In verband met de extreme koersbewegingen is het mogelijk dat wij voor sommige Sprinters geen laatkoers afgeven. Het is dan niet mogelijk om deze Sprinters aan te kopen.

Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundementele Analyse: Arcadis Arcadis - Positieve cijfers

dinsdag 23 april 2019

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0006237562 EUR 14 2.98 Ja Short Industriegoederen

Positieve cijfers

De omzet en het operationeel resultaat van Arcadis lieten een forse verbetering zien. Ook kwam de schuldpositie dankzij verbeterd toezicht dicht in de buurt van de analistenverwachting. Toch blijft de negatieve kasstroom een punt van zorg, al vonden beleggers dat blijkbaar even niet heel belangrijk, gezien de koersstijging van 11%. Eigenlijk vinden ze dat al het hele jaar niet zo belangrijk, want het aandeel is met een stijging van meer dan 65% dit jaar een van de succesverhalen van de Masterlist. De totale marktkapitalisatie is op dit moment echter slechts €1,5 mld.

Projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten

Arcadis is een internationale onderneming die projectmanagement, -adviezen en ingenieursdiensten levert aan bedrijven op het gebied van infrastructuur, gebouwen en milieu- en watermanagement. Hierbij richt het zich op verbetering van de mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Arcadis ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden.

Positieve cijfers over eerste kwartaal

Arcadis heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en de operationele marge verbeterd. Dat maakte het concern 18 april bekend. De netto-omzet steeg met 5% naar €628 mln, bij een gemiddelde analistenverwachting van €612 mln. De identieke omzet groeide met 2% en was daarmee in lijn met de verwachting. Het operationele resultaat steeg naar €56 mln en was daarmee fors beter dan de gemiddelde analistenverwachting van €51 mln. De operationele winstmarge verbeterde daarbij van 7,2% naar 7,5%. De resultaten van de meeste activiteiten, en vooral in Noord-Amerika, bleven solide en er is progressie geboekt met de stappen om de resultaten in Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika verder te verbeteren. In Azië is Arcadis bezig de organisatie te vereenvoudigen en zich terug te trekken uit markten die onvoldoende rendement opleveren. In het Midden-Oosten is het bedrijf selectief met opdrachten, wat bijdroeg aan de margeverbetering. In Latijns-Amerika werd winst geboekt, mede dankzij een iets beter bedrijfsklimaat. De nettoschuld daalde met 14% van €474 mln tot €409 mln en kwam daarmee dicht bij de gemiddelde analistenverwachting van €404 mln. De vrije kasstroom was €52 mln negatief, wat beter was dan de €60 mln negatief een jaar eerder. De gemiddelde analistenverwachting lag hier echter op €42 mln negatief.

Koers-winstverhouding boven het meerjarige gemiddelde

Arcadis heeft een koers-winstverhouding gebaseerd op de winstverwachting van analisten in 2019 van 13. Dit is hoger dan het langjarig gemiddelde. Het dividendrendement is met 3,23% redelijk te noemen.

Kansen

  • De vraag naar de diensten van Arcadis wordt gedreven door wereldwijde thema’s als klimaatverandering (dijkbeheer, dreiging van overstromingen), stadsvernieuwing en waterbeheer (schaarste aan schoon water en drinkwater).
  • Meer dan 30% van de winst komt uit de Verenigde Staten (VS). Door een sterke groei in de VS en bescheiden groei in Europa kan Arcadis betere resultaten laten zien dan zijn concurrenten.

Risico's

  • Arcadis groeit onder meer door overnames. Dit brengt integratierisico’s met zich mee.
  • De belangrijkste troef bij ingenieursbedrijven zijn de medewerkers. Het plotseling opstappen van een aantal belangrijke medewerkers kan daarom een risico zijn.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 23 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 11,7. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 11,4 op Arcadis 2,9 5,18 5,28 +3,56 % Koop Sprinter
Sprinter Long 11,4 op Arcadis 2,9 5,18 5,28 +3,56 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 24,4 op Arcadis 1,3 11,69 11,79 -1,51 % Koop Sprinter
Sprinter Short 24,4 op Arcadis 1,3 11,69 11,79 -1,51 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.