Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​S&P 500-index op minder dan 1% van hoogste stand ooit

maandag 15 april 2019

Goedemorgen. Vandaag weer een editie van het Dagbericht beleggen dat al op zondagavond is geschreven. Dit in verband met de maandelijkse online meeting op maandagochtend met ING-collega's, waarin we de besluiten van ons beleggingscomité van afgelopen week toelichten. 

Beter dan verwachte cijfers industriële productie eurozone 

Voor wie het nog niet heeft gelezen: onze actuele beleggingsvisie en de recente aanpassingen in de beleggingsstrategieën voor het vermogensbeheer van ING staan in het Maandbericht beleggen van april. Maar laten we nog even kort terugblikken op de beursdag van afgelopen vrijdag. De stemming op de Europese beurzen was best positief. Prima cijfers uit China, waaronder veel beter dan verwachte cijfers over de kredietverlening, en een goed begin van het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen hielpen daarbij. Ook cijfers over de industriële productie in de eurozone van februari waren beter dan verwacht (-0,2% tegenover -0,5% verwacht). En de toename in januari werd bijgesteld van +1,4% naar +1,9%. Blijkbaar was de dip achteraf gezien minder diep dan eerder was ingeschat. 

Milaan koploper: FTSE MIB sluit op +0,8% 

De meeste Europe aandelenindices eindigden op de laatste dag van de week in de plus. De hoofdindex in Milaan, de FTSE MIB, was koploper met een winst van 0,8%. De hoofdstedelijke AEX verloor nipt (-0,04%) maar dat had te maken met een aantal aandelen die ex dividend gingen en waarbij dus het ‘dividend uit de koers’ ging. De Stoxx Europe 600-index boekte een winstje van 0,2% waardoor het weekverlies beperkt beleef tot 0,2%. Vooral aandelen uit de sector financiële waarden (+1,3%) profiteerden van de meevallende kwartaalcijfers die de Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Wells Fargo rapporteerden. Aandelen uit meer ‘defensieve’ sectoren zoals gezondheidszorg (-1,1%) en nutsbedrijven (-0,8%) sloten lager. 

Meer vraag naar risicovollere beleggingen (‘risk-on’-stemming)

Beleggers lijken wat meer vertrouwen in herstel van de economische groei te hebben gekregen. Vooral het herstel van de Chinese cijfers geeft hen moed. De ‘risk-on’-stemming was ook zichtbaar op de obligatiemarkt, waar de 'veilige’ categorieën zoals staatsobligaties voorzichtig werden verlaten. De Duitse tienjaarsrente steeg met maar liefst 6 basispunten naar 0,06% en risicopremies op bedrijfsobligaties daalden verder. De euro werd iets sterker op 1,13 (EUR/USD) tegenover de dollar.

Weer meer vertrouwen voor groei via overnames

Het ‘kwartaalcijferseizoen’, de periodieke stroom van bedrijfsresultaten, is in de VS uitstekend begonnen. Zoals gezegd, kwamen vrijdagmiddag zowel JPMorgan Chase (+4,7%) als Wells Fargo (-2,6%) met beter dan verwachte cijfers. Dit laatste aandeel moest een stapje terugdoen, omdat de omzetverwachtingen tegenvielen bij de verwachtingen van analisten. Verder werd het sentiment op Wall Street gesteund door overnamenieuws. Oliebedrijf Chevron kondigde vrijdag aan om sectorgenoot Anadarko Petroleum over te nemen in een deal met een waarde van $33 miljard. Dit geeft aan dat bedrijven weer het vertrouwen hebben om op zoek te gaan naar groeimogelijkheden via overnames. De S&P 500-index (+0,7%) sloot vrijdag op de hoogste stand van het jaar, onder aanvoering van aandelen uit de sector financiële waarden (+1,9%). Deze toonaangevende Amerikaanse aandelenindex is minder dan 1% verwijderd van een nieuwe 'all-time high'.

Steeds minder negatieve indicatoren economie VS

Ondanks een iets lager dan verwachte stand van de beursstemmingsindex van de Universiteit van Michigan (96,9 tegenover 98,2 punten) was er op de Amerikaanse obligatiemarkt ook een voorzichtige ‘risk-on’-beweging te zien: De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg 3 basispunten naar 2,57%. Steeds minder signalen wijzen op een verslechtering van de Amerikaanse economie en de kans is groot dat de eerstekwartaalcijfers (zoals vrijwel altijd) de verwachtingen zullen overtreffen. Deze week begint ook het cijferseizoen op de Europese beurzen. 

Agenda van vandaag 

Op de macro-economische agenda staat deze maandag weinig bijzonders. We moeten het doen met onder andere de inkoopmanagersindex van de regio New York. Er wordt verwacht dat deze Empire Manufacturing Index in april is gestegen van 3,7 naar 8 punten. Kwartaalcijfers verwachten we van onder andere de ‘financials’ Goldman Sachs, Citigroup en Charles Schwab. 

Een fijne week gewenst!  

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2944,01 op S&P 500 9,9 2,97 3,00 +6,42 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2610,75 op S&P 500 4,9 6,00 6,03 +3,26 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 3513,0 op S&P 500 9,0 3,26 3,29 -4,93 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3783,0 op S&P 500 5,1 5,79 5,82 -2,85 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 15 april 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.