In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse IBM - Beperkte groei en een lage waardering

donderdag 18 april 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US4592001014 USD 10 4.67 Ja Neutral Informatie Technologie

Beperkte groei en een lage waardering

IBM kampt met een structureel gebrek aan omzetgroei bij een deel van de activiteiten. Enig herstel is wel zichtbaar, maar de omzetgroei blijft zeer beperkt. De waardering is laag, maar er zal groei nodig zijn om dat te zien verbeteren. De sterke kasstroom wordt gebruikt voor herstructureringen, aandeleninkoop, dividendbetalingen en overnames.

Grootste IT-onderneming ter wereld

IBM is de grootste IT-onderneming ter wereld en beschikt over vooraanstaande posities in vrijwel elk segment van de IT-sector. Dit betreft servers, dataopslagproducten en infrastructuursoftware, maar ook IT-dienstverlening, zoals systeemintegratie en outsourcing. De onderneming is actief in meer dan 170 landen; ruim 50% van de omzet komt van buiten de Verenigde Staten (VS). In 2018 werd op een omzet van $79,6 mld een nettowinst behaald van $12 mld.

Omzet lager, maar operationele winst licht hoger dan verwacht; winstverwachting 2019 herhaald

De omzet van IBM daalde met 4,7% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar en met 0,9% in constante valuta. Dat was lager dan verwacht en kwam door een vertraging in ‘cloudgroei’. De omzet in Cloud & Cognitive Software kromp met 2%, er was een omzetdaling van 11% in Systems, een omzetdaling van 7% in Global Technology Services en de omzet in Global Business Services was onveranderd. In constante valuta zijn al deze cijfers een paar procentpunten hoger. De winst per aandeel (WPA) was licht hoger dan verwacht, geholpen door een licht hoger dan verwachte brutomarge. De WPA-indicatie voor 2019 blijft onveranderd op tenminste $13,90 per aandeel, inclusief de negatieve effecten van de verkoop van een aantal activiteiten, maar exclusief de overname van Red Hat (die op z’n vroegst eind dit jaar wordt afgerond).

Waardering relatief laag

Volgens de huidige consensustaxaties gaat IBM in de komende jaren niet of nauwelijks omzet- en winstgroei laten zien. De waardering van IBM op basis van de koers-winstverhouding (K/W) is daar ook naar: 10x de verwachte winst over 2019. Het dividendrendement van 4,7% is daarbij ruim boven het sectorgemiddelde.

Kansen

  • IBM is voortdurend bezig zijn productenportefeuille te optimaliseren, waardoor marges kunnen worden verbeterd.
  • De overname van Red Hat zou voor een hogere groei moeten zorgen.
  • Grote ondernemingen willen vaak een eigen, afgescheiden (veilige) cloud; IBM kan deze creëren en beheren.

Risico's

  • Na 6 jaar omzetdaling en het vooruitzicht dat daar geen grote verandering in komt, is er een voortdurende noodzaak om de kosten te verlagen, om zo de winst op peil te houden.
  • Een groot deel van de vrije kasstroom wordt gebruikt voor aandeleninkoop. Dit laat weinig ruimte voor groeistimulering.
  • IBM lijkt qua groei in de cloudactiviteiten achter te blijven bij concurrenten Amazon, Alphabet en Microsoft.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Neutral-opinie. Onder het stoplossniveau van 119 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 162. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van IBM bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.