Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​​Omgekeerde rentestructuur krijgt veel aandacht maar is geen betrouwbare recessie-indicator

dinsdag 26 maart 2019

Goedemorgen. Meestal wordt de soep niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend. En misschien is dat ook deze keer weer het geval. Zoals gisteren gemeld, viel de Duitse inkoopmanagersindex in maart behoorlijk terug en kwam deze lager uit dan de verwachting van analisten. Maar gisteren was er toch een lichtpuntje.

Teken van herstel Duits ondernemersvertrouwen

De barometer van het Duitse ondernemersvertrouwen, de Ifo-index, is deze maand gestegen en iets hoger uitgekomen dan de analistenverwachting. De deelindex van het huidige klimaat is gestegen van 103,6 naar 103,8 (102,9 verwacht). Maar - nog belangrijker - de deelindex van de vooruitzichten steeg van 94 naar 95,6 punten (94 verwacht). De samengestelde Ifo-index steeg hierdoor van 98,7 naar 99,6 punten (98,5 verwacht). Het is de eerste stijging na zes maanden van steeds lagere niveaus. Dit wijst op een voorzichtig herstel van de Duitse economie en geeft dus een positiever signaal dan de inkoopmanagersindex, die vooral lager uitkwam vanwege de productiesector. 

Winst in Frankfurt verdampt weer

In reactie hierop herstelden gisterochtend de Europese aandelenkoersen, na een lagere opening. Sommige indices, waaronder de Duitse DAX en de Italiaanse MIB, stonden zelfs even op winst. Tegelijkertijd liepen op de obligatiemarkt de rentes op staatsobligaties wat op. Helaas daalden de aandelenkoersen in Europa weer, nadat op Wall Street 's middags vlak na de opening de aandelenkoersen de weg omlaag insloegen. Het sentiment werd verder gedrukt door de voortdurende onzekerheid rond de brexit waar de politieke situatie in Londen met het uur chaotischer lijkt te worden. De Stoxx Europe 600-index eindigde 0,5% lager. De Duitse tienjaarsrente, de ‘Bund’, ging nog 1 basispuntje omlaag naar -0,03%.    

Omgekeerde rentestructuur krijgt veel aandacht…

Sinds afgelopen vrijdag is er weer veel aandacht voor de ‘inverse yieldcurve’ (omgekeerde rentestructuur: korte rente hoger dan de lange) in de VS, waar de 10-jaarsrente onder de 3-maandsrente is gedoken. En omdat in het recente verleden een recessie altijd vooraf is gegaan aan zo’n situatie, krijgt dit verschijnsel veel aandacht in de media. De meest gestelde vraag is nu dan ook: is een recessie aanstaande? Misschien goed om toch weer even wat nuance aan te brengen, hoewel sommige beleggers daar weinig gevoel voor hebben. Een inverse yieldcurve is namelijk in het verleden níet altijd gevolgd door een recessie. En sowieso zit er gemiddeld nogal wat tijd tussen een inverse yieldcurve en een recessie. Laten we even terug gaan in de recente geschiedenis.

… maar is niet altijd betrouwbare voorspeller

In februari 2006 werd de uitkomst van de Amerikaanse 10-jaarsrente minus de 3-maandsrente negatief. De meest recente recessie in de VS begon echter pas in december 2007, bijna twee jaar later. Belangrijker voor beleggers is, dat de S&P 500-index in de periode van februari 2006 tot juli 2007 (dus nog bijna anderhalf jaar) steeg van 1290 punten naar 1534 punten, een stijging van bijna 19%. Met andere woorden: als een recessie nu ook nog even op zich laat wachten, wat op dit moment het meest realistische scenario lijkt, kunnen de aandelenmarkten best nog wat verder oplopen.

Amerikaanse rentes nu geen goeie recessievoorspeller

Het gematigde ('dovish', dus stimulerende) beleid van de centrale banken op dit moment is hierbij een belangrijke steun. Bovendien wordt het rentebeeld in de VS sterk beïnvloed door groeivertragingen daarbuiten en het rentebeleid van onder andere de centrale banken in de eurozone en Japan. Die factoren geven extra neerwaartse druk op de Amerikaanse obligatierentes. Mede hierdoor is de Amerikaanse rentecurve vertekend en naar onze mening op dit moment geen goede recessievoorspeller. Andere indicatoren, zoals de arbeidsmarkt en huizenmarkt, zijn minstens zo belangrijk en wijzen op dit moment niet op een sterke verslechtering van de Amerikaanse economie.   

Lichte daling regionale economische indicatoren VS

Dit betekend niet dat alle cijfers uit de VS meevallen. Gisteren werd bekend dat de activiteitenindex van de regio rond Chicago is gedaald naar -0,29 punten (al werd -0,38 verwacht en is de stand van vorige maand bijgesteld van -0,43 naar -0,25). De activiteitenindex van de regio rond Dallas is gedaald van 13,1 naar 8,3 punten (8,9 verwacht). Beide cijfers zijn dus iets verslechterd maar niet heel dramatisch. Het had in ieder geval weinig invloed op de stemming op Wall Street.

10- minus 2-jaarsrente VS geeft geen recessiesignaal

Alle belangrijke aandelenindices bewogen nauwelijks. De S&P 500-index sloot 0,1% lager, net als de Nasdaq. De Dow Jones Industrial boekte een winstje van 0,1%. Op de obligatiemarkt daalde de 10-jaarsrente nog iets verder naar 2,40%, de 2-jaarsrente daalde nog iets sterker met 8 basispunten naar 2,24%. Het verschil tussen de 2- en 10-jaarsrente, ook een veel gebruikte recessie indicator, is dus nog steeds positief en geeft geen recessiesignaal.   

Japan maakt flink deel (2%) van verlies van gisteren (3%) weer goed

Na het 3%-verlies van gisteren is de Nikkei-index in Tokio zojuist ruim 2% hoger gesloten. Ook de meeste andere Aziatische beurzen kleuren vanochtend groen. Beleggers lijken weer een beetje bij zinnen te komen. De Kospi-index in Seoel is 0,2% hoger gesloten. De Chinese beurzen staan nog wel op verlies. De Hang Seng-index in Hongkong staat op het moment van schrijven 0,1% lager en de beurs van Shanghai staat op een verlies van 1,4%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment licht hoger. We verwachten dan ook een iets hogere opening van de Europese beurzen.   

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere definitieve Nederlandse en Franse economische-groeicijfers over het vierde kwartaal van 2018. Oud nieuws wat mij betreft. Interessanter zijn de huizenmarktcijfers uit de VS van februari, die vanmiddag worden gepubliceerd. We krijgen cijfers over de aanvragen van bouwvergunningen (-0,9% verwacht), in aanbouw genomen woningen (-1,6% verwacht) en de ontwikkeling van de huizenprijzen. Die laatste zijn cijfers van januari. Verder krijgen we ook nog de consumentenvertrouwensindex van researchinstituut The Conference Board. Hier wordt een stijging van 131,4 naar 132,5 punten verwacht.

Een mooie dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 3350,0 op EURO STOXX 50 10,4 3,43 3,45 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2837,29 op EURO STOXX 50 4,7 7,60 7,62 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3907,61 op EURO STOXX 50 10,9 3,27 3,29 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 4110,0 op EURO STOXX 50 5,5 6,50 6,52 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 26 maart 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.