Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse BP

maandag 15 april 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB0007980591 GBp 13 5.67 Ja Long Energie

Door sterk te letten op kosten, projecten die veel gas en olie opleveren en te focussen op de juiste investeringen, kan BP de komende jaren een sterke groei laten zien van de vrije kasstroom. De uitgaven door de nasleep van het ongeluk met het boorplatform in de Golf van Mexico worden steeds minder. Daarnaast heeft het concern een lage waardering ten opzichte van zijn Amerikaanse concurrenten en een hoger dividendrendement.

Grote, geintegreerde oliemaatschappij

BP is een van de vijf grootste ‘geïntegreerde’ oliemaatschappijen ter wereld, met zowel de exploratie en winning, als de raffinage en verkoop van gas- en olie(producten). Door de explosie en de daarop volgende olieramp in 2010 met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico is de reputatie van het bedrijf ernstig beschadigd. Na jaren van forse betalingen (boetes en schadeclaims) kan het concern weer vooruitkijken. De komende jaren zullen de betalingen die voortvloeien uit de olieramp naar verwachting rond de $1 mld per jaar liggen. In 2016, 2017 en 2018 lag dit nog fors hoger. Het concern boekte in 2018 goede resultaten met een winst van $13 mld op een omzet van $299 mld.

Energiesector: meer focus op rendabele investeringen

De grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde ‘oil majors’, letten de afgelopen jaren extra op de kosten. Er wordt meer aandacht gegeven aan rendabele investeringen en er zijn kostenbesparingen doorgevoerd. De totale portefeuille van nieuwe projecten van BP is winstgevender in de huidige tijd met een olieprijs van $60 dan tijdens de gloriedagen in 2014 toen de olieprijs hoger was dan $100.

Vierde kwartaal fors beter dan verwacht door upstream- en downstreamdivisie

BP heeft in het vierde kwartaal van 2018 fors beter dan verwachte resultaten geboekt. BP rapporteerde een omzet van $75,7 mld, een stijging van 12% jaar-op-jaar (joj). Dit was fors beter dan de gemiddelde analistenverwachting. Het olieconcern boekte een aangepaste winst per aandeel (WPA) van $0,17. Dit was ook fors beter dan de gemiddelde analistenverwachting dankzij de upstreamdivisie. Deze divisie profiteerde van een sterke productiegroei in combinatie met kostenbesparingen en sterke resultaten van de handel in gas. Ook de downstreamdivisie boekte sterke resultaten, ondanks het feit dat de grote Whiting-raffinaderij onderhoudswerkzaamheden nodig had. De operationele kasstroom kwam in 2018 uit op $22,9 mld. De investeringen bedroegen $16,7 mld. Er werd voor $6,7 mld aan dividend uitgekeerd. Desinvesteringen kwamen uit op $1,9 mld, acquisities op $8,4 mld. Het concern verwacht in 2019 een groei van de productie, geholpen door het opstarten van grote projecten. In 2019 verwacht het concern investeringen te doen van $15-17 mld ten opzichte van $15-16 mld in 2018. De schuld is wel aan de hoge kant met een nettoschuld/eigen vermogen verhouding van 41%, voornamelijk door de BHP-deal. De verwachting is wel dat de schuld de komende jaren wordt afgebouwd, onder andere door desinvesteringen.

Waardering lager dan Amerikaanse concurrenten

Het aandeel BP heeft een lage waardering ten opzichte van de Amerikaanse majors, op basis van de koers-winstverhouding. Het dividendrendement van BP komt uit op 5,4%. Dit is hoger dan dat van de Amerikaanse majors.

Kansen

  • Dankzij zijn sterke vrije kasstroom kan BP meer kapitaal teruggeven aan aandeelhouders via dividenduitkeringen en de eventuele inkoop van eigen aandelen.
  • BP heeft een sterke marktpositie in raffinage en petrochemie in de VS: ongeveer 1/3 van de totale raffinagecapaciteit ligt in de VS. De raffinaderijen van BP zijn geavanceerd. De raffinaderijen kunnen dan ook lage kwaliteit olie verwerken tot een hoogwaardig product. Dit is een voordeel ten opzichte van andere raffinaderijen.
  • De verwachting is dat BP de komende jaren een sterke productiegroei laat zien. BP is samen met Total een van de majors die een hoog productiegroeiprofiel heeft.

Risico's

  • BP heeft een grote blootstelling aan Rusland via het samenwerkingsverband met Rosneft; nieuwe westerse sancties kunnen dan ook een negatief effect hebben.
  • Voor de zeer grote oliemaatschappijen wordt het steeds moeilijker om de voorraden op niveau te houden door nieuwe gas- en olievoorraden te ontdekken.
  • In vergelijking met de andere majors is de schuldpositie van BP aan de hoge kant. De nettoschuld/eigen vermogen verhouding komt uit op 41%, voornamelijk door de BHP-deal. Dit is een deal om schalieolievelden te kopen in de VS van BHP.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 365 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 525. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 196,0 op BP 1,5 4,10 0,00 -0,73 % Koop Sprinter
Sprinter Long 196,0 op BP 1,5 4,10 0,00 -0,73 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen