE 100 sloot 0,3% hoger, in reactie op het zwakkere pond. De Britse munt verloor terrein, toen in de loop van de dag al duidelijk werd dat het nieuwste voorstel van May het niet zou gaan halen. Ondertussen blijkt dat de Britse economie het in januari helemaal niet zo slecht heeft gedaan. De industriële productie nam met 0,6% toe (+0,2% verwacht) in vergelijking met de maand ervoor. Vooralsnog zijn er weinig signalen die wijzen op een sterke afname van de economische groei aan de andere kant van Het Kanaal. Misschien dat hierdoor de druk om tot een deal te komen wat minder groot is dan verwacht. 

Weinig beweging op beurzen, Bund daalt iets op 0,06%

De Stoxx Europe 600-index sloot gisteren 0,1% lager dan maandag, de AEX-index op het zelfde niveau. ‘Defensieve’ (dus economisch minder gevoelige) aandelensectoren als nutsbedrijven (+0,6%) deden het gisteren beter dan ‘cyclische’ aandelensectoren zoals duurzame consumentengoederen (-0,1%). De euro werd iets sterker tegenover de dollar op 1,129 (EUR/USD) en de Duitse tienjaarsrente, ‘Bund’ in jargon, sloot 1 basispuntje lager op 0,06% na 's ochtends nog even boven de 0,10% te hebben gestaan. 

MKB-vertrouwensindex VS stijgt na 5 maanden weer; inflatie valt iets tegen (1,5%)

De vertrouwensindex van de Amerikaanse MKB-sector is vorige maand gestegen van 101,2 naar 101,7 punten. Het is de eerste stijging na vijf maanden van daling. Wel bleek uit een deelindex dat MKB-bedrijven vorige maand terughoudend waren in het aannemen van nieuw personeel vanwege de 'shutdown', de gedeeltelijke sluiting van het Amerikaanse federale overheidsapparaat. Dit kan ook een verklaring zijn voor het lage aantal nieuwe banen in het officiële Amerikaanse arbeidsmarktrapport van afgelopen vrijdag. Volgende maand wordt dan ook een herstel verwacht. De inflatie was in februari 0,2% op maandbasis, precies volgens verwachting. Op jaarbasis was de consumentenprijsinflatie 1,5% (1,6% verwacht). De kerninflatie, de inflatie exclusief de sterk schommelende prijzen van energie en voedsel, bedroeg 0,1% (+0,2% verwacht) op maandbasis en 2,1% (2,2% verwacht) op jaarbasis. De iets lager dan verwachte inflatiecijfers versterken de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank de beleidsrente voorlopig niet verder zal verhogen. 

S&P 500: +0,3%, Boeing verliest weer

Op Wall Street werd redelijk positief gereageerd op de macro-economische cijfers. De Dow Jones Industrial Average-index verloor nog wel 0,4%, mede door een volgende koersdaling van vliegtuigbouwer Boeing (-6,2%). Dit concern wordt geplaagd door problemen met de nieuwe 737 MAX-toestellen, die in steeds meer landen door de autoriteiten aan de grond worden gehouden. De S&P 500-index sloot 0,3% hoger, onder aanvoering van aandelen uit de sector gezondheidszorg (+0,67%). De Nasdaq boekte een winst van 0,4%. Op de obligatiemarkt daalden de rentes op Amerikaanse staatsobligaties in reactie op de bescheiden inflatiecijfers. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 2,60%.

Iets lagere opening te verwachten in Europa

In afwachting van richtinggevend nieuws wordt er vanmorgen op de meeste Aziatische beurzen wat winst genomen. De Nikkei-index in Tokio is 1% lager gesloten, mede onder druk van tegenvallende cijfers over de (fabrieks)machineverkopen in januari (-5,4% tegenover -1,5% verwacht). De Hang Seng-index in Hongkong staat op het moment van schrijven op een verlies van 0,5%. De beurs van Shanghai verliest 0,8% en die in Shenzhen staat zelfs op een min van 2%. De weer opspelende onzekerheid over het handelsakkoord tussen de VS en China leidt tot vrij beweeglijke koersen. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment rond de 0,2% lager. Ik verwacht dan ook een iets lagere opening van de Europese beurzen.    

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere industriële-productiecijfers van de eurozone en Spaanse inflatiecijfers. In de VS staan vanmiddag onder andere producentenprijsinflatiecijfers en cijfers over de orders voor duurzame (industrie)goederen op de agenda. Voor die laatste wordt een daling van 0,4% verwacht. Het betreft hier verlate cijfers van januari, die ook weer vertekend kunnen zijn door de shutdown. En, zoals gezegd, wordt er vanavond weer gestemd in het Britse Lagerhuis, altijd boeiend.

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 3350,0 op EURO STOXX 50 9,5 3,81 3,83 -30,29 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2923,67 op EURO STOXX 50 5,1 7,14 7,16 -18,84 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3968,79 op EURO STOXX 50 10,3 3,52 3,54 +86,77 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4338,27 op EURO STOXX 50 5,0 7,27 7,29 +29,31 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 13 maart 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.