Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​‘Risk-on’-stemming op de beurzen zorgt voor sterk begin tweede kwartaal

dinsdag 2 april 2019

Goedemorgen. Een prima start van het nieuwe kwartaal! Aangemoedigd door beter dan verwachte cijfers uit China en de hoop op een spoedig handelsakkoord tussen de VS en China, stuwden beleggers de Europese aandelenbeurzen gisteren verder omhoog.

Tegenwind voor Europese productiesector 

Macrocijfers uit de eurozone gaven een gemengd beeld. De Nederlandse inkoopmanagersindex van de productiesector is in maart minder gedaald dan verwacht (van 52,7 naar 52,5). Analisten verwachtten een daling naar 51,9 punten. Verrassend sterk daarentegen was de stijging in Spanje. Daar ging de index omhoog van 49,9 naar 50,9 punten (49,7 verwacht). Iets minder waren de inkoopmanagersindices uit Frankrijk (49,7) en Duitsland (44,1), die onder de verwachting van analisten uitkwamen. De definitieve stand van de inkoopmanagersindex van de productiesector in de eurozone kwam uit op 47,5, iets lager dan een eerdere schatting van 47,6 punten. Dit wijst op een afname van het economisch momentum in de productiesector en bevestigt het beeld dat vooral de exportgerichte maakindustrie in de eurozone in het eerste kwartaal last heeft gehad van tegenwind. 

Lagere inflatie dan verwacht in eurozone

De dienstensector heeft tot nu toe beter gedraaid. Dit zien we ook terug op de arbeidsmarkt, die er goed voor staat. De werkloosheid is in februari blijven staan op 7,8%. Verder is de inflatie in maart iets verder afgenomen dan verwacht. De stijging van de kerninflatie, de prijzen exclusief de volatiele voedings- en energieprijzen, bedroeg vorige maand slechts 0,8% ten opzichte van februari en 1,4% ten opzichte van maart vorig jaar. Beide waren 0,1% lager dan verwacht. Volgens de economen van het economisch bureau van ING heeft dit vooral te maken met de Paasvakantie. Die viel vorig jaar al eind maart. Voor april wordt dan ook een iets sterkere stijging van de inflatie verwacht. Toch zal de ECB eerder bezorgd zijn over afnemende dan aantrekkende inflatie.

Fraaie winsten op Europese beurzen

Bij beleggers lijkt de recessieangst nog wat verder naar de achtergrond verdwenen. Het glas is weer halfvol. De stemming op de Europese beurzen werd gesteund door beter dan verwachte cijfers uit de VS. Hierover later meer. Alle Europese aandelenbeurzen sloten met mooie winsten. De Stoxx Europe 600-index sloot 1,2% hoger onder aanvoering van aandelen uit de sector basismaterialen (+2,05%) die profiteren van het groeiherstel in China. Aandelen uit de financiële sector (+1,75%), waaronder banken, profiteerden van iets hogere rentes. Nutsbedrijven (-0,53%) hadden daar juist last van en ook andere defensieve aandelensector presteerden minder goed. Het was een heuse 'risk-on'-dag. Risicopremies op bedrijfsobligaties doken omlaag en de Duitse 10-jaarsrente steeg met 4 basispunten naar -0,03%. De euro werd iets zwakker op 1,121 tegenover de dollar.

Sterker dan verwachte stijging inkoopmanagersindex VS…

Zoals gezegd kregen we gisteren uit de VS beter dan verwachte cijfers. De inkoopmanagersindex van de productiesector (de ‘ISM Manufacturing’) is in maart opgeveerd vanaf het laagste niveau in twee jaar. De index steeg onverwacht sterk van 54,2 naar 55,3 punten (54,4 verwacht). De deelindices van nieuwe orders en werkgelegenheid lieten een mooi herstel zien. Ook zijn de bouwuitgaven in februari sterker gestegen dan verwacht (+1% tegenover -0,2% verwacht). Maar niet alle cijfers vielen mee. Cijfers over de winkelverkopen in februari kwamen lager uit dan verwacht. Een kanttekening is hier echter op zijn plaats, want de cijfers van januari werden namelijk flink opwaarts bijgesteld. Op basis van deze macrocijfers is een afwachtende houding van de Fed gerechtvaardigd. Anderzijds wijzen deze cijfers zeker niet op een aanstaande recessie. Kortom: niet te warm, niet te koud. En dat is een perfecte omgeving voor risicovolle beleggingen. 

… geeft koersen op Wall Street impuls

De S&P 500-index eindigde 1,16% hoger en staat nog maar iets meer dan 2% onder de recordstand die in september werd neergezet. Vooral bankaandelen (+2,4%) deden het gisteren goed door de oplopende rente. De Amerikaanse 10-jaarsrente schoot met maar liefst 10 basispunten omhoog naar 2,50%, de sterkste stijging in drie maanden. We verwachten dat deze nog wat verder zal oplopen na de overdreven daling in de afgelopen weken door de onterechte recessieangst. Net als in Europa hadden de defensieve aandelensectoren als nutsbedrijven (-0,7%) en vastgoed (-0,3%) juist last van de oplopende rente en de ‘risk-on’-stemming.       

Winsten in Azië lopen wat terug

Na een flink hogere opening lopen de winsten op de meeste Aziatische beurzen vanmorgen wat terug. De Nikkei-index is in Tokio onveranderd gesloten en in Hongkong koerst de Hang Seng-index 0,1% hoger. De beurzen op het vasteland van China noteren enkele tienden van procenten hoger. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht lager, maar door het positieve slot van Wall Street verwacht ik een iets hogere opening van de Europese beurzen. 

Agenda van vandaag  

Op de agenda staan vandaag wat minder cijfers dan gisteren. We moeten het doen met producentenprijsinflatiecijfers van de eurozone en cijfers over de orders voor duurzame goederen uit de VS. Voor die laatste wordt een afname van 1,8% (maand-op-maand) verwacht. 

Een mooie dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 3520,0 op EURO STOXX 50 9,8 3,84 3,86 -11,09 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3014,61 op EURO STOXX 50 4,8 7,89 7,91 -5,73 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 4060,0 op EURO STOXX 50 9,7 3,89 3,91 +14,04 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4338,27 op EURO STOXX 50 6,7 5,62 5,64 +9,11 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 2 april 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.