Author

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Prima eerste kwartaal voor aandelen én obligaties

vrijdag 29 maart 2019

Goedemorgen. Het is alweer de laatste handelsdag van het kwartaal en we zijn op weg naar het beste kwartaal voor wereldwijde aandelen sinds het eerste kwartaal van 2015! Een mooi herstel na het slechtste kwartaal sinds het vierde kwartaal van 2008. Vrijwel alle beleggingscategorieën staan dit jaar op fraaie winsten, ook obligaties met dank aan de centrale banken. Prettig nieuws voor beleggers en maar weer eens een bevestiging dat uitstappen als het spannend wordt meestal geen goede beslissing is. 

ECB tempert enthousiasme over depositorente

Het was gisteren een gemengde dag op de Europese beurzen met wat minnen en plussen. Veel bankaandelen leverden een deel van de winst van woensdag weer in na uitlatingen van ECB-bestuurders. Het blijkt nog helemaal niet zeker of er wel compensatie gaat komen voor de boeterente die nu wordt gerekend aan banken voor het aanhouden van overtollig kasgeld. Aandelen uit de sector financiële waarden sloten gemiddeld 0,76% lager en eindigden maar net boven nutsbedrijven (-0,84%) die helemaal onderaan stonden. Bedrijven uit de sector gezondheidszorg deden het een stuk beter met een winst van gemiddeld 0,92%. De Stoxx Europe 600 index boekte een klein verlies van -0,12%.

Gemengde macro-economische cijfers

Vanaf het macro-economisch front waren er gemengde berichten. De geldgroei in de eurozone (M3) bedroeg in februari 4,3% (+3,9% verwacht), maar het economisch sentiment is deze maand iets gedaald van 106,2 naar 105,5 punten (105,9 verwacht). Verder is de inflatie in Duitsland deze maand met 0,5% gestegen ten opzichte van februari, iets minder dan de verwachte +0,6%. Op jaarbasis bedroeg de stijging 1,4% (+1,6% verwacht). Met deze cijfers kan de ECB voorlopig nog een heel ruim monetair beleid voeren. Op de obligatiemarkt lijkt het weer iets rustiger te worden. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 1 basispuntje naar -0,07%. De euro sloot vrijwel onveranderd op 1,124 tegenover de dollar.

Handelsbesprekingen voortgezet in Beijing

Amerikaanse beleggers reageerden gisteren lauw op het bericht van de economische adviseur van president Trump, Larry Kudlow, dat de onderhandelingen met China over een handelsakkoord nog wel eens weken of zelfs maanden kunnen duren. Tegelijkertijd heerste er optimisme over een deal nu er in Beijing verder wordt onderhandeld en de importheffingen op Chinese goederen mogelijk worden opgeheven. Tegenvallende groeicijfers over het vierde kwartaal konden de stemming ook niet drukken. De Amerikaanse economie is in het laatste kwartaal van 2018 met 2,2% gegroeid, minder dan de eerdere schatting van +2,6% en iets lager dan de verwachte +2,3%. Hierdoor is de groei over heel 2018 net iets lager (+2,9%) uitgekomen dan de door president Trump 'beloofde' 3%, al is dit natuurlijk wel een stuk hoger dan in de meeste andere ontwikkelde markten.

Cyclische aandelen aan kop in S&P 500

Bij een 20% lager dan gemiddelde omzet sloot de S&P 500-index 0,36% hoger, onder aanvoering van cyclische aandelen. De angst voor een sterke groeivertraging lijkt weer wat naar de achtergrond verschoven. En dat lijkt ons terecht. Aandelen uit de sector basismaterialen boekten een winst van gemiddeld 0,95% en stonden bovenaan. Nutsbedrijven sloten gemiddeld 1,25% lager, mede doordat rentes weer iets opliepen. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 3 basispunten naar 2,39%. De sterke daling van de rentes is naar onze mening wat overdreven omdat we geen recessie verwachten. Rentes zullen naar verwachting dan ook weer iets  opveren.

Chinese beleggers zijn hoopvol

De stemming op de Aziatische beurzen is ook op de laatste handelsdag van het kwartaal best opgewekt. Er is hoop op een positieve uitkomst van het handelsoverleg in Beijing dat vandaag wordt voortgezet. In reactie schieten de aandelenkoersen op de  beurzen op het vasteland van China omhoog. Zowel de beurs van Shanghai als die van Shenzhen staat ruim 3% hoger. De Hang Seng-index noteert in Hongkong 1% hoger. De Nikkei-index is in Tokio 0,8% hoger gesloten en de Kospi-index boekte in Seoel een winst van 0,6%. 

Rally hoeft nog niet voorbij te zijn

Al met al een mooi einde van een heel goed eerste kwartaal. Met iets betere macrocijfers en centrale banken die de voet van het rempedaal houden hoeft er zeker geen einde te komen aan de rally op de aandelenbeurzen. Het sentiment is zeker niet euforisch, maar eerder angstig te noemen. En dat zou bij deze lage rentes zomaar eens kunnen omslaan in de angst om de boot te missen…  

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse winkelverkoopcijfers van februari en Franse inflatiecijfers van maart. Verder verwachten we winkelverkoopcijfers en definitieve groeicijfers over het vierde kwartaal uit Spanje. Uit Duitsland krijgen we werkgelegenheidscijfers. Om elf uur worden Italiaanse inflatiecijfers van maart bekendgemaakt. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere inflatiecijfers van januari en cijfers over de inkomsten en uitgaven van Amerikanen. Ook wordt de inkoopmanagersindex van Chicago bekendgemaakt (verwachting 61 punten) en de consumentenvertrouwensindex van de universiteit van Michigan. 

Alvast een heel goed weekend en tot maandag!

Products Long

Name Leverage Bid Ask % Day Watchlist Trade
Sprinter Long 3520,0 op EURO STOXX 50 9,8 3,84 3,86 -11,09 % Aankopen
Sprinter BEST Long 3014,61 op EURO STOXX 50 4,8 7,89 7,91 -5,73 % Aankopen

Products Short

Name Leverage Bid Ask % Day Watchlist Trade
Sprinter Short 4060,0 op EURO STOXX 50 9,7 3,89 3,91 +14,04 % Aankopen
Sprinter BEST Short 4338,27 op EURO STOXX 50 6,7 5,62 5,64 +9,11 % Aankopen

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 29 maart 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.