Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Trump hekelt overheidssubsidies Airbus. Is Europa volgende doelwit VS?

dinsdag 9 april 2019

Goedemorgen. Misschien lag het wel aan het prachtige weer, en bleven de handelaren gisteren wat langer buiten na de lunch. Of misschien hadden ze wel een hele dag vrij genomen. Feit is dat de omzetten op de Europese beurzen gisteren zo'n twintig tot veertig procent onder het gemiddelde van de afgelopen dertig dagen lagen. 

Duitse economie trekt weer wat aan

In Amsterdam werd in verhouding het minste gehandeld. En ik moet zeggen dat er ook weinig inspirerend nieuws naar buiten kwam. De markten zijn in afwachting van nieuwe impulsen. Misschien dat de kwartaalcijfers wat nieuw elan kunnen brengen. Zoals we al verwachtten, vielen de Duitse handelscijfers van februari tegen, vergeleken met de gemiddelde verwachting van analisten. De Duitse economie lijkt in februari echt het dieptepunt te hebben gezien. Cijfers van maart wijzen op een voorzichtig herstel. Er werd dan ook lauw gereageerd op de cijfers. Verder waren er weinig cijfers die tot beweging leidden. 

Strijd in Libië jaagt olieprijs op

Het algemene beeld van de Europese beurzen was gemengd, met een paar plussen en een paar minnen. De Stoxx Europe 600-index schommelde rond het slot van vrijdag en sloot uiteindelijk 0,2% lager. Oliegerelateerde aandelen (+1%) kregen een steuntje in de rug door de verder oplopende olieprijs. Zorgen over de olieaanvoer vanuit Libië, waar wordt gevochten tussen strijdgroepen, stuwde de prijs van een vat Brentolie naar $71,10, het hoogste niveaus sinds begin november. Op zich wel te begrijpen, al moet de invloed van de Libische olieproductie niet worden overschat. 

Vastgoedaandelen reageren sterk op (verwacht) rentebeleid Fed

Net als vrijdag lagen vastgoedaandelen (-1,3%) wat onder druk. Niet zo gek, na de enorme koersstijging sinds begin dit jaar. Het is dit jaar veruit de best presterende beleggingscategorie. Vorig jaar was dat wel anders. In beide gevallen kunnen we de ‘Fed’, de Amerikaanse centrale bank, als oorzaak aanwijzen van de scherpe koersbewegingen. Vorige jaar vanwege de angst voor een sterk inflatieremmend (en dus groeivertragend) beleid, nu omdat zij de beleidsrente voorlopig juist niet meer gaat verhogen. Ziehier het effect van de beschikbaarheid van kapitaal (‘liquiditeit’) en de ‘search for yield’, de zoektocht naar beleggingen die aantrekkelijke regelmatige inkomsten opleveren. Ook op de obligatiemarkt was het gisteren bijzonder saai. De Duitse tienjaarsrente sloot onveranderd op 0,01%. De euro werd iets sterker op $1,127.

Miniem winstje voor S&P 500 (+0,1%); Dow Jones: -0,3%

Ik heb eerlijk gezegd niet gekeken naar het weer in New York, maar ook daar werd gisteren veel minder gehandeld dan normaal. Cijfers over de fabrieksorders in februari waren precies volgens de verwachting (-0,5%) net als de definitieve cijfers over de orders voor duurzame goederen (-1,6%). Ook op Wall Street was er gisteren weinig richtinggevend nieuws. Al met al een gemengd dagje, met hier en daar wat winstnemingen. Toch wist de S&P 500-index er nog een winstje van 0,1% uit te slepen. De Dow Jones Industrial Average sloot 0,3% lager mede door het koersverlies van Boeing (-4,4%) dat goed was voor bijna 113 punten koersverlies in de Dow. De Nasdaq steeg rustig verder en boekte een winst van 0,2%. Aandelen uit de sector energie profiteerden van de hogere olieprijs (+0,5%). De rentes op Amerikaanse staatsobligaties kwamen nauwelijks van hun plaats. De Amerikaanse 10-jaarsrente sloot 3 basispunten hoger op 2,52%. De aanhoudend stijgende olieprijs kan de inflatiedruk nog iets verder opvoeren, wat meestal ook tot hogere rentes leidt. 

Trump hekelt subsidies Airbus. Is Europa nu aan de beurt? 

In zijn strijd tegen oneerlijke handel heeft president Donald Trump gisteravond gedreigd om importheffingen te gaan invoeren op een aantal Europese producten zoals helikopters, wijn en kaas. Dat zou zijn als 'vergelding' voor de overheidssubsidies aan de Frans-Duits-Spaanse vliegtuigbouwer Airbus. Daar zullen Europese aandelen straks zeer waarschijnlijk negatief op reageren. In Azië maken beleggers er zich vanmorgen niet zo druk om. De meeste Aziatische beurzen staan in de plus. De Japanse Nikkei koerst op het moment van schrijven 0,1% hoger en de Kospi-index in Zuid-Korea wint 0,4%. Ook de Hang Seng-index (+0,3%) in Hongkong kleurt groen op mijn koersenscherm en de beurzen op het vasteland van China staan 0,15% tot 0,65% hoger. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht lager. Gezien de dreiging van Amerikaanse importheffingen op Europese goederen verwachten we straks een iets lagere opening van de Europese beurzen.    

Agenda van vandaag

De agenda voor vandaag is weer vrij leeg. We moeten het doen met onder andere Nederlandse productiecijfers van februari en winkelomzetcijfers uit Italië. Interessanter is de vertrouwensindex van het MKB in de VS. Er wordt verwacht dat deze NFIB-index in maart is gestegen van 101,7 naar 102 punten. Dit zou passen in het beeld van een iets aantrekkende Amerikaanse economie, na de zwakke wintermaanden. Het einde aan de gedeeltelijke sluiting van Amerikaanse overheidsdiensten en het optimisme over een handelsakkoord tussen de VS en China zouden wat vertrouwen moeten geven.

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 10498,54 op DAX 10,0 11,63 11,64 -6,21 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9360,97 op DAX 5,1 23,00 23,01 -3,28 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 12410,0 op DAX 9,9 11,68 11,69 +6,86 % Koop Sprinter
Sprinter Short 13590,0 op DAX 4,9 23,73 23,74 +3,22 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 9 april 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.