Author

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Gezonde winstnemingen op Chinese beurzen; beurs van Shenzen al op +27% dit jaar

donderdag 14 maart 2019

Goedemorgen. Laat ik vandaag beginnen met de wijzigingen van gisteren in het beleid voor de beleggingsstrategieën van ING. Deze maand handhaven we de neutrale verhouding tussen zakelijke en vastrentende waarden. Daarnaast verhogen we de weging van aandelen uit Noord-Amerika en verlagen die van Japan. En de obligatiebeleggingen maken we iets rentegevoeliger.

Aandelen: meer VS, minder Japan 

De recente koerswijziging van de centrale banken in de VS en de eurozone heeft de kans op een langere periode met lage rentes en - vooral in de eurozone - lage inflatie(verwachtingen) vergroot. Voor ons reden om in het vastrentende deel van onze strategieën de ‘duratie’ (de rentegevoeligheid die wordt afgeleid van de gemiddelde resterende looptijd van de leningen) wat te verhogen. Wel blijft die nog steeds onder de rentegevoeligheid van de benchmark. Verder verhogen we de weging van Noord-Amerikaanse aandelen naar neutraal, ten koste van weging van Japanse aandelen, die naar onderwogen gaan. We denken dat de waardering van aandelen in de VS verder kan stijgen dankzij de afwachtende houding van de Fed. Meer hierover in het Maandbericht beleggen van maart, dat we gisteren hebben gepubliceerd. 

Brexit: opnieuw zware politieke nederlaag May 

Zoals algemeen al werd verwacht, is het voorstel voor een 'harde’ brexit, dus een vertrek uit de EU zonder overgangsregeling, door het Britse Lagerhuis gisteravond met kracht afgewezen. Gelukkig wordt er vandaag weer gestemd, deze keer over uitstel van de brexit, anders zou het maar saai worden… In afwachting van de stemming kwam de FTSE 100-index (+0,1%) in Londen gisteren nauwelijks van zijn plaats. Op de andere Europese beurzen heerste een licht positieve stemming. Tegenvallende kwartaalberichten van het Spaanse kledingconcern Inditex, het moederbedrijf van onder andere de Zara-winkels (-4,5%) en Adidas (-2,4%) konden de stemming nauwelijks bederven. 

Trekken economische trends eurozone weer aan?

Vooral de hogere koersen van oliegerelateerde bedrijven trokken de beursindices op, in reactie op de stijgende olieprijs. De prijs van een vat Brentolie steeg met 1,3% naar $67,55, het hoogste niveau sinds november vorig jaar. Dat kwam door lagere gemelde olievoorraden in de VS. Op 24 december vorig jaar was deze olieprijs nog maar net iets boven de $51. Verder kreeg het sentiment steun van beter dan verwachte macro-economische cijfers. Zo is de industriële productie in de eurozone in januari met 1,4% toegenomen ten opzichte van december. Analisten verwachtten en kleinere stijging (1,0%). De stijging is een signaal dat het tijdelijke dieptepunt van de economische trends (het ‘economisch momentum’) in de eurozone waarschijnlijk achter ons ligt. 

Economic Surprise Index suggereert economische verbeteringen 

Een ander signaal dat daarop wijst, was vorige week de stijging van de inkoopmanagersindex in februari. Inmiddels is de Citigroup Economic Surprise Index van de eurozone sinds het dieptepunt van -88,6 op 11 januari 2019 gestegen naar -35,3 punten nu. Deze economische-verrassingsindex geeft de verhouding weer tussen meevallende en tegenvallende economische cijfers die uitkomen. Hij kan dus gezien worden als een barometer voor de economische ontwikkelingen. 

Bund stabiel op 0,07%, euro iets sterker op $1,13

De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 0,6% onder aanvoering van aandelen uit de sector energie (+1,6%). Aandelen uit ‘defensieve’ (dus economisch minder gevoelige) sectoren zoals nutsbedrijven (-0,6%) deden het minder goed. Er was een duidelijke voorkeur voor meer cyclisch georiënteerde bedrijven, die meer kunnen profiteren van een eventueel economisch herstel. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties, door beleggers ook wel de ‘Bund’ genoemd, bleef rustig liggen en steeg slechts 1 basispuntje naar 0,07%. De euro werd iets sterker op 1,13 tegenover de dollar. 

