Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Britten krijgen 6 maanden uitstel brexit, maar veel onzekerheid blijft

donderdag 11 april 2019

Britten krijgen 6 maanden uitstel brexit, maar veel onzekerheid blijft

Pffff... het was een spannende pot met een redelijke uitslag: 1 - 1. Geen overwinning, maar volgende week heeft Ajax nog genoeg kans om door te gaan naar de halve finale. Veel minder spannend was de uitkomst van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB).

Geen nieuws op persconferentie ECB

Helaas was er geen nieuws over het nieuwe herfinancieringsprogramma van de ECB voor banken, dat in september van start gaat. Ook was tevergeefs gehoopt op iets meer duidelijkheid over een mogelijke compensatieregeling voor banken die last hebben van de negatieve depositorente: banken moeten betalen voor het stallen van overtollig kapitaal bij de ECB. Volgens ECB-voorzitter Mario Draghi zal de ECB dit de komende tijd verder onderzoeken. Veel woorden maar geen nieuws dus. De beleidsrente zal, zoals verwacht, voorlopig niet verhoogd worden. Het risico van een groeivertraging in de eurozone blijft aanwezig volgens de ECB. Wat ons betreft is dat ook geen nieuws. Al met al was de toelichting op het rentebesluit weinig inspirerend.

Toename industriële productie Frankrijk en Italië in februari meevaller

Toch werden de woorden van Draghi door de markt als 'dovish' (duifachtig tegenover inflatiegevaar) beschouwd. De rentes op staatsobligaties gingen iets omlaag. De Duitse tienjaarsrente, ook wel de Bund genoemd, sloot 2 basispuntjes lager op -0,03%. De euro sloot vrijwel onveranderd op $1,128. Beleggers putten gisteren wat moed uit iets beter dan verwachte industriële-productiecijfers uit Frankrijk en Italië. In beide landen was er in februari een toename van de industriële productie, terwijl door analisten werd gerekend op de afname.

Wij verlagen het aandeel ‘financials’ binnen vermogensbeheer…

De Stoxx Europe 600-index sloot gisteren met een winst van 0,3%. De meeste Europese beurzen sloten dan ook iets hoger. Vastgoedbedrijven (+1,7%) profiteerden van de iets lagere rentes terwijl aandelen uit de sector financiële waarden (-0,4%) inleverden, omdat banken en verzekeraars juist last hebben van de lagere rentes. Mede gezien het uitzicht op een langere periode met lage rentes hebben we deze week de weging van de sector financiële waarden in de assetallocatie van onze beleggingsstrategieën voor vermogensbeheer verlaagd van een neutrale positie naar onderwogen.

… en verhogen het gewicht van energieaandelen

Hiertegenover staat onze verhoging van de weging van aandelen uit de sector energie, omdat die kunnen profiteren van de gestegen olieprijs. We denken dat de olieprijs wat langer hoog zal blijven dan eerder werd aangenomen, en dat analisten hun winstverwachtingen voor oliebedrijven zullen verhogen. Gisteren steeg de prijs van een vat Brentolie met 1,6% naar $71,73. Een uitgebreide toelichting op de aanpassingen in het beleid voor de beleggingsstrategieën van ING en onze visie kun je vinden in het Maandbericht beleggen van april.      [@ SPRINTERS: GRAAG ‘MAANDBERICHT’ LINKEN NAAR https://www.ing.nl/particulier... – DANKJEWEL!]

Amerikaanse rentes lager door voorzichtige houding Fed

Ook uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, kwam geen nieuws. De bestuurders daarvan zien genoeg risico’s van groeivertraging om de beleidsrente voorlopig niet aan te passen, in ieder geval niet te verhogen. Beleggers reageerden lauw op het nieuws. Wel gingen de rentes op Amerikaanse staatsobligaties weer wat omlaag. De Amerikaanse 2-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar 2,32%, de 10-jaarsrente daalde 4 basispunten naar 2,46%.

