Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Stemming goed dankzij kwartaalcijfers, Wall Street breekt records

woensdag 24 april 2019


Terwijl de temperatuur op kantoor gisteren tropische waarden bereikten door een kapotte airco, hielden beleggers het hoofd koel. Bij gebrek aan richtinggevend macro-economisch nieuws, waren het vooral de kwartaalcijfers van bedrijven die soms tot flinke koersuitslagen leidden. 

Italiaanse staatsobligaties omlaag, vrijdag oordeel S&P

Ondanks een onverwachte terugval van het consumentenvertrouwen in de eurozone in april (van -7,2 naar -7,9 punten) wisten de meeste Europese beurzen hoger te sluiten. Alleen de Spaanse IBEX-index (-0,6%) en de Italiaanse MIB-index (-0,27%) sloten met verlies. In Italië leidden berichten over toenemende spanningen in de regeringscoalitie tot hogere rentes op Italiaanse staatsobligaties, waardoor vooral koersen van Italiaanse banken onder druk stonden. In het kielzog stonden de koersen van Spaanse staatsobligaties onder druk, waardoor ook Spaanse banken lager sloten. Vrijdag komt kredietbeoordelaar S&P met een nieuw oordeel over de kredietwaardigheid van Italië. De kans is groot dat de huidige rating van BBB verder omlaag gaat, en een zogeheten 'junk status' steeds dichterbij komt. 

Energiesector aan kop door hogere olieprijs

Dat de Stoxx Europe 600-index gisteren 0,23% hoger sloot, was vooral te danken aan oliegerelateerde aandelen die profiteerden van een hogere olieprijs. Aandelen uit de sector energie stegen gemiddeld met 2,12% en waren daarmee koploper. Bankaandelen verloren in Europa gemiddeld 0,6%. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 2 basispunten naar 0,04%, een voorzichtige ‘risk-on’-beweging dus. De euro werd wat zwakker op 1,121 tegenover de dollar. Op zich is dit gunstig voor Europese export bedrijven. 
 
Wall Street breekt records

Op Wall Street was de stemming gisteren opperbest. Met steun van beter dan verwachte kwartaalcijfers van onder andere United Technologies, Twitter en Coca-Cola, werden er nieuwe records op de koersenborden gezet. Met een winst van 0,9% sloot de S&P 500-index op een nieuw 'all-time high'. De Nasdaq-index steeg maar liefst 1,3% naar 8120 punten, ook een nieuw record. Zolang de rente laag blijft en bedrijfscijfers (en de vooruitzichten) goed zijn, kunnen koersen nog wat verder oplopen. 

Alsnog instappen?

Je zal maar met cash aan de zijlijn staan. Dan heb je als belegger een probleem en neemt de druk om in te stappen of bij te kopen steeds verder toe. Veel professionals zullen bij steeds verder oplopende koersen alsnog naar de markt moeten komen om niet te ver achter te blijven bij hun ‘benchmark’, de index waaraan de beleggingen worden gespiegeld. Dit kan leiden tot een moment van 'capitulatie', al verwacht ik dit nog niet op korte termijn. 

Alle seinen op groen, oppassen voor euforie

Door de hogere olieprijs en meevallende economische groeicijfers, neemt naar verwachting ook de druk op de inflatie in de VS binnenkort weer wat toe. De kans bestaat dat dan de speculatie over een renteverhoging van de Fed weer op tafel komt. Op dit moment wordt dat niet door de markt ingeprijsd. Ook hier verwacht ik dat het nog wel even kan duren voordat de ‘rentevrees’ weer terugkomt. Alle seinen staan voorlopig dan ook op groen. Nu is het oppassen voor euforie. Als iedereen 'bullish' wordt, is het tijd om misschien wat gas terug te nemen. Zover is het nog niet. 

Gemengd beeld in Azië
 
Ondanks de nieuwe records op Wall Street, is de stemming op de Aziatische markten vanmorgen gemengd. De wat sterkere wisselkoers van de dollar drukt het sentiment. De MSCI Asia Pacific-index koerst vanmorgen af op het laagste niveau in drie weken. De Nikkei-index is in Tokio 0,3% lager gesloten. De Hang Seng index koerst 0,4% lager, maar de beurs van Shenzhen wint 0,12%. Lager dan verwachte inflatiecijfers in Australië drukken de Australische dollar en helpen de beurs van het land ‘down under’ 0,9% omhoog. 

Vlakke opening in Europa verwacht

Beter dan verwachte cijfers en vooruitzichten die onder andere door eBay en Texas Instruments gisteravond nabeurs werden gerapporteerd, zijn niet voldoende om de termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices vanmorgen hoger te zetten. Die staan licht lager. We verwachten straks dan ook een redelijk vlakke opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag
 
Op de agenda voor vandaag staat onder andere de Ifo-index, de indicator van het Duitse ondernemersvertrouwen. Verwacht wordt dat de index deze maand is gestegen van 99,6 naar 99,9 punten, en dat de deelindex van de vooruitzichten is opgelopen van 95,6 naar 96,1 punten. Dat zou een positief signaal zijn voor de grootste economie van de eurozone en een bevestiging dat de 'winterdip' achter ons ligt. Verder is de macro-economische agenda vandaag vrij leeg. Vanmiddag krijgen we nog wel cijfers over de wekelijkse hypotheekaanvragen in de VS.

Vandaag cijfers van onder andere Facebook en Microsoft

Het kwartaalcijferseizoen wordt vandaag vervolgd met cijfers van onder andere Tele 2, Novartis, Novozymes, Heineken, Eni, Akzo Nobel, Randstad, Credit Suisse, ASMI, AT&T, Biogen, Boeing, Caterpillar, Visa, Microsoft en Facebook. De aandacht van beleggers zal naar verwachting vooral uitgaan naar die laatste twee. De vooruitzichten van de grote technologiebedrijven zullen sterk bepalend zijn voor een eventueel vervolg van de aandelenrally.

Fijne dag en tot morgen!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 496,84 op AEX 10,1 5,43 5,45 +4,62 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 440,55 op AEX 5,0 11,06 11,08 +2,22 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 596,0 op AEX 10,2 5,37 5,38 -4,61 % Koop Sprinter
Sprinter Short 644,0 op AEX 5,3 10,33 10,34 -2,45 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 24 april 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.