Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Draai in beleid centrale bank VS is echte ‘game-changer’

donderdag 21 maart 2019

Yes! Eindelijk lente. Het wordt vandaag mooi weer en Nederland is gestegen naar de vijfde plaats op de ranglijst van gelukkigste landen! We hebben nog nooit zo hoog gestaan en moeten alleen een paar Scandinavische landen voor laten gaan. Hoeveel beter gaat het worden? Daar zal de uitslag van de provinciale statenverkiezingen waarschijnlijk niets aan veranderen.

Fed houdt beleidsrente rest van 2019 ongewijzigd…

Ook voor beleggers zijn de vooruitzichten na gisteren prima. En ook zij kunnen zich afvragen hoeveel beter het gaat worden. De Amerikaanse centrale bank (de ‘Fed’) heeft gisteren, zoals verwacht, de beleidsrente ongemoeid gelaten. Die blijft tussen 2,25% en 2,50%. Ook heeft de Fed aangegeven, de rente dit jaar niet meer te zullen verhogen. Ook zal zij het tempo vertragen, waarin de balans van de centrale bank wordt verkleind. In september stopt zij daar zelfs helemaal mee. 

… en houdt de geldkraan voorlopig open 

Voor 2020 wordt door de verschillende Fed-bestuursleden nog wel één renteverhoging verwacht, maar dat is nog ver weg. Het besluit van de Fed en de toelichting erop is veel 'duifachtiger' (pro groeistimulering) dan verwacht en betekent dat de geldkraan voorlopig nog wel open zal blijven staan. Of, deftiger gezegd, dat de liquiditeit op de financiële markten ruim aanwezig blijft. En dat legt als het ware een bodem onder de koersen van risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen, waarbij de ‘zoektocht naar rendement’ (naar beleggingen die relatief veel dividend of rente opleveren) zal doorgaan en de waarderingen, zoals de koerswinstverhouding, verder omhoog zullen gaan. 

In korte tijd twee Fed-renteverhogingen van tafel

Afgaand op de koersen, prijst de markt nu een bijna 50% grote kans in op een Amerikaanse renteverlaging dit jaar. Dat zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren maar het geeft wel aan hoe sterk het beleid van de Fed en van andere centrale banken is veranderd. In december gaf de puntenwolkgrafiek met renteverwachtingen van de Fed-bestuursleden (de 'dot-plot') nog twee renteverhogingen aan voor dit jaar, die zijn nu dus van tafel. 

Alle reden voor afwachtende houding

De redenen die Fed-voorzitter Jerome Powell gisteren gaf voor het gematigde beleid, waren - zoals verwacht - de afnemende groei van de wereldeconomie en de specifieke problemen in en met China (lees: de handelsoorlog) en Europa. De Amerikaanse centrale bank heeft haar economische-groeiverwachting voor de VS voor dit jaar verlaagd naar 2,1%. Ook ziet zij weinig inflatiedruk: voor dit jaar verwacht de Fed een inflatie van 1,8% en voor volgend jaar van 2%. Alle reden dus voor de Fed-bestuurders om een afwachtende houding aan te nemen.

Koersen op Wall Street schieten omhoog, tot uitspraken Trump over China

In reactie op het onverwacht milde verhaal van de Fed zagen we gisteravond even na zeven uur ’s avonds onze tijd de bekende pavlovreactie op Wall Street. De aandelenkoersen schoten omhoog, van verlies naar winst en de marktrentes op Amerikaanse staatsobligaties doken omlaag, terwijl de dollar verzwakte. Het vooruitzicht van gematigde economische groei, lage inflatie en een afwachtende centrale bank is een sprookjesachtig scenario voor beleggers, ook wel ‘Goudlokje-scenario’ genoemd. Toch sloop er tegen het einde van de handelsdag wat twijfel in de markt. Dat kwam mede door opmerkingen van president Trump, die aangaf dat de importheffingen op Chinese goederen van kracht blijven, zolang er geen akkoord is. Ook zal China zich daarna aan de gemaakte afspraken moeten houden. 