Orders voor ‘durable goods’ VS: sterkste stijging in 6 maanden

De stemming op Wall Street was gisteren weer uitstekend. Gedreven door prima macrocijfers steeg de S&P 500-index met 0,7% naar het hoogste niveau sinds begin november. De orders voor ‘duurzame goederen’ (durable goods: fabrieksorders voor de maakindustrie, zoals de autosector) bleken in januari met 0,4% toegenomen ten opzichte van de maand ervoor. Analisten rekenden juist op een daling van 0,4%. Bovendien is het de sterkste stijging in zes maanden, een teken dat de Amerikaanse economie best goed is blijven draaien, begin dit jaar. Verder zijn producentenprijzen in februari minder sterk gestegen dan verwacht (+0,1% op maandbasis, tegenover +0,2% verwacht). Dit betekent dat de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, geen haast hoeft te maken om de rente te verhogen om de inflatie (en daarmee de groei) af te remmen. 

Gunstige omstandigheden voor aandelen, wereldindex nadert all-time high 

Geen verdere renteverhogingen en een gematigde economische groei vormen samen prima omstandigheden voor de beleggingscategorie aandelen. De aandelenkoersen kunnen best nog wel wat verder omhoog als de twijfelaars en spijtoptanten - en dat zijn er behoorlijk veel, kan ik je vertellen - met veel geld langs de zijkant alsnog 'gedwongen' de markt op komen. Inmiddels staat de MSCI All Country World Index (net total return, in euro's) nog maar minder dan 1% onder het ‘all-time high’ van begin oktober 2018. Je zal in december maar in paniek zijn uitgestapt…

Nasdaq op hoogste stand sinds half oktober, Boeing in de plus

De Nasdaq boekte gisteren een winst van 0,7% en staat op de hoogste stand sinds half oktober. De Dow Jones Industrial Average-index won 0,6% nadat het aandeel Boeing toch nog op een kleine plus sloot, na in de voorgaande dagen flink koersverlies te hebben geleden. Dat was uiteraard het gevolg van de maatregelen rond de 737 MAX-toestellen. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met ‘maar’ 2 basispunten naar 2,62%. Beleggers zijn nog voorzichtig, wat aangeeft dat er nog zeker geen euforische beursstemming heerst. Wat weer ruimte geeft voor verdere koersstijgingen… We zullen zien.

‘Gezonde’ winstnemingen op Chinese beurzen; Shenzen al +27% dit jaar

Beleggers reageren vanmorgen licht teleurgesteld op iets minder dan verwachte cijfers uit China. Een goede reden (of is het excuus) om wat winst te nemen. De Industriële productie is in China in februari met 5,3% toegenomen, iets minder dan de verwachte plus van 5,6%. Verder zijn de winkelomzetcijfers met 8,2% gestegen en de investeringen met 6,1%, beide precies volgens verwachting van analisten. Zo slecht zijn de cijfers dus ook weer niet en ze bevestigen de positieve effecten van de stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid en de Chinese centrale bank. De beurs van Shanghai koerst op dit moment 1,3% lager en die van Shenzhen verliest 2,6%. Toch staat die laatste nog steeds 27% (32% in euro's) hoger dan eind vorig jaar. Niet vreemd dus dat er wat winst wordt genomen. Dat lijkt me eerder gezond. De Nikkei-index in Tokio is met een miniem gesloten en de Hang Seng-index schommelt rond het slot van gisteren in Hongkong. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment rond de 0,1% lager. Toch verwacht ik een vlakke tot licht hogere opening van de Europese beurzen. De olieprijs staat nog iets hoger op $67,80 per vat Brentolie.    

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere definitieve inflatiecijfers van februari uit Duitsland en Frankrijk. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere de wekelijkse hoeveelheid nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering (225.000 verwacht) en verkoopcijfers van nieuwe woningen. En vanavond gaan de lichten in het Britse Lagerhuis pas uit na de stemming over uitstel van de brexit. Hier en daar signaleer ik enige brexitmoeheid…

Fijne dag!

Products Long

Name Leverage Bid Ask % Day Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 532,85 op AEX 10,0 5,86 5,88 -30,61 % Aankopen
Sprinter BEST Long 470,9 op AEX 4,9 12,06 12,08 -17,67 % Aankopen

Products Short

Name Leverage Bid Ask % Day Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 646,38 op AEX 10,0 5,87 5,89 +80,92 % Aankopen
Sprinter Short 695,0 op AEX 5,0 11,76 11,77 +28,79 % Aankopen

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 14 maart 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.