Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Beleggers in afwachting van rentebesluit Fed

woensdag 20 maart 2019

Goedemorgen. Vanavond komt het beleidscomité van de Fed bijeen. Er wordt geen renteverhoging verwacht en beleggers zijn vooral benieuwd naar de toelichting van voorzitter Powell. In de VS en Azië hielden beleggers daarom hun kruit droog.

Europese aandelen minst geliefd bij professionele beleggers

Volgens het maandelijkse onderzoek van Bank of America Merrill Lynch onder 269 professionele wereldwijde beleggers is een ‘shortpositie', oftewel een onderweging, in Europese aandelen de meest populaire (‘crowded’) positie in de portefeuille. De ondervraagde beleggers geven ook weinig kans voor een draai naar een overweging van Europese aandelen in de komende 12 maanden. Naast andere signalen zou dit kunnen wijzen op een mogelijke contraire beweging, waarbij Europese aandelen juist wat beter kunnen presteren. Vooralsnog hanteren we een neutrale weging voor aandelen uit de Europese regio en zijn we positiever over aandelen uit opkomende markten.

Duitse beleggers hebben meer vertrouwen in de toekomst

Onder aanvoering van Europese autofabrikanten, die de afgelopen maanden juist slecht hebben gepresteerd door de handelsperikelen, sloot de Stoxx Europe 600-index gisteren met een winst van 0,6%. Mogelijk dat beleggers al wat voorsorteren op een draai? Het sentiment was in ieder geval best goed te noemen en kreeg steun van de Duitse beleggersbarometer. Deze ZEW-index is deze maand wat verder gedaald dan verwacht (van 15 naar 11,1), maar de deelindex van de vooruitzichten steeg van -13,4 naar -3,6 punten (-11 verwacht). Het is de vijfde maand op rij dat deze deelindex is gestegen. Cijfers over de bouwuitgaven in de eurozone in januari vielen iets tegen (-1,4%), waarbij wel moet worden opgemerkt dat het cijfer over december werd bijgesteld van -0,4% naar +1,1%. 

Europese beurzen sluiten hoger

De DAX-index sloot onder aanvoering van autofabrikanten 1,1% hoger en was daarmee de best presterende Europese beurs. De AEX-index leverde aan het einde van de handelsdag de winst bijna helemaal in en eindigde nog net 0,08% hoger. Het was daarmee de slechtst presterende beurs in Europa. Op de obligatiemarkt steeg de Duitse 10-jaarsrente met 1 basispuntje naar 0,10% en daalden risicopremies op bedrijfsobligaties nog wat verder richting het laagste niveau sinds september vorig jaar. Beleggers zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Fed vanavond. De ‘risk-on’ stemming op de Europese beurzen houdt vooralsnog aan ondanks alle onzekerheden, waaronder de brexit. Ik vrees dat ik hier binnenkort toch weer over moet berichten. Vooralsnog maken beleggers zich niet zo heel druk. De FTSE 100-index steeg gisteren met 0,34% en staat dit jaar toch ook al krap 9% in de plus. 

Wall Street blijft dicht bij huis...

Op Wall Street kreeg de stemming een tikje door berichten over iets minder soepel verlopende handelsgesprekken tussen de VS en China. Hierdoor lijkt de kans op een spoedig akkoord wat minder groot, al is de berichtgeving niet helemaal eenduidig. Dat neemt niet weg dat na een hogere opening de koersen richting de slotbel in de min doken. Het sentiment werd ook wat gedrukt door iets tegenvallende cijfers over de fabrieksorders in januari (+0,1% tegenover +0,3% verwacht) en de orders voor duurzame goederen (+0,3% tegenover +0,4% verwacht). Anderzijds sterkt dit de gedachte dat de Fed de rente niet snel verder hoeft op te trekken. De S&P 500-index sloot vrijwel onveranderd en de Dow Jones-index verloor 0,1%. De Nasdaq-index boekte nog wel een winst van 0,12%. 

... in afwachting van de Fed 

De dollar werd iets zwakker tegenover de euro op 1,135 en de 10-jaarsrente steeg met 1 basispunt naar 2,61%. In aanloop naar het rentebesluit van de Fed werden geen grote posities ingenomen. We verwachten dat het beleidscomité van de centrale bank vanavond de beleidsrente ongewijzigd laat, en zijn vooral benieuwd naar de 'dot plot' (de renteverwachtingen van de individuele bestuursleden) en de toelichting door Fed-voorzitter Jerome Powell. We houden rekening met nog één renteverhoging later dit jaar.

Aziatische beleggers houden kruit droog

In Azië houden beleggers hun kruit vanmorgen ook nog even droog. Bij lager dan gemiddelde omzetten zijn de koersuitslagen klein. De Nikkei-index is in Tokio 0,2% hoger gesloten en in Seoel sloot de Kospi-index zojuist vrijwel onveranderd. De Hang Seng-index in Hongkong maakt even een pas op de plaats en staat 0,3% lager. De beurs van Shanghai sloot onveranderd. De stemming is dus afwachtend, wat goed te begrijpen is. Alle aandacht is gevestigd op de Fed, die in januari de aanzet gaf voor de rally op de wereldwijde aandelenmarkten door de voet van de rem te halen en de geldkraan niet verder dicht te draaien. Voor een verdere stijging is een bevestiging van hun 'dovish' beleid nodig. Op basis van recente cijfers zou dit het meest aannemelijke scenario zijn. Van oververhitting van de Amerikaanse economie is geen sprake.

Iets lagere opening Europa verwacht

De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment nipt hoger. Door de wat teruggevallen koersen op Wall Street gisteravond verwachten we een iets lagere opening van de Europese beurzen.     

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere (producentenprijs)inflatiecijfers uit Duitsland en het VK. Om 19 uur onze tijd wordt het rentebesluit van de Fed bekendgemaakt, gevolgd door een toelichting. In Europa kunnen we hier dus vandaag nog niet op reageren. Grote koersbewegingen verwacht ik daarom ook niet. En oh ja, vergeet niet te stemmen! Veel wijsheid en tot morgen.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,22 op AEX 10,1 5,52 5,54 +0,36 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 450,84 op AEX 5,0 11,16 11,18 +0,18 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 616,6 op AEX 9,8 5,68 5,70 -1,04 % Koop Sprinter
Sprinter Short 672,0 op AEX 4,5 12,43 12,44 -0,48 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 20 maart 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.