Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Hoofdrol voor Amerikaanse tech-aandelen op rustige beursdag

vrijdag 26 april 2019

Goedemorgen. Opnieuw bepaalden kwartaalcijfers gisteren de stemming op de Europese beurzen. Prima cijfers van onder andere UBS, Iberdrola en ASMI, maar tegenvallende cijfers van onder andere Nokia en Barclays leidden per saldo tot een licht negatieve handelsdag. 

Rustige handelsdag in Europa

Er waren in Europa geen richtinggevende macro-economische cijfers. Na een vrij rustige handelsdag, eindigde de Stoxx Europe 600-index met een verlies van 0,2%. Mede door de koerswinst van het Spaanse Iberdrola (+4,3%) stegen aandelen uit de nutssector met gemiddeld 0,75%. Daarmee was het de best presterende aandelensector. Aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen, waaronder ook winkelketens vallen, verloren gemiddeld 0,83%. Het zijn nu vooral de kwartaalcijfers die soms voor grote koersuitslagen bij de individuele bedrijven zorgen. Tegenvallende cijfers worden flink afgestraft, maar meevallers worden goed beloond. Per saldo waren de uitslagen op de Europese beurzen gisteren niet heel groot. De AEX-index sloot 0,14% lager en de DAX-index verloor in Frankfurt 0,25%. Niet heel spannend allemaal. Ook op de obligatiemarkt was het rustig. De Duitse 10-jaarsrente sloot onveranderd op -0,01% en de risicopremies op bedrijfsobligaties liepen licht op. De euro stabiliseerde op 1,114 tegenover de dollar.

Nasdaq 100 opnieuw naar recordstand

Een veel sterker dan verwachte stijging van de orders voor duurzame goederen in maart (+2,7% tegenover +0,8% verwacht) leidde niet tot een uitbundige stemming op Wall Street. Tegenvallende cijfers en vooruitzichten van 3M (-13%) en UPS (-8,1%) drukten het optimisme over de beter dan verwachte cijfers van Microsoft (+3,3%) en Facebook (+5,8%) enigszins. De S&P 500-index sloot per saldo vrijwel onveranderd maar de Nasdaq Composite-index wist er nog wel een winst uit te slepen van 0,2%. De Nasdaq 100-index, de index met de 100 meest verhandelde ondernemingen op de technologiebeurs Nasdaq, sloot zelfs op een nieuwe recordstand. Technologiebedrijven blijken, ondanks de wereldwijde groeivertraging, nog prima in staat om een hoge winstgroei vast te houden.

Chipaandelen mogelijk wat onder druk

Ook  internetgigant Amazon, dat gisteravond nabeurs de boeken op deed, kwam met veel beter dan verwachte kwartaalcijfers. Net als bij Microsoft groeit de 'cloud business' als kool. Toch ging het aandeel in de nabeurshandel maar een fractie omhoog, omdat de verwachtingen voor het bedrijf ook hooggespannen zijn. Intel kwam nabeurs met tegenvallende omzetvooruitzichten en daalde ruim 7%. Aandelen uit de chipsector zullen vandaag naar verwachting wat onder druk liggen. Net als in Europa was er op de Amerikaanse obligatiemarkt gisteren weinig te beleven. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 1 basispuntje naar 2,53%.

Aziatische beurzen licht lager de week uit

Tegenvallende Japanse industriële productiecijfers van maart (-0,9% tegenover 0% verwacht) drukken vanmorgen de stemming op de beurs in Tokio. De Nikkei-index herstelde tegen het slot nog wat, maar sloot op een verlies van 0,2%. De Kospi-index noteert in Seoel 0,4% lager, terwijl Samsung, na een lagere opening in reactie op de omzetwaarschuwing van Intel, nu in de plus staat. De Hang Seng-index doet het iets beter met een winst van 0,1%. De beurzen op het vasteland van China noteren iets lager. In het laatste uur van de handel gingen die gisteren nog flink omlaag. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven vrijwel onveranderd. We verwachten straks daarom een redelijk vlakke opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de  agenda voor vandaag staan onder andere Franse consumentenvertrouwenscijfers van april. Hierin is het effect van de toespraak van president Macron van gisteravond, met zijn verbeterplan voor Frankrijk, dus nog niet in verwerkt. Het belangrijkste cijfer van vandaag is de eerste schatting van de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal. Er wordt een groei van 2,3% verwacht (kwartaal op kwartaal, omgerekend naar een periode van een jaar), iets hoger dan de groei van 2,2% in het laatste kwartaal van 2018. Als de groei iets hoger uitkomt, zal de rente wat kunnen oplopen en de dollar nog wat sterker kunnen worden. Bij een tegenvallende groei zal het tegenovergestelde gebeuren. Verder krijgen we nog de definitieve consumentenvertrouwensindices van de universiteit van Michigan voor april. Er wordt een stijging van 96,9 naar 97 punten verwacht. Het kwartaalcijferseizoen wordt vervolgd met cijfers van onder andere Puma, KPN, Sanofi, Daimler, RBS, Total, Deutsche Bank, Signify, ADM, Chevron en Exxon Mobil. 

Alvast een heel goed weekend en veel plezier met Koningsdag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3302,06 op EURO STOXX 50 9,0 4,07 4,09 +6,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2924,71 op EURO STOXX 50 4,7 7,84 7,86 +3,29 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 4101,33 op EURO STOXX 50 8,9 4,13 4,15 -5,91 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 4351,47 op EURO STOXX 50 5,5 6,68 6,70 -3,74 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 26 april 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.