Geen aanleiding voor renteverhoging Fed op korte termijn

De neerwaartse beweging op de rentemarkt werd versterkt door iets lager dan verwachte inflatiecijfers. De consumentenprijsinflatie in de VS is in maart zoals verwacht op 0,4% op maandbasis uitgekomen maar de kerninflatie (de inflatie exclusief de prijzen van energie en voedsel) slechts op 0,1%. Hier was +0,2% verwacht. Op jaarbasis bleek de inflatie in de VS 1,9% te zijn (+1,8% verwacht) en kwam de kerninflatie uit op 2% (2,1% verwacht). Afgezien van de stijging van energieprijzen zijn er maar weinig factoren die voor inflatiedruk zorgen in de VS, zodat de Fed geen aanleiding heeft om de beleidsrente te verhogen op korte termijn.

Kwartaalcijferseizoen is weer begonnen: eerste bedrijfsresultaten vallen mee

Onder aanvoering van vastgoedaandelen (+0,7%) boekte de S&P 500-index gisteren een winst van 0,4%. De Nasdaq steeg met 0,7%. Met een matige (maar wel positieve) economische groei, zwakke inflatie en een stimulerend beleid van de centrale banken zijn het prima omstandigheden voor risicovolle beleggingen zoals aandelen. Of de rally op de aandelenmarkt doorgaat, hangt voor een belangrijk deel af van de winstcijfers en vooruitzichten van bedrijven. Wat dat betreft is het nieuwe ‘kwartaalcijferseizoen’ in de VS redelijk goed begonnen met beter dan verwachte cijfers en vooruitzichten van onder andere Delta Air Lines. De winstgroeiverwachtingen van analisten voor het eerste kwartaal zijn vrij laag met een verwachte winstdaling van gemiddeld bijna 4%. Dit kan volgens ons gemakkelijk worden overtroffen. We zullen zien.   Brexit: 6 maanden uitstel, maar nog steeds veel onzekerheid

Gisteravond hebben de EU-leiders na een lange vergadering in Brussel besloten om de Britten maximaal een half jaar extra uitstel te geven voor de brexit. De deadline is nu verschoven naar 31 oktober. Nu moet premier Theresa May dit alleen nog even aan haar achterban zien te verkopen – en dat zal nog een hele uitdaging worden. Ze moeten nu namelijk toch nog meedoen met de Europese verkiezingen, een gruwel voor voorstanders van een ‘harde’ brexit in haar Conservatieve partij. Wel is de kans op een harde brexit op korte termijn hiermee flink afgenomen. Heel veel meer kunnen we er nu niet over zeggen. Er is nog steeds veel onzekerheid en plotselinge politieke wendingen zijn niet uit te sluiten.

Winstnemingen op Chinese beurzen

De Aziatische beurzen bieden op het moment van schrijven een gemengd beeld. Na een lagere opening staat de Nikkei-index in Tokio inmiddels 0,1% in de plus maar verliest de Kospi-index in Seoel 0,2%. De Hang Seng-index in Hongkong noteert 0,8% lager en de beurzen op het vasteland van China staan nog iets meer onder druk: winstnemingen drukken de beurs van Shanghai 1,2% omlaag, de beurs van Shenzhen verliest zelfs 1,6%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht lager. We verwachten een iets lagere opening van de Europese beurzen.      Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere definitieve Duitse en Franse inflatiecijfers van maart. Uit de VS krijgen we onder andere producentenprijsinflatiecijfers van maart en de wekelijks gerapporteerde hoeveelheid nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering. 

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 10498,54 op DAX 10,0 11,63 11,64 -6,21 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 9360,97 op DAX 5,1 23,00 23,01 -3,28 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 12410,0 op DAX 9,9 11,68 11,69 +6,86 % Koop Sprinter
Sprinter Short 13590,0 op DAX 4,9 23,73 23,74 +3,22 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 11 april 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.