Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Test drievoudige toppenzone

maandag 29 april 2019

Na de zeer krachtige opwaartse beweging van de afgelopen 4 maanden heeft de AEX opnieuw de drievoudige toppenzone van vorig jaar bereikt. Breekt hij hierboven, of wordt er een viervoudige toppenzone gevormd?      

Na een afwezigheid van enkele weken ontvangt u hierbij weer de eerste technische analyse. De komende tijd zal de technische analyse enkele keren per week verschijnen. De huidige opgaande beweging duurt inmiddels 4 maanden en startte bij het dieptepunt van eind december bij 472,20. Met een top begin vorige week bij 571,90 is er inmiddels sprake van een stijging van 100 punten. Hiermee is deze opgaande beweging een van de krachtigste bewegingen in een dergelijk tijdsbestek van de afgelopen jaren. Ook is deze beweging aanzienlijk krachtiger dan ik had verwacht enkele maanden geleden. Is hiermee alle negativiteit in het langetermijnbeeld al verdwenen? Nee, naar mijn mening niet en de kans is aanwezig dat de AEX bezig is met een hertest van de vorig jaar gevormde drievoudige toppenzone rond de 574 – 576,90. Veel Europese indices bevinden zich nog ruim onder de gevormde toppenzone van vorig, net als de DJ Transport Index. De S&P 500 testte al wel zijn toppenzone van vorig jaar en de Nasdaq 100 brak hier kortstondig boven. Pas een langdurig en structureel slot boven de toppenzone in meerdere indices zal meer opwaartse ruimte vrijmaken naar hogere toppen. In dat scenario ontstaat er ruimte naar de 600 – 610 punten. Dit is een scenario dat niet is uit te sluiten, maar vorig jaar werd al de bijna 10 jaar durende bullmarkt sinds begin 2009 afgebroken en ik acht de kans klein dat er sprake zal zijn van een duurzame voorzetting van een nieuwe stijgende langetermijntrend. Wel zorgt deze beweging voor een langer durend topvormingsproces in het langetermijnbeeld.

korte termijn

lange ,termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutral

Short

565,90 / 564 / 558,90 / 557,30

571,90 / 574 / 575,30 / 576,90

Verslechtering treedt op onder de stijgende bodemlijn van 565,90 met bevestiging onder de meest recente bodem bij 558,90

Tijdens deze opgaande beweging is de euforie onder beleggers en analisten opnieuw tot grote hoogtes gestegen. Neerwaartse risico’s lijken veelal te zijn verdwenen ondanks het grote topvormingsproces dat begin vorig jaar werd ingezet. Ook het doorbreken en afronden van de bijna 10 jaar durende bullmarkt lijkt naar de achtergrond verdwenen. Een neerwaartse en plotselinge doorbraak zou dus een zeer krachtige neerwaartse beweging kunnen starten in de komende tijd. Wel zal het aanzienlijk langer gaan duren voordat de bodem van eind vorig jaar opnieuw in zicht kan komen. Dit komt door de aanzienlijk sterker dan verwachte herstelbeweging. Tijdens deze herstelbeweging van ongeveer 100 punten vonden ook slechts 2 kleine tegenreacties plaats, in beide gevallen een tegenreactie van ongeveer 15 punten. Dit betekent dat er slechts 2 tegenreacties waren in 4 maanden tijd van minder dan 3%. Dit wijst ook op de zeer hoge euforie onder beleggers. Ook zien we nog steeds risico’s vanuit de technische indicatoren. Zowel de RSI evenals de MACD testten enkele maanden geleden hun toppen van de afgelopen jaren. Daarbij is in de MACD sprake van een lagere top en een neerwaartse crossing eind vorige week. De RSI testte bijna zijn top van enkele maanden geleden ondanks de hogere koersen in de AEX zelf. Dit wijst nog steeds op negatieve divergentie en neerwaartse risico’s in de AEX zelf. Met het bereiken van de toppenzone van vorig jaar moeten we ook zeer alert blijven op een neerwaartse draai in de markt die kan aangeven dat een top is gezet. Een structureel slot boven de zone 574 – 576,90 is echter niet uit te sluiten en zou meer opwaartse ruimte vrijmaken, maar nog niet zorgen voor een vervolg of nieuwe bullmarkt in het langetermijnbeeld. Verder zien we de contouren de laatste weken van een stijgende wig. Bij een dergelijk patroon stijgende bodems sneller dan de toppen. Waar liggen nu de belangrijkste punten in de AEX? Aan de bovenkant ligt als eerste de top van vorige week bij 571,90. Daarboven liggen de toppen van vorig jaar bij 574 en 576,90. De stijgende toppenlijn in het kortetermijnbeeld is verder nog te vinden bij 575,30. Vorig jaar werden bij de toppenzone overigens belangrijke toppatronen gevormd in de maandgrafiek zoals een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover. Dit zorgt ook voor een zeer krachtige barrière in de markt. Aan de onderkant moeten we als eerste de sinds eind vorig jaar stijgende bodemlijn in de gaten houden. Deze werd afgelopen vrijdag precies getest en is vandaag bij 565,90 te vinden. Een structureel slot hieronder met bevestiging onder de meest recente bodem bij 558,90 zou een eerste topvormingsindicatie zijn. In dat scenario ontstaat er meer neerwaartse ruimte in eerste instantie naar de brede opgaande gap tussen 549 en 552 en het opgaande 50-daags gemiddelde van 549,70. Kortom: de handelsruimte wordt kleiner en de AEX zal op korte termijn een vervolgrichting moeten gaan kiezen. Wordt er een structurele opwaartse vervolgbeweging gestart boven de zone 574 – 576,90, of zal een duidelijke neerwaartse doorbraak plaatsvinden onder de 565,90 met bevestiging onder de 558,90? Wees daarbij alert op een plotselinge verslechtering en start van een volgende en mogelijk krachtige neerwaartse beweging.

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal

=

 

 

Macro-economie

=

 

Voorzichtige positieve signalen na zwakke periode

Liquiditeit/ rente

+

 

Centrale banken zijn meer 'dovish' geworden

Waardering

=

 

Ondanks koersherstel lager dan gemiddelde waardering aandelen

Sentiment¹

=

 

Van zeer negatief begin dit jaar naar neutraal

Technische analyse²

-

 

Topsignalen aandelen na sterke rally in eerste maanden

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.

 ² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Meer weten over technische analyse?

Zie onze uitleg van technische begrippen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 526,0 op AEX 10,0 5,71 5,72 -1,89 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 458,29 op AEX 5,0 11,50 11,52 -0,95 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 627,64 op AEX 9,9 5,72 5,74 +1,78 % Koop Sprinter
Sprinter Short 670,0 op AEX 5,1 11,15 11,16 +0,81 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 29 april 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.