In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse Netflix - Voortgaande sterke abonneegroei, zowel nationaal als internationaal

donderdag 18 april 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US64110L1061 USD 69.2 0 Nee Long Communicatiediensten

Voortgaande sterke abonneegroei, zowel nationaal als internationaal

De komende jaren zullen uitwijzen of het ‘first mover advantage’ (pioniersvoordeel) van wereldwijd streamen en de Netflix Originals het concern een duurzame voorsprong hebben gegeven. De eigenaren van veel van Netflix’ content hebben inmiddels zelf ook plannen voor streamingactiviteiten. In dat geval gaan zij hun succestitels zelf uitzenden en niet meer leveren aan concurrent Netflix.

Grootste aanbieder van streaming video

Netflix is 's werelds grootste aanbieder van streaming video, waardoor televisieseries, documentaires en films via internet ‘on demand’ kunnen worden bekeken. Klanten krijgen ongelimiteerd toegang tot de digitale videotheek van Netflix tegen een vast maandelijks bedrag. Netflix is nagenoeg wereldwijd actief, maar in China niet. Het bedrijf had een omzet van $15,8 mld in 2018, en een nettowinst van $1,2 mld.

Hoge negatieve cashflow

De sterke groei van Netflix heeft een stevige prijs. Het bedrijf moet veel investeren in nieuwe tv-programma's en films. In 2018 heeft het concern ruim $8 mld uitgeven aan programmering. Daarnaast werd nog $2 mld voor marketing uitgetrokken. Netflix zal ook in 2019 forse uitgaven moeten doen, waardoor de schuldenlast verder zal oplopen richting $10 mld eind 2019. Geleidelijke prijsverhogingen moeten de winstgevendheid op termijn verbeteren. Ook moet Netflix rekening houden met hogere kosten voor programmering als de concurrentie van onder meer Amazon, Apple, AT&T Time Warner en Disney toeneemt. Op die basis verwachten we dan ook dat de vrije kasstroom nog een aantal jaren negatief zal blijven.

Omzet en winst duidelijk hoger dan verwacht; winstverwachting Q2 valt tegen door extra investeringen en hoger dan verwachte belastingdruk

De omzet steeg in het eerste kwartaal naar $4,52 mld, een stijging van 22,2% ten opzichte dezelfde periode een jaar eerder. Dit was licht hoger dan de gemiddelde analistenverwachting. Netflix boekte een winst per aandeel (WPA) van $0,76 (+22,8%) tegen een gemiddelde analistenverwachting van $0,58. Het grote verschil kwam door een ongerealiseerde winst op valuta-effecten. Netflix heeft in het eerste kwartaal meer nieuwe (betalende) abonnees aangetrokken dan verwacht, namelijk 9,6 mln. Dat is meer dan de gemiddelde analistenverwachting (en de door Netflix afgegeven verwachting) van 8,9 mln. Het concern heeft nu in totaal bijna 150 mln betalende abonnees, waarvan 40% in de VS. Het bedrijf verwacht in het tweede kwartaal een omzet van ongeveer $4,9 mld en een aangepaste WPA van $0,62 te behalen. Analisten rekenden op een veel hogere WPA, maar een verwachte belastingdruk van bijna 50% in het tweede kwartaal maakt die oorspronkelijke inschatting onwaarschijnlijk. Het concern verwacht dat door recente prijsverhogingen de groei van het aantal nieuwe abonnees fors zal terugvallen. De omzet zal door de prijsverhogingen wel hoger uitkomen dan verwacht.

Waardering duizelingwekkend hoog

Hoewel we positief zijn over het businessmodel van Netflix, blijft de waardering een heikel punt. Bij alle positieve cijfers blijft de toenemende negatieve kasstroom een punt van zorg. Nu valt het met $3-4 mld nog mee, maar de concurrentie (en zeker Disney) gaat content weghalen bij Netflix omdat het zelf ook een streaming service gaat aanbieden. Netflix moet dan nog meer investeren in eigen Netflix Original content dan het nu al doet, terwijl ondertussen de concurrentie voor de beschikbare kijktijd van de consument toeneemt. Netflix heeft echter wel laten zien dat het flinke ‘pricing power’ heeft en dat er, ondanks de forse prijsverhogingen, geen grote uitstroom van abonnees is. Waardering op basis van normale variabelen (nu ruim 100x de verwachte winst over 2019) is niet heel zinvol. Een gemiddelde verwachte winstgroei van 30-40% per jaar is dan ook nodig om die waardering te verklaren. Dat maakt het aandeel ook in de toekomst behoorlijk gevoelig voor (grote) koersbewegingen.

Kansen

  • Netflix heeft voldoende schaalgrootte om te kunnen investeren in zelf geproduceerde content van hoge kwaliteit, wat het bedrijf een belangrijk concurrentievoordeel oplevert.
  • Het bedrijf werkt continu aan technologische innovaties die het product aantrekkelijker maken. Denk aan goede beeldkwaliteit bij lagere internetsnelheden, nieuwe betalingsmogelijkheden enzovoort.
  • Netflix positioneert zich qua prijsstelling aan de onderkant van de markt, maar wist de laatste kwartalen dankzij zijn 'pricing power' de prijzen flink te verhogen.

Risico?s

  • De miljardeninvesteringen in Netflix Originals zetten de kasstroom en marges onder druk. Bovendien leidt de toenemende concurrentie vrijwel zeker tot verdere stijging van de programmakosten.
  • De abonneegroei van Netflix op kwartaalbasis is moeilijk in te schatten.
  • In de VS is medio 2018 een einde gekomen aan de netneutraliteit (het door kabeldistributeurs en internetproviders (ISP’s) gelijk verdelen van de internetcapaciteit over alle gebruikers) waardoor ISP’s distributiekosten aan Netflix kunnen gaan vragen.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 334 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 440. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 52,6 op Netflix 1,2 200,40 0,00 +3,06 % Koop Sprinter
Sprinter Long 52,6 op Netflix 1,2 200,40 0,00 +3,06 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen