Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Wel of geen opwaarts vervolg?

dinsdag 2 april 2019

De eerdere neerwaartse doorbraak onder de stijgende bodemlijn kreeg vorige week geen vervolg. De opwaartse druk werd juist weer opgevoerd waarbij gisteren een test van de eerdere jaartop plaatsvond.      

Inmiddels zit het eerste kwartaal van 2019 er alweer op. Het eerste kwartaal werd gekenmerkt door een zeer krachtige opgaande beweging na de vorming van een bodem eind 2018 bij 472,20. Destijds achtte ik de kans op een krachtige herstelbeweging groot, maar had ik een beweging tot de zone 511 – 517 verwacht. De doorbraak hierboven zorgde voor een zeer krachtig opwaarts vervolg waarmee uiteindelijk het grote topvormingsproces nieuw leven werd ingeblazen. In het langetermijnbeeld is er naar mijn mening geen sprake van een nieuwe bullmarkt en acht ik de kans nog steeds groot op een verder neerwaarts vervolg. Dit scenario zal echter wel aanzienlijk meer tijd in beslag nemen door deze krachtige herstelbeweging. Het grootste deel van deze opwaartse beweging vond overigens in de maand januari plaats. Het jaar 2018 werd vooral gekenmerkt door de vorming van grote topformaties danwel topvormingsprocessen in de meeste indices. Daarbij werden ook grote toppatronen in de maandgrafieken gevormd als we kijken naar de candlesticks. Zo werd rond de drievoudige toppenzone bij de 574 in de AEX in de maandgrafiek een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover gevormd. Zolang er echter geen duidelijke neerwaartse en bevestigende vervolgbeweging plaatsvindt, mag overigens een hertest van de toppenzone bij 574 – 576,90 niet worden uitgesloten. In dat scenario is er sprake van een zeer langdurig topvormingsproces ondanks dat eind vorig jaar al de sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek werd gebroken. Dit was destijds het definitieve eindsignaal van de bijna 10 jaar durende bullmarkt. 

Bevestiging onder de meest recente bodem bij 538,70 zorgt pas voor afronding belangrijke top in de AEX 

Als we kijken naar de gemiddelden in de AEX (50-daags en 200-daags) dan zagen we dat de afstand tot het 200-daags gemiddelde eind vorig jaar was opgelopen tot ruim 15%. Deze grote afstanden zorgen veelal voor krachtige tegenreacties. Inmiddels staat de AEX ruim 20 punten boven dit gemiddelde, een beweging die we overigens ook (maar wel in een korter tijdsbestek) in de periode 2007 – 2008 zagen tijdens de krachtige herstelbeweging destijds. Ook zagen we in de afgelopen dagen een positieve crossing tussen deze gemiddelden. Dit komt doordat het 50-daags gemiddelde aanzienlijk volatieler is en de herstelbeweging inmiddels 3 maanden duurt. Het 200-daags gemiddelde is daarbij nog wel neerwaarts gericht. Om deze positieve crossing weer op te heffen moet de AEX snel en langdurig onder de 535 terecht zien te komen. Hoe nu verder in de komende tijd? Aan de bovenkant ligt als eerste weerstand de 555,55. Dit is de top van 2 weken geleden. Daarboven liggen verder nog de oude bekende 2007-top van 564, een eerdere top van 565,65 en een neerwaartse gap tussen de 568,75 en 571,30. De belangrijkste weerstand blijft de toppenzone van vorig jaar bij 574 – 576,90. Zolang er geen verdere en bevestigende verslechteringen plaatsvinden, blijft een hertest mogelijk. Ruim een week geleden werd de nieuwe (langs de bodems van 472,20 en 529,70) stijgende bodemlijn gebroken. Deze doorbraak kreeg echter geen vervolg onder de meest recente bodem destijds. Dit zorgde voor consolidatie in de AEX. Zolang de AEX niet boven de 555,55 sluit, blijft deze consolidatie in stand. We moeten dan ook alert blijven op de vorming van nieuwe toppatronen. Gisteren werd met een forse opwaartse gap tussen de 549 en 552 direct de top van 2 weken geleden weer onder druk gezet. Een sluiting van deze gap en slotkoers onder de genoemde stijgende bodemlijn (549) zou een eerste aanwijzing vormen dat een mogelijke dubbele top is gevormd. Toch zou pas meer bevestiging voor deze topvorming optreden onder de meest recente bodem van 538,70. Zolang deze bewegingen niet plaatsvinden, blijft meer opwaartse druk mogelijk. Opvallend blijft verder de negatieve divergentie in de technische indicatoren. Deze situatie is al bijna 2 maanden aanwezig. Daarbij zien we dat de AEX nog steeds hogere toppen vormt, maar zowel de MACD evenals de RSI juist lagere toppen. Dit is een duidelijk risico in de markt. Daarbij werden 2 maanden geleden nog de toppen van de afgelopen jaren in deze indicatoren getest. Kortom: de opwaartse druk is nog niet verdwenen en eerdere verslechteringen krijgen nog geen vervolg. De opwaartse ruimte lijkt beperkt, maar zolang er geen duidelijke verslechteringen plaatsvinden, blijven hogere niveaus realistisch. Blijf wel alert op toppatronen en een plotselinge en forse neerwaartse draai in de markt.

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Voorzichtige positieve signalen na zwakke periode

Liquiditeit/ rente

+

 

Centrale banken zijn meer 'dovish' geworden

Waardering

=

 

Ondanks koersherstel lager dan gemiddelde waardering aandelen

Sentiment¹

=

 

Van zeer negatief begin dit jaar naar neutraal

Technische analyse²

-

 

Topsignalen aandelen na sterke rally in eerste maanden

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief. ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie. 

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 519,78 op AEX 9,9 5,75 5,77 +0,88 % Koop Sprinter
Sprinter Long 471,0 op AEX 5,0 11,47 11,48 +0,44 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 632,03 op AEX 10,0 5,76 5,78 -1,20 % Koop Sprinter
Sprinter Short 677,0 op AEX 5,0 11,48 11,49 -0,61 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 2 april 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.