Bankaandelen verliezen, energieaandelen winnen

Na de korte opleving sloot de S&P 500-index uiteindelijk toch met verlies (-0,3%). Vooral aandelen uit de sector financiële waarden (-2,1%) hadden last van de sterk dalende kapitaalmarktrente. Dit houdt namelijk lagere rentemarges in voor de banken. Voor ons komt dit niet als een verrassing. Juist omdat ook wij een hooguit gematigde rentestijging verwachtten, hadden wij eerder dit jaar de weging van financiële waarden in de tactische assetallocatie van onze beleggingsstrategieën verlaagd naar neutraal niveau. Oliegerelateerde aandelen (+0,9%) stegen in reactie op de olieprijs, die steeg na de bekendmaking van onverwacht lagere Amerikaanse olievoorraden. De prijs van een vat ruwe Brentolie steeg ruim 1% naar $68,50. De Nasdaq sloot 0,1% hoger en de Dow Jones Industrial Average-index verloor 0,6%. 

Beleidsdraai Fed is echte ‘game-changer’

De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde 8 basispunten naar 2,52%, het laagste niveau sinds januari 2018. De 180 graden draai in het beleid van de Fed sinds december is een echte 'game-changer'. De dollar is inmiddels verzwakt naar 1,1425 (EUR/USD) tegenover de euro. Goed nieuws voor Amerikaanse export bedrijven, minder goed nieuws voor Europese export bedrijven. Voor beleggingen uit de opkomende markten zijn een zwakkere dollar en lagere Amerikaanse kapitaalmarktrentes helemaal gunstig. We hanteren in onze beleggingsstrategieën dan ook een ‘overweging’ voor zowel aandelen als obligaties uit opkomende markten.

Stoxx Europe 600-index: -0,9%; alle aandelen-sectorindices op verlies

In afwachting van het rentebesluit van de Fed, dat pas na het sluiten van de Europese beurzen bekend werd gemaakt, heerste er een negatieve stemming in Europa. Winstwaarschuwingen van onder andere de Zwitserse bank UBS (-2%) en de Duitse autobouwer BMW (-5%) drukten het sentiment. De Duitse hoofdindex Xetra DAX verloor 1,6%, mede door het koersverlies van Bayer (-9,6%), een reactie op een verloren rechtszaak in de VS over onkruidbestrijdingsmiddel Round Up, dat kankerverwekkend zou zijn. De Stoxx Europe 600-index boekte een verlies van 0,9%. Alle aandelensectoren verloren gisteren terrein in Europa. 

Verdeeld beeld Aziatische beurzen

Vanwege de viering van een nationale feestdag zijn de beurzen in Tokio vandaag gesloten. Op de andere Aziatische beurzen wordt wel druk gehandeld en is het beeld gemengd. De Chinese yuan staat op de hoogste koers tegenover de dollar sinds juli vorig jaar (6,686 USD/CNY). De Hang Seng-index in Hongkong koerst op het moment van schrijven 0,2% lager maar de beursindex in Shanghai wint 0,8% en de beurs van Shenzhen doet het met een winst van 1,3% nog iets beter. De Kospi-index in Seoel is 0,4% hoger gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment wel iets lager, toch verwacht ik een vlakke tot iets hogere opening van de Europese beurzen.     

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Nederlandse werkloosheidcijfers. Ik zie net op mijn beeldscherm dat de werkloosheid in februari is gedaald van 3,6% naar 3,4%, het laagste niveaus sinds ten minste 2003. Tegelijkertijd is de index van het Nederlandse consumentenvertrouwen deze maand gedaald van -2 naar -4 punten. Een sterke arbeidsmarkt alleen is niet goed genoeg om het vertrouwen op te krikken. Verder zijn de Nederlandse huizenprijzen in februari met gemiddeld 0,1% gedaald ten opzichte van januari. Zou dit een verklaring voor het lagere vertrouwen kunnen zijn? Op jaarbasis is er nog wel een stijging van 7,5%, wel minder dan de plus van 8,7% in januari. Verder verwachten we vandaag winkelomzetcijfers uit het Verenigd Koninkrijk en het rentebesluit van de Bank of England. Ook die zal naar verwachting de beleidsrente ongewijzigd laten en de ontwikkelingen rond de brexit willen afwachten. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere de wekelijkse ww-aanvragen en de samengestelde index van voorlopende indicatoren.   

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3301,68 op EURO STOXX 50 9,7 3,78 3,80 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2925,11 op EURO STOXX 50 4,9 7,54 7,56 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 4001,95 op EURO STOXX 50 10,6 3,44 3,46 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4246,09 op EURO STOXX 50 6,2 5,93 5,95 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 21 maart 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.