Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Nieuwe recordstand wereld-aandelenindex

maandag 1 april 2019

Goedemorgen. Ik kan natuurlijk beginnen met een paar flauwe grappen, het is tenslotte alweer 1 april, maar dat laat ik deze keer maar even voor wat het is. Er gebeurt in de wereld immers al genoeg waarvan je je kunt afvragen of het misschien een grap is…

Brexit lijkt niet te ontwarren knoop

Zo wordt er vandaag in het Britse Lagerhuis opnieuw (niet-bindend) gestemd over mogelijke brexitopties, terwijl de klok steeds verder tikt en er steeds minder tijd rest om een alternatief te vinden voor een onordelijke brexit (zonder overgangsregeling). Er is voor buitenstaanders nauwelijks meer een touw aan vast te knopen. Gelukkig is er ook nog ander nieuws.

Azië: aandelen hoger door lage rentes en hoop op akkoord

Vrijdag had ik het hier al over een scenario waarbij de lage rente en meevallende macro-economische cijfers een extra impuls zouden kunnen geven aan de aandelenrally. En dat is precies wat er vanochtend op de Aziatische beurzen aan de hand is. De stemming is opperbest. De handelsbesprekingen tussen de VS en China lijken voorspoedig te verlopen. Woensdag komt Lui He, de Chinese vicepremier en vertrouweling van president Xi Jinping naar Washington om verder te praten.

Chinese inkoopmanagersindices: productiesector trekt aan

De stemming krijgt verder steun van beter dan verwachte inkoopmanagersindices uit China. Gisteren kwam de officiële inkoopmanagersindex van maart uit op 54 punten, een mooie stijging ten opzichte van de 52,4 van vorige maand. Zowel de deelindex van de dienstensector (54,8) als die van de productiesector (50,5) is sterker gestegen dan verwacht. Voor de productiesector was het zelfs de grootste stijging sinds 2012. Zowel de sub-deelindex voor nieuwe orders als van nieuwe exportorders steeg naar het hoogste niveau in zes maanden.

Succes Chinese stimulering ook goed voor andere economieën…

De eerstekwartaalcijfers worden weliswaar vertekend door de viering van Chinees Nieuwjaar, maar deze cijfers wijzen duidelijk op een herstel van de Chinese economie. En dat is erg positief voor de wereldeconomie. De stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid en de Chinese centrale bank beginnen vruchten af te werpen. We verwachten dat we hiervan ook positieve effecten gaan zien in Europa. Vandaag wordt het optimisme in Azië nog eens versterkt door een hoger dan verwachte stand van de inkoopmanagersindex van de productiesector van niet-overheidsinstituut Caixin: 50,8 tegenover 50 verwacht. Ook de Japanse inkoopmanagersindex van maart liet een stijging zien (van 48,9 naar 49,2).

… en zet aandelenkoersen in hele regio Asia Pacific hoger

In reactie staan de koersen op vrijwel alle beurzen in Azië hoger. De Nikkei-index in Tokio wint 1,5% en de Hang Seng-index in Hongkong staat 1,6% hoger. De beurs van Shanghai noteert zelfs een winst van 2,4% en die in Shenzhen boekt op het moment van schrijven een winst van 3,3%. Een mooie start van het nieuwe kwartaal. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op dit moment iets meer dan 0,5%  hoger. We verwachten dan ook een hogere opening van de Europese beurzen aan het begin van de nieuwe beursweek.   Stoxx Europe 600-index: +12,3% in 1e kwartaal

En daarmee komt er een positief vervolg voor de winsten die we afgelopen vrijdag op de meeste Europese beurzen zagen. Het wegstemmen, voor de derde keer, van de brexitdeal van de Britse premier Theresa May was vrijdag maar kortstondig aanleiding voor een dipje in de koersgrafieken. Optimisme over een handelsakkoord tussen de VS en China en beter dan verwachte Duitse winkelomzetcijfers zorgden voor optimisme. De Stoxx Europe 600-index sloot het kwartaal af met een dagwinst van 0,6% en eindigde 12,3% hoger dan op 31 december. De Londense hoofdindex FTSE 100 sloot 0,6% hoger en de AEX index pluste 1%. Op de obligatiemarkt lijkt de rust weer wat teruggekeerd. De Duitse tienjaarsrente, de ‘Bund’, sloot onveranderd op 0,07% en de euro bleek onveranderd 1,122 Amerikaanse dollars waard. Na de meevallende macrocijfers uit China zou de rente wel weer eens wat kunnen opveren.   Op basis van inflatie hoeft Fed de rente niet te verhogen

Op Wall Street werd vrijdag de beursintroductie van taxi-app Lyft, een concurrent van Uber, goed ontvangen. Beleggers stuwden het aandeel bij de introductie bijna 9% hoger dan de introductiekoers. Dat is een duidelijk teken van positivisme onder beleggers, ondanks iets tegenvallende cijfers over het gemiddelde persoonlijke inkomen van Amerikanen in januari (+0,2% tegenover +0,3% verwacht) en de uitgaven (+0,1% tegenover +0,3% verwacht). Ook de inflatiecijfers van januari waren iets lager dan verwacht. De kerninflatie was in januari 0,1% op maandbasis (+0,2% verwacht). Maar op jaarbasis bedroeg die 1,8% (1,9% verwacht). Op basis van deze cijfers hoeft de Fed de beleidsrente niet verder op te trekken, wat gunstig is voor de waardering van risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen.

Beleggers beloond voor risico: nieuwe recordstand wereld-aandelenindex

De vertrouwensindex van de Universiteit van Michigan is vorige maand onverwacht gestegen van 97,8 naar 98,4 punten. Dit zou een gunstig voorteken moeten zijn voor de consumentenbestedingen. De breed samengestelde S&P 500-index eindigde vrijdag in New York 0,7% hoger, de Nasdaq sloot 0,8% hoger. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg 1 basispuntje naar 2,41%. De wereld-aandelenindex MSCI All Country World Index (net total return in euro's) vormde vrijdag een nieuwe all-time high. Zo zie je maar weer dat aandelen ondanks, of misschien wel dankzij, alle zorgen die er zijn, toch mooie rendementen kunnen boeken. Dat is wat je noemt ‘risicopremie oogsten'.   Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere inkoopmanagersindices uit Nederland, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en de eurozone als geheel. Ook krijgen we werkloosheids- en inflatiecijfers uit de eurozone. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere winkelomzetcijfers en inkoopmanagersindices.

Een mooie week!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3103,77 op EURO STOXX 50 9,5 3,62 3,64 +0,83 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2742,57 op EURO STOXX 50 4,8 7,19 7,21 +0,56 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3837,84 op EURO STOXX 50 8,8 3,92 3,94 -1,01 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3770,0 op EURO STOXX 50 7,9 4,35 4,37 -0,46 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 1 april 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.