Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Banenrapport VS krikt beursstemming verder op

maandag 8 april 2019

Goedemorgen. Wat was het een mooi weekend. Schitterend weer en Ajax eindelijk weer eens bovenaan in de Eredivisie. Dat worden nog een paar spannende weken. 

Deze week Eurotop over brexit

Ondertussen gaan de onderhandelingen over de brexit aan de andere kant van het Kanaal gewoon verder. Misschien dat er deze week, tijdens een speciale Eurotop, een doorbraak kan worden geforceerd, al zou ik niet weten waarom het deze keer wel zou lukken. Beleggers zijn allang klaar met brexit en kunnen weinig meer dan heel bescheiden reageren op de laatste ‘headlines' in het nieuws. De koersbewegingen blijven beperkt.

Meevallende economische cijfers…

Beter dan verwachte cijfers over de industriële productie in Duitsland en een prima arbeidsmarktrapport uit de VS, waarover later meer, leidden afgelopen vrijdag tot een optimistische stemming op de Europese beurzen. Zorgen over de brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China lijken steeds verder af te nemen, terwijl de groeivooruitzichten voor China juist lijken te verbeteren.

… leiden tot hogere Europese aandelenkoersen

Met een winst van 0,2% eindigde de DAX-index voor het eerst sinds oktober boven de 12.000 punten. De Duitse beursgraadmeter staat nu bijna 14% hoger dan eind 2018. Ook de meeste andere Europese beurzen gingen hoger de week uit. De AEX-index sloot 0,2% hoger en de Stoxx Europe 600-index sloot met een winst van 0,1%. Aandelen uit cyclische sectoren als energie (+1,1%) en basismaterialen (+1,08%) stonden bovenaan de lijst met winnaars. Meer defensieve en rentegevoelige sectoren als vastgoed (-0,64%) en nutsbedrijven (-0,1%) stonden onderaan. Op de obligatiemarkt steeg de Duitse 10-jaarsrente met 1 basispunt naar 0,01%. Risicopremies op bedrijfsobligaties daalden nog wat verder. 

Banencijfer VS herstelt van februaridip

In de VS zijn, volgens het officiële arbeidsmarktrapport, in maart 196.000 nieuwe banen gecreëerd, meer dan de verwachte 177.000. Bovendien werd het cijfer van februari naar boven bijgesteld van 20.000 naar 33.000. Verder bleef het werkloosheidspercentage zoals verwacht staan op 3,8% en zijn de uurlonen met 0,1% toegenomen ten opzichte van februari. Op jaarbasis was er een stijging van 3,2%. Beide cijfers lagen 0,2% onder de verwachting van analisten. De cijfers duiden op een sterke en steeds krapper wordende arbeidsmarkt, terwijl de lonen niet heel sterk stijgen. Een beter rapport kun je als belegger nauwelijks wensen. 

Fed kan aan zijlijn blijven staan

De economie van de VS groeit nog steeds goed, terwijl de Fed geen haast hoeft te maken met het verhogen van de rente. Toch zit in het laatste naar onze mening wel een risico. Stel nu dat er snel een handelsakkoord komt tussen de VS en China, waar het wel naar uitziet, dan kan de groei verder aantrekken waardoor de kans op inflatie verder toeneemt. Helemaal nu de olieprijs ook weer wat verder oploopt door geopolitieke spanningen. De prijs van een vat olie van Brent-kwaliteit steeg vrijdag met ruim 1% naar $70,34, mede door de oplopende  spanningen in Libië. De oproep van President Trump aan de Fed om de beleidsrente te verlagen lijkt op dit moment dan ook geen logische. Maar ja, dat hebben we wel vaker met Trump. In reactie op het prima banenrapport uit de VS sloot de S&P 500-index vrijdag met een winst van 0,46%, de Nasdaq-index boekte een winst van 0,6%. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar 2,50% nu de inflatiedruk vanuit de lonen wat is afgenomen.

Meeste Aziatische beurzen iets lager

Op de Aziatische beurzen is de stemming vanmorgen gemengd. Mede door een iets sterkere wisselkoers van de yen is de Nikkei-index in Tokio 0,1% lager gesloten. De Kospi-index in Seoel noteert 0,15% lager. De Hang Seng-index in Hongkong staat op het moment van schrijven op een kleine winst van 0,2%. De beurzen op het vasteland van China staan lager. De beurs van Shanghai verliest 0,75% en de beurs van Shenzhen noteert 1,3% lager. De futures op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices staan rond de 0,2% lager. We verwachten dan ook een iets lagere opening van de Europese beurzen aan het begin van de nieuwe handelsweek.

Agenda van vandaag

Op de agenda staan voor vandaag onder andere Duitse handelscijfers van februari. Als we afgaan op eerdere cijfers uit februari, zullen die niet heel goed zijn. Verder krijgen we vanmiddag uit de VS cijfers over de fabrieksorders in februari en definitieve cijfers over de orders voor duurzame goederen in februari. Later deze week komen de eerste bedrijven met kwartaalcijfers. Eens kijken of ze aan de verwachtingen kunnen voldoen. 

Een mooie week!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 490,61 op AEX 9,9 5,47 5,49 -6,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 435,8 op AEX 5,0 10,95 10,97 -3,09 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 594,61 op AEX 10,4 5,20 5,22 +6,76 % Koop Sprinter
Sprinter Short 644,0 op AEX 5,0 10,96 10,97 +3,20 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 8 april 